Dispozitii cu caracter normativ emise in anul 2021

 • Dispozitia nr. 1 / 2021 - privind Convocarea Consiliului Local al comunei Grădiștea în şedinţă ordinară din data de 8.01.2021 Descarca
 • Dispozitia nr. 5 / 2021 - privind Convocarea Consiliului Local al comunei Grădiștea în şedinţă ordinară din data de 28.01.2021 Descarca
 • Dispozitia nr. 44 / 2021 - privind Constituirea Comisiei de evaluare anuala a performantelor profesionale ale Secretarului general al comunei Gradistea, judetul Valcea Descarca
 • Dispozitia nr. 47 / 2021 - privind Convocarea Consiliului local al comunei Gradistea in sedinta ordinara in data de 26-02-2021 Descarca
 • Dispozitia nr. 48 / 2021 - privind Desemnarea persoanelor responsabile cu verificarea si identificarea terenurilor infestate cu buruiana ambrozia pe raza teritoriala a comunei Gradistea Descarca
 • Dispozitia nr. 49 / 2021 - privind Actualizarea comisiei comunale la nivelul UAT Gradistea, judetul Valcea, in vederea organizarii si efectuarii recensamantului general agricol in Romania, runda 2020 Descarca
 • Dispozitia nr. 50 / 2021 - privind Imputernicirea personalului care sa constate nerespectarea dispozitiilor legale privind combaterea buruienii ambrozia si sa aplice sanctiunile prevazute de lege Descarca
 • Dispozitia nr. 60 / 2021 - privind aprobarea planului de pregatire in domeniul situatilor de urgenta pe anul 2021 Descarca Planul de pregatire in domeniul situatilor de urgenta
 • Dispozitia nr. 70 / 2021 - privind Convocarea Consiliului Local al comunei Grădiștea în şedinţă ordinară în data de 31-03-2021 Descarca
 • Dispozitia nr. 74 / 2021 - privind Convocarea Consiliului Local al comunei Grădiștea în şedinţă ordinară în data de 21 apr 2021 Descarca
 • Dispozitia nr. 85 / 2021 - privind Convocarea Consiliului Local al comunei Grădiștea în şedinţă ordinară în data de 25 mai 2021 Descarca
 • Dispozitia nr. 100 / 2021 - privind Convocarea Consiliului Local al comunei Grădiștea în şedinţă ordinară în data de 30 iunie 2021 Descarca
 • Dispozitia nr. 111 / 2021 - privind Convocarea Consiliului Local al comunei Grădiștea în şedinţă ordinară în data de 30.07.2021 Descarca
 • Dispozitia nr. 137 / 2021 - privind Convocarea Consiliului Local al comunei Grădiștea în şedinţă ordinară în data de 31.08.2021 Descarca
 • Dispozitia nr. 138 / 2021 - privind desemnarea unui membru in unitatea de implementare a proietului "Dezvoltarea retelelor inteligente de distributie a gazelor naturale pentru autoritatile publice locale: Berbesti, Mateesti, Sinesti si Gradistea" Descarca
 • Dispozitia nr. 162 / 2021 - privind Convocarea Consiliului Local al comunei Grădiștea în şedinţă ordinară în data de 28-09-2021 Descarca
 • Dispozitia nr. 180/05-10-2021 - privind desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public Descarca
 • Dispozitia nr.183/14.10.2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Grădiștea în şedinţă de îndată în data de 15.10.2021 . Descarca

Dispozitii aferente anului 2020

 • Dispozitia nr. 1 / 2020 - privind Convocarea Consiliului local al comunei Gradistea, judetul Valcea in sedinta extraordinara in data de 8 ian 2020 Descarca
 • Dispozitia nr. 8 / 2020 - privind constituirea comisiei de examen si a comisiei de solutionare a contestatiilor in vederea organizarii examenului de promovare in grad profesional, organizat in data de 21 feb 2020 Descarca
 • Dispozitia nr. 13 / 2020 - privind convocarea Consiliului Local al Comunei Gradistea, judetul Valcea in sedinta ordinara in data de 30 ian 2020 Descarca
 • Dispozitia nr. 16 / 2020 - privind Constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect: Servicii - Elaborarea documentatiei - plan de situatie topografic, vizat OCPI, cod CPV 71351810-4 pentru realizarea obiectivului de investitii "Infiintare retea de distributie gaze naturale in comuna Gradistea, judetul Valcea, cu localitatile apartinatoare (Gradistea, Linia, Diaconesti, Obislavu, Tuturu, Valea Gradistei, Dobricea, Turburea, Strachinesti) Descarca
 • Dispozitia nr. 48 / 2020 - privind reorganizarea Unitatii Locale de sprijin la nivelul comunei Gradistea, judetul Valcea Descarca
 • Dispozitia nr. 52 / 2020 - privind convocarea sedintei de Consiliu Local in data de 19 februarie 2020 Descarca
 • Dispozitia nr.79/ 2020 privind constiturea comisiei comunale la nivelul UAT Gradistea in vederea organizarii Recensamantului Agricol din Romania, runda 2020 Descarca
 • Dispozitia nr.91/ 2020 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Gradistea, judetul Valcea in sedinta ordinara in data de 30-04-2020 Descarca
 • Dispozitia nr.94/ 2020 privind constituire Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii: "Modernizare drumuri comunale DC75, DC79 si drumuri vicinale - in comuna Gradistea, judetul Valcea" Descarca
 • Dispozitia nr.96/ 2020 privind numirea doamnei Pasoiu Eleonora, consilier superior in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Gradistea in functia de consilier de etica pentru monitorizarea respectarii normelor de conduita Descarca
 • Dispozitia nr.97/ 2020 privind aprobarea Codului de conduita etica si profesionala a functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gradistea Descarca
 • Dispozitia nr.100/ 2020 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Gradistea, judetul Valcea in sedinta ordinara in data de 29 mai 2020 Descarca
 • Dispozitia nr.103/ 2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gradistea, judetul Valcea insedinta ordinara din data de 22-06-2020 Descarca
 • Dispozitia nr.107/ 2020 privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzand masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de dispozitii, precum si a dispozitiilor emise de primarul Comunei Gradistea, judetul Valcea Descarca
 • Dispozitia nr. 126/2020 privind Convocarea Consiliului local al Comunei Gradistea, judetul Valcea in sedinta ordinara din data de 31 august 2020 Descarca
 • Dispozitia nr.137/ 2020 privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare in vederea desfasurarii alegerilor autoritatilor administratiei publice locale din data de 27 septembrie 2020 Descarca
 • Dispozitia nr.160/ 2020 privind stabilirea locurilor oficiale de afisaj electoral in vederea organizarii si desfasurarii alegerilor pentru Senat si Camera deputatilor din anul 2020 Descarca
 • Dispozitia nr.162/ 2020 privind convocarea Consiliului Local Gradistea in sedinta extraordinara in data de 05-11-2020 Descarca
 • Dispozitia nr.164/ 2020 privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare in vederea organizarii si desfasurarii alegerilor pentru Aenat si Camera deputatilor din anul 2020 Descarca
 • Dispozitia nr.165/ 2020 privind Convocarea Consiliului Local Gradistea in sedinta ordinara in data de 11-11-2020 Descarca
 • Dispozitia nr.194/ 2020 privind Convocarea Consiliului Local Grădiștea în şedinţă ordinară din data de 16.12.2020 Descarca
 • Dispozitia nr.196/ 2020 privind Convocarea Consiliului Local Grădiștea în şedinţă ordinară din data de 22.12.2020 Descarca
 • Dispozitia nr.194/ 2020 privind Convocarea Consiliului Local Grădiștea în şedinţă ordinară din data de 30.12.2020 Descarca

Dispozitii aferente anului 2019

Dispozitii aferente anului 2018