Registrul pentru evidența hotărârilor adoptate

Nr. doc

Titlul hotărârii

Data adoptarii

Inițiatori

Caracter

Acțiuni

38

Delegarea atribuțiilor de șef serviciu al Servicului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare al comunei Grădiștea, județul Vâlcea, din subordinea Consiliului Local al comunei Grădiștea, județul Vâlcea, domnului Tucan –Doboș Robert-Petronel

15-10-2021

ing. Boiangiu Ilie

Normativ

Descarca

37

Desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Local Grădiștea de a face parte din Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic, comuna Grădiștea, județul Vâlcea, în anul școlar 2021-2022

28-09-2021

ing. Boiangiu Ilie

Normativ

Descarca

36

Rectificarea bugetului local pe anul 2021

28-09-2021

ing. Boiangiu Ilie

Normativ

Descarca

35

Achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare prin avocat, pentru ca acesta să reprezinte în justiție interesele Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Grădiștea, parte pârâtă în dosarul nr. 868/185/2021, având ca obiect obligația de a face

28-09-2021

ing. Boiangiu Ilie

Normativ

Descarca

34

[34] Aprobarea Proiectului tehnic, indicatorilor tehnico-economici și a devizului general, pentru obiectivul de investiții: “Asfaltare drumuri de interes local în comuna Grădiștea, județul Vâlcea”

28-09-2021

ing. Boiangiu Ilie

Normativ

Descarca

33

Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Grădiștea de a face parte din Consiliul de Administratie al Liceului Teoretic, comuna Grădiștea, judetul Valcea, în anul școlar 2021-2022

31-08-2021

ing. Boiangiu Ilie

Normativ

Descarca

32

Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Grădiștea de a face parte din Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității din cadrul Liceului Teoretic, comuna Grădiștea

31-08-2021

ing. Boiangiu Ilie

Normativ

Descarca

31

Aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Grădiștea

31-08-2021

ing. Boiangiu Ilie

Normativ

Descarca

30

Aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar la data de 30.06.2021

31-08-2021

ing. Boiangiu Ilie

Normativ

Descarca

29

Aprobarea Regulamentului de organizare de functionare al Compartimentului de asistenta sociala organizat la nivelul comunei Gradistea, judetul Valcea

30-07-2021

ing. Boiangiu Ilie

Normativ

Descarca

28

Aprobarea raportului privind activitatea asistenților personali desfașurată în semestrul I al anului 2021 

30-07-2021

ing. Boiangiu Ilie

Normativ

Descarca

27

Alegerea președintelui de ședință pentru perioada august-octombrie 2021

30-07-2021

ing. Boiangiu Ilie

Normativ

Descarca

26

Aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la data de 31-03-2021

30-06-2021

ing. Boiangiu Ilie

Normativ

Descarca

25

Rectificarea bugetului local pe anul 2021

25-05-2021

ing. Boiangiu Ilie

Normativ

Descarca

24

Stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Grădiștea, ale serviciilor şi instituțiilor din subordinea Consiliului Local al comunei Grădiștea

21-04-2021

ing. Boiangiu Ilie

Normativ

Descarca

23

Aprobarea organigramei și a ștatului de funcții pentru anul 2021 ale SC PREST SERV SRL, societate aflată în subordinea Consiliului Local Grădiștea

21-04-2021

ing. Boiangiu Ilie

Normativ

Descarca

22

Aprobarea modificarii și completării organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Grădiștea si ale serviciilor din subordinea Consiliului Local al comunei Grădiștea

21-04-2021

ing. Boiangiu Ilie

Normativ

Descarca

21

Aprobarea situatiilor financiare ale SC PREST SERV SRL, la data de 31.12.2020 societate aflată în subordinea Consiliului Local Grădiștea

21-04-2021

ing. Boiangiu Ilie

Normativ

Descarca

20

Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al SC PREST SERV SRL pentru anul 2021

21-04-2021

ing. Boiangiu Ilie

Normativ

Descarca

19

Aprobarea bugetului local al comunei Gradistea a listei cu investiナ」iile de interes local pentru anul 2021

21-04-2021

ing. Boiangiu Ilie

Normativ

Descarca

18

Acordarea burselor şcolare elevilor ce frecventează învățământul preuniversitar de stat din comuna Grădiștea, județul Vâlcea, pentru anul şcolar 2020-2021

21-04-2021

ing. Boiangiu Ilie

Normativ

Descarca

17

Indexarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2022 cu coeficientul de inflatie pe anul 2020, respectiv 2,6%

21-04-2021

ing. Boiangiu Ilie

Normativ

Descarca

16

Acordarea Premiului "Aniversarea Căsătoriei – 50 de ani" în sumă de 600 de lei/anual, pentru familiile care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

21-04-2021

ing. Boiangiu Ilie

Normativ

Descarca

15

Aprobarea numărului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav si a numarului de indemnizatii pentru anul 2021

21-04-2021

ing. Boiangiu Ilie

Normativ

Descarca

14

Alegerea președintelui de ședință pentru perioada mai-iulie 2021 

21-04-2021

ing. Boiangiu Ilie

Normativ

Descarca

13

Modificarea și completarea anexei I la HCL nr. 30/31.08.2020 privind aprobarea Nomenclaturii Stradale a comunei Grădiștea, județul Vâlcea

31-03-2021

ing. Boiangiu Ilie

Normativ

Descarca

12

Modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Grădiștea, județul Vâlcea

26-02-2021

ing. Boiangiu Ilie

Normativ

Descarca

11

Organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza comunei Grădiștea pentru anul școlar 2021 – 2022

26-02-2021

ing. Boiangiu Ilie

Normativ

Descarca

10

Actualizarea Regulamentului de organizare functionare al Consiliului Local al comunei Gradistea, judetul Valcea

26-02-2021

ing. Boiangiu Ilie

Normativ

Descarca

9

Aprobarea rezultatatelor inventarierii generale a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii în patrimoniul comunei Grădiștea, pe anul 2020

26-02-2021

ing. Boiangiu Ilie

Normativ

Descarca

8

Aprobarea acordului de colaborare în vederea gestionării deșeurilor de ambalaje din deșeuri municipale (colectate și transportate separat, stocate temporar, sortate și încredințarea în vederea valorificării deșeurilor de ambalaje) la nivelul uat comuna Grădiștea, județul Vâlcea și a incheierii acestuia cu S.C. Mustață Construct S.R.L, în calitate de operator și S.C. Ecosmart Union S.A., în calitate de organizație care implementează răspunderea extinsă a producătorilor

26-02-2021

ing. Boiangiu Ilie

Normativ

Descarca

7

Aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar la data de 30.09.2020, respectiv 31.12.2020

31-03-2021

ing. Boiangiu Ilie

Normativ

Descarca

6

Desemnarea de către Consiliul Local al comunei Grădiștea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul Comisiei de evaluare a performanțelor individuale ale secretarului general la comunei Grădiștea

28-01-2021

ing. Boiangiu Ilie

Normativ

Descarca

5

Aprobarea raportului privind activitatea asistenților personali desfașurată în semestrul II al anului 2020

28-01-2021

ing. Boiangiu Ilie

Normativ

Descarca

4

Aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2021, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social

28-01-2021

ing. Boiangiu Ilie

Normativ

Descarca

3

Alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie - aprilie 2021

28-01-2021

ing. Boiangiu Ilie

Normativ

Descarca

2

Aprobarea utilizării excedentului bugetar rezultat la 31.12.2020

08-01-2021

ing. Boiangiu Ilie

Normativ

Descarca

1

Aprobarea acoperirii deficitului secțiunii de funcționare la sfârșitul exercitului bugetar al anului 2020

08-01-2021

ing. Boiangiu Ilie

Normativ

Descarca