DISPOZITII

Registrul pentru evidența dispozițiilor emise in anul 2023

Nr. doc Titlu Dispoziție Dată publicare Caracter Acțiuni
300 DISPOZIŢIA NR.300/29.12.2023 privind menținerea în funcția publică de execuție a doamnei Pășoiu Eleonora; 29-12-2023 Individual
299 DISPOZIŢIA NR.299/22.12.2023 privind acordarea indemnizației de însoțitor doamnei Gheorghe Floarea, persoană încadrată în gradul grav de handicap; 22-12-2023 Individual
298 DISPOZIŢIA NR.298/22.12.2023 privind acordarea indemnizației de însoțitor doamnei Belgun Elisabeta, persoană încadrată în gradul grav de handicap; 22-12-2023 Individual
297 DISPOZIŢIA NR.297/20.12.2023 privind stabilirea dreptului la ajutorul social domnului ANDREI MARIAN; 20-12-2023 Individual
296 DISPOZIŢIA NR.296/14.12.2023 privind decontarea cheltuielilor pentru navetă la și de la locul de muncă, pentru luna noiembrie 2023, a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din cadrul Liceului Teoretic Comuna Grădiștea, județul Vâlcea ; 14-12-2023 Individual
295 DISPOZIŢIA NR.295/14.12.2023 privind reîncadrarea domnului Dițoiu Liviu-Theodor, având funcția contractuală de execuție de consilier, grad profesional I, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Grădiștea, ca urmare a redenumirii Compartimentului Agricultură și Cadastru în Compartiment Agricultură, Cadastru și Urbanism; 14-12-2023 Individual
294 DISPOZIŢIA NR.294/14.12.2023 privind reîncadrarea doamnei Fîrtat Claudia, având funcția publică de execuție de referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Grădiștea, ca urmare a redenumirii Compartimentului Agricultură și Cadastru în Compartiment Agricultură, Cadastru și Urbanism; 14-12-2023 Individual
293 DISPOZIŢIA NR.293/14.12.2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei Grădiștea în şedinţă extrordinară convocată de îndată în data de 14 decembrie 2023.12.2023 6-12-2023 Normativ Descarca
292 DISPOZIŢIA NR.292/06.12.2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei Grădiștea în şedinţă extrordinară convocată de îndată în data de 07 decembrie 2023.12.2023 6-12-2023 Normativ Descarca
291 DISPOZIŢIA NR.291/05.12.2023 privind încetarea plății ajutorului social familiei doamnei Isvoranu Maria; 5-12-2023 Individual
290 DISPOZIŢIA NR.290/05.12.2023 privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Popescu Ioana; 5-12-2023 Individual
289 DISPOZIŢIA NR.289/04.12.2023 privind încetarea acordării indemnizației de handicap, doamnei Bolovan Floarea, începând cu data de 01.01.2024; 4-12-2023 Individual
288 DISPOZIŢIA NR.288/04.12.2023 privind încetarea acordării indemnizației de handicap, doamnei Florica Ioana, începând cu data de 01.01.2024; 4-12-2023 Individual
287 DISPOZIŢIA NR.287/29.11.2023 privind stabilirea dreptului la ajutorul social doamnei Pasăre Ștefania-Adelina; 29-11-2023 Individual
286 DISPOZIŢIA NR.286/29.11.2023 privind stabilirea dreptului la ajutorul social doamnei Verdeș Lucia; 29-11-2023 Individual
285 DISPOZIŢIA NR.285/29.11.2023 privind acordarea indemnizației de însoțitor domnului LĂUTĂRESCU ANDREI, persoană încadrată în gradul grav de handicap; 29-11-2023 Individual
284 DISPOZIŢIA NR.284/29.11.2023 privind respingerea cererii domnului ARGEȘANU SEVASTIAN privind ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri; 29-11-2023 Individual
283 DISPOZIŢIA NR.283/29.11.2023 privind respingerea cererii doamnei Vochescu Alexandrina privind ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri; 29-11-2023 Individual
282 DISPOZIŢIA NR.282/29.11.2023 privind respingerea cererii doamnei GOAGEA-TOMESCU ALEXANDRINA privind ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri; 29-11-2023 Individual
281 DISPOZIŢIA NR.281/29.11.2023 privind respingerea cererii doamnei Vlăduț Maria privind ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri; 29-11-2023 Individual
280 DISPOZIŢIA NR.280/27.11.2023 privind decontarea cheltuielilor pentru navetă la și de la locul de muncă, pentru luna octombrie 2023, a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din cadrul Liceului Teoretic Comuna Grădiștea, județul Vâlcea ; 27-11-2023 Individual
279 DISPOZIŢIA NR.279/27.11.2023 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi sau petrolieri și la suplimentul pentru energie ; 27-11-2023 Individual
278 DISPOZIŢIA NR.278/27.11.2023 privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Ozon Elena-Angela ; 27-11-2023 Individual
277 DISPOZIŢIA NR.277/24.11.2023 privind încetarea acordării alocației pentru susținerea familiei domnului Vasiloiu Nicolae-Daniel; 24-11-2023 Individual
276 DISPOZIŢIA NR.276/23.11.2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei Grădiștea în şedinţă ordinară în data de 29.11.2023; 23-11-2023 Normativ Descarca
275 DISPOZIŢIA NR.275/21.11.2023 privind organizarea și desfășurarea activității de casare a unor mijloace fixe și obiecte de inventar; 21-11-2023 Individual
274 DISPOZIŢIA NR.274/21.11.2023 privind constituirea comisiei de inventariere anuală a bunurilor aparținând patrimoniului comunei Grădiștea pentru anul 2023 ; 21-11-2023 Individual
273 DISPOZIŢIA NR.273/21.11.2023 privind stabilirea dreptului la ajutorul social domnului Busuioceanu Gheorghe ; 21-11-2023 Individual
272 DISPOZIŢIA NR.272/21.11.2023 privind încetarea plății ajutorului social domnului Bolovan Aurel; 21-11-2023 Individual
271 DISPOZIŢIA NR.271/21.11.2023 privind încetarea acordării alocației pentru susținerea familiei domnului Trușculete Cristian; 21-11-2023 Individual
270 DISPOZIŢIA NR.270/06.11.2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei Grădiștea în şedinţă extrordinară convocată de îndată în data de 08 noiembrie 2023. 6-11-2023 Individual
269 DISPOZIŢIA NR.269/06.11.2023 privind desemnarea unei persoane în calitate de admin local în cadrul microaplicației pentru gestionarea cererilor depuse în vederea acordării Venitului Minim de Incluziune la nivelul Primăriei comunei Grădiștea, județul Vâlcea; 6-11-2023 Individual
268 DISPOZIŢIA NR.268/06.11.2023 privind acordarea indemnizației de însoțitor domnului DIȚOIU CONSTANTIN, persoană încadrată în gradul grav de handicap; 6-11-2023 Individual
267 DISPOZIŢIA NR.267/06.11.2023 privind acordarea indemnizației de însoțitor doamnei DIȚOIU ILINA, persoană încadrată în gradul grav de handicap; 5-11-2023 Individual
266 DISPOZIŢIA NR.266/06.11.2023 privind încetarea plății ajutorului social domnului Zapciroiu Marian; 6-11-2023 Individual
265 DISPOZIŢIA NR.265/06.11.2023 privind încetarea acordării indemnizației de handicap, copilului Ciobotea Ștefania-Andreea, începând cu data de 01.11.2023; 6-11-2023 Individual
264 DISPOZIŢIA NR.264/03.11.2023 privind acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță doamnei Căldăraru Dalia, beneficiar preșcolarul Căldăraru Anais; 3-11-2023 Individual
263 DISPOZIŢIA NR.263/03.11.2023 privind acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță domnului Dițoiu Constantin, beneficiar preșcolarul Dițoiu Maria-Georgiana; 3-11-2023 Individual
262 DISPOZIŢIA NR.262/03.11.2023 privind acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță doamnei Ionașcu Elena, beneficiar preșcolarul Desrobitu Anamaria-Izabela; 3-11-2023 Individual
261 DISPOZIŢIA NR.261/03.11.2023 privind acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță domnului Trușcă Daniel-Constantin, beneficiari preșcolarii Trușcă Sofia-Antonia, Trușcă Ariana-Elena; 3-11-2023 Individual
260 DISPOZIŢIA NR.260/03.11.2023 privind respingerea cererii de acordare a alocației pentru susținerea familiei formulată de către domnul Căldăraru Ion; 3-11-2023 Individual
259 DISPOZIŢIA NR.259/31.10.2023 privind acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei doamnei Dalidis Elena-Amelia, începând cu data de 01.10.2023; 31-10-2023 Individual
258 DISPOZIŢIA NR.258/31.10.2023 privind modificarea drepturilor de asistență socială familiei domnului MILCU ȘTEFAN; 31-10-2023 Individual
257 DISPOZIŢIA NR.257/24.10.2023 privind stabilirea dreptului la ajutorul social domnului ANGHEL CONSTANTIN; 24-10-2023 Individual
256 DISPOZIŢIA NR.256/24.10.2023 privind stabilirea dreptului la ajutorul social și alocația pentru susținerea familiei domnului ANGHEL NICOLAE; 24-10-2023 Individual
255 DISPOZIŢIA NR.255/24.10.2023 privind stabilirea dreptului la ajutorul social domnului Clocin Ion; 24-10-2023 Individual
254 DISPOZIŢIA NR.254/19.10.2023 privind acordarea indemnizației lunare stabilită în cuantum brut de 500 lei, doamnei Pășoiu Elena-Amalia, având funcţia contractuală de execuție de asistent medical comunitar principal, gradația 4, în cadrul Compartimentului Asistență socială, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Grădiștea, începând cu data de 01 august 2023; 19-10-2023 Individual
253 DISPOZIŢIA NR.253/17.10.2023 privind stabilirea dreptului la ajutorul social doamnei Curac Maria; 17-10-2023 Individual
252 DISPOZIŢIA NR.252/17.10.2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei Grădiștea în şedinţă ordinară în data de 23 octombrie 2023; 17-10-2023 Individual
251 DISPOZIŢIA NR.251/13.10.2023 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor ce urmează a fi depuse în cadrul procedurilor de achiziţii publice derulate de UAT COMUNA GRĂDIȘTEA, JUDEȚUL VÂLCEA, pe parcursul procedurilor de achiziție publică aferente obiectivului de investiție “Înfiinţare centrală fotovoltaică în punctul stație tratare de apă al Comunei Grădiștea, județul Vâlcea ”; 13-10-2023 Individual
250 DISPOZIŢIA NR.250/12.10.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Verdeși Ramona-Iulia, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 1 octombrie 2023; 12-10-2023 Individual
249 DISPOZIŢIA NR.249/12.10.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Dina Ramona-Maria, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 1 octombrie 2023; 12-10-2023 Individual
248 DISPOZIŢIA NR.248/12.10.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Moșteanu Maria, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 1 octombrie 2023; 12-10-2023 Individual
247 DISPOZIŢIA NR.247/12.10.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Dobre Aurelia, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 1 octombrie 2023; 12-10-2023 Individual
246 DISPOZIŢIA NR.246/12.10.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale domnului Rusie Gheorghe, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 1 octombrie 2023; 12-10-2023 Individual
245 DISPOZIŢIA NR.245/12.10.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Maria Eugenia, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 1 octombrie 2023; 12-10-2023 Individual
244 DISPOZIŢIA NR.244/12.10.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Prescure Petruța-Geanina, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 1 octombrie 2023; 12-10-2023 Individual
243 DISPOZIŢIA NR.243/12.10.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale domnului Mălăescu Cristian, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 1 octombrie 2023; 12-10-2023 Individual
242 DISPOZIŢIA NR.242/12.10.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Petre Maria-Eugenia, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 1 octombrie 2023; 12-10-2023 Individual
241 DISPOZIŢIA NR.241/12.10.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Trușculete Iuliana, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 1 octombrie 2023; 12-10-2023 Individual
240 DISPOZIŢIA NR.240/12.10.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale domnului Romanescu Marin, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 1 octombrie 2023; 12-10-2023 Individual
239 DISPOZIŢIA NR.239/12.10.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale domnului Lăutaru Viorel, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 1 octombrie 2023; 12-10-2023 Individual
238 DISPOZIŢIA NR.238/12.10.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Gheorghe Ioana, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 1 octombrie 2023; 12-10-2023 Individual
237 DISPOZIŢIA NR.237/12.10.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Paraschiv Ionela-Viviana, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 1 octombrie 2023; 12-10-2023 Individual
236 DISPOZIŢIA NR.236/12.10.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Merlă Claudia, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 1 octombrie 2023; 03-10-2023 Individual
235 DISPOZIŢIA NR.235/12.10.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Bou Floarea, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 1 octombrie 2023; 12-10-2023 Individual
234 DISPOZIŢIA NR.234/12.10.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Părăușanu Elena-Corina, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 1 octombrie 2023; 12-10-2023 Individual
233 DISPOZIŢIA NR.233/12.10.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale domnului Dabu Robert-Dumitru, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 1 octombrie 2023; 12-10-2023 Individual
232 DISPOZIŢIA NR.232/12.10.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Popa Maria, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 1 octombrie 2023; 12-10-2023 Individual
231 DISPOZIŢIA NR.231/12.10.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Popa Georgeta, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 1 octombrie 2023; 12-10-2023 Individual
230 DISPOZIŢIA NR.230/12.10.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale domnului Popescu Ion având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 1 octombrie 2023; 12-10-2023 Individual
229 DISPOZIŢIA NR.229/12.10.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamneiZapciroiu Aurora, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 1 octombrie 2023; 12-10-2023 Individual
228 DISPOZIŢIA NR.228/12.10.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Ozon Elena-Angela, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 1 octombrie 2023; 12-10-2023 Individual
227 DISPOZIŢIA NR.227/12.10.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Zgondoiu Elena, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 1 octombrie 2023; 12-10-2023 Individual
226 DISPOZIŢIA NR.226/12.10.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Badea Elena-Luminița, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 1 octombrie 2023; 12-10-2023 Individual
225 DISPOZIŢIA NR.225/12.10.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Bilan Elisabeta-Vetuța având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 1 octombrie 2023; 12-10-2023 Individual
224 DISPOZIŢIA NR.224/12.10.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale domnului Popa Dumitru având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 1 octombrie 2023; 12-10-2023 Individual
223 DISPOZIŢIA NR.223/12.10.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Somodi Katalin, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 1 octombrie 2023; 03-10-2023 Individual
222 DISPOZIŢIA NR.222/12.10.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Rusie Ecaterina, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 1 octombrie 2023; 12-10-2023 Individual
221 DISPOZIŢIA NR.221/12.10.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Popescu Ioana, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 1 octombrie 2023; 12-10-2023 Individual
220 DISPOZIŢIA NR.220/12.10.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Ștefan Luminița, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 1 octombrie 2023; 12-10-2023 Individual
219 DISPOZIŢIA NR.219/12.10.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Dinculescu Camelia, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 1 octombrie 2023; 12-10-2023 Individual
218 DISPOZIŢIA NR.218/12.10.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Guianau Aurelia având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 1 octombrie 2023; 12-10-2023 Individual
217 DISPOZIŢIA NR.217/12.10.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Popa Emiliana având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 1 octombrie 2023; 12-10-2023 Individual
216 DISPOZIŢIA NR.216/12.10.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Florica Nicolița, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 1 octombrie 2023; 12-10-2023 Individual
215 DISPOZIŢIA NR.215/12.10.2023 privind stabilirea cuantumului indemnizațiilor de însoțitor acordate persoanelor cu handicap grav începând cu data de 01 octombrie 2023, ca urmare a majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată; 12-10-2023 Individual
214 DISPOZIŢIA NR.214/10.10.2023 privind încetarea acordării indemnizației de handicap, doamnei Teacă Elena, începând cu data de 01.11.2023 03-10-2023 Individual
213 DISPOZIŢIA NR.213/10.10.2023 privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Nițu Marieta; 10-10-2023 Individual
212 DISPOZIŢIA NR.212/06.10.2023 privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Ghiocel Adina; 06-10-2023 Individual
211 DISPOZIŢIA NR.211/10-10-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei Grădiștea în şedinţă ordinară în data de 10-10-2023 10-10-2023 Normativ Descarca
210 DISPOZIŢIA NR.210/03.10.2023 privind încetarea plății ajutorului social domnului Alexe Nicolae; 03-10-2023 Individual
209 DISPOZIŢIA NR.209/03.10.2023 privind încetarea plății ajutorului social domnului POPA VASILE; 03-10-2023 Individual
208 DISPOZIŢIA NR.208/29.09.2023 privind încetarea acordării indemnizației de handicap, minorei Bodescu Alexandra-Ana, începând cu data de 01.10.2023; 29-09-2023 Individual
207 DISPOZIŢIA NR.207/29.09.2023 privind acordarea indemnizației de însoțitor doamnei POPA MARIA, persoană încadrată în gradul grav de handicap; 29-09-2023 Individual
206 DISPOZIŢIA NR.206/27-09-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei Grădiștea în şedinţă ordinară în data de 27-09-2023 27-09-2023 Normativ Descarca
205 DISPOZIŢIA NR.205/21.09.2023 privind decontarea cheltuielilor pentru navetă la și de la locul de muncă, pentru luna august 2023, a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din cadrul Liceului Teoretic Comuna Grădiștea, județul Vâlcea; 21-09-2023 Individual
203 DISPOZIŢIA NR.203/07.09.2023 privind actualizarea echipei mobile de intervenție la cazurile de violență în familie la nivelul comunei Grădiștea, judeţul Vâlcea; 07-09-2023 Individual
202 DISPOZIŢIA NR.202/07.09.2023 privind încetarea plății ajutorului social domnului Strinu Ion; 07-09-2023 Individual
201 DISPOZIŢIA NR.201/07.09.2023 privind decontarea cheltuielilor pentru navetă la și de la locul de muncă, pentru luna iulie 2023, a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din cadrul Liceului Teoretic Comuna Grădiștea, județul Vâlcea ; 07-09-2023 Individual
200 DISPOZIŢIA NR.200/07.09.2023 privind stabilirea cuantumului total al indemnizației, cuvenite domnului Tucan Victor, având funcția de demnitate publică de viceprimar al comunei Grădiștea, județul Vâlcea, începând cu data de 01 septembrie 2023; 07-09-2023 Individual
199 DISPOZIŢIA NR.199/07.09.2023 privind stabilirea cuantumului total al indemnizației, cuvenite domnului Boiangiu Ilie, având funcția de demnitate publică de primar al comunei Grădiștea, județul Vâlcea, începând cu data de 01 septembrie 2023; 07-09-2023 Individual
198 DISPOZIŢIA NR.198/05.09.2023 privind desemnarea reprezentantului Primarului comunei Grădiștea,judetul Vâlcea, pentru a face parte din cadrul Consiliului de Administrație al Liceului Teoretic, comuna Grădiștea. 05-09-2023 Individual
197 DISPOZIŢIA NR.197/04.09.2023 privind stabilirea dreptului la ajutorul social domnului ANGHEL CONSTANTIN; 04-09-2023 Individual
196 DISPOZIŢIA NR.196/04.09.2023 privind stabilirea dreptului la ajutorul social și alocația pentru susținerea familiei domnului ANGHEL NICOLAE; 04-09-2023 Individual
195 DISPOZIŢIA NR.195/04.09.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordată doamnei Paraschiv Ionela-Viviana; 04-09-2023 Individual
194 DISPOZIŢIA NR.194/04.09.2023 privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Tucan Claudia-Elena; 04-09-2023 Individual
193 DISPOZIŢIA NR.193/04.09.2023 privind suspendarea contractului individual de muncă al doamnei Vochescu Simona-Andreea, având funcția contractuală de execuție de consilier personal al Primarului, pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani; 04-09-2023 Individual
192 DISPOZIŢIA NR.192/04.09.2023 privind reluarea plății ajutorului social acordat domnului CĂLDĂRARU MITICĂ, începând cu data de 01.09.2023; 04-09-2023 Individual
191 DISPOZIŢIA NR.191/04.09.2023 privind reluarea plății ajutorului social acordat doamnei SELEAC CONSTANȚA, începând cu data de 01.09.2023; 04-09-2023 Individual
190 DISPOZIŢIA NR.190/04.09.2023 privind reluarea plății ajutorului social acordat domnului BOLOVAN ION, începând cu data de 01.09.2023; 04-09-2023 Individual
189 DISPOZIŢIA NR.189/04.09.2023 privind reluarea plății ajutorului social acordat domnului MARIN IULIAN, începând cu data de 01.09.2023; 04-09-2023 Individual
188 DISPOZIŢIA NR.188/31.08.2023 privind acordarea indemnizației de însoțitor doamnei Popa Natalia, persoană încadrată în gradul grav de handicap; 31-08-2023 Individual
187 DISPOZIŢIA NR.187/31.08.2023 privind angajarea doamnei Verdeși Ramona-Iulia în funcția de asistent personal, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată; 31-08-2023 Individual
186 DISPOZIŢIA NR.186/31.08.2023 privind acordarea indemnizației de însoțitor doamnei Trușcă Catalina, persoană încadrată în gradul grav de handicap ; 31-08-2023 Individual
185 DISPOZIŢIA NR.185/24-08-2023 privind aprobarea Regulamentului privind regulile de oficiere a căsătoriilor în afara sediului Primăriei Comunei Grădiștea, județul Vâlcea, și de asigurare a integrității registrelor și a certificatelor de stare civilă 24-08-2023 Normativ Descarca
184 DISPOZIŢIA NR.184/24-08-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei Grădiștea în şedinţă ordinară în data de 31-08-2023 24-08-2023 Normativ Descarca
181 DISPOZIŢIA NR.181/21.08.2023 privind angajarea doamnei Dina Ramona-Maria în funcția de asistent personal, cu contract individual de muncă pe perioadă determinată; 21-08-2023 Individual
180 DISPOZIŢIA NR.180/16.08.2023 privind încetarea acordării indemnizației de handicap, domnului Tănasie Ion, începând cu data de 01.09.2023; 16-08-2023 Individual
179 DISPOZIŢIA NR.179/16.08.2023 privind încetarea acordării indemnizației de handicap, doamnei Ionete Elena, începând cu data de 01.09.2023; 16-08-2023 Individual
178 DISPOZIŢIA NR.178/02.08.2023 privind actualizarea Comisiei de recepţie a bunurilor și serviciilor achiziţionate de către Primaria Comunei Grădiștea, județul Vâlcea; 01-08-2023 Individual
177 DISPOZIŢIA NR.177/02.08.2023 privind încetarea de drept a contractului individual de muncă al doamnei VERDEȘI RAMONA-IULIA; 02-08-2023 Individual
176 DISPOZIŢIA NR.176/02.08.2023 privind angajarea doamnei MOȘTEANU MARIA în funcția de asistent personal, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată; 02-08-2023 Individual
175 DISPOZIŢIA NR.175/02.08.2023 privind stabilirea dreptului la ajutorul social familiei domnului Rusie Elisabeta; 02-08-2023 Individual
174 DISPOZIŢIA NR.174/01.08.2023 privind reluarea plății ajutorului social familiei domnului Căldăraru Florin, începând cu data de 01.08.2023; 01-08-2023 Individual
173 DISPOZIŢIA NR.173/01.08.2023 privind uspendarea plății ajutorului social doamnei Seleac Constanța; 01-08-2023 Individual
172 DISPOZIŢIA NR.172/01.08.2023 privind uspendarea plății ajutorului social domnului Bolovan Ion; 01-08-2023 Individual
171 DISPOZIŢIA NR.171/01.08.2023 privind suspendarea plății ajutorului social domnului Marin Iulian; 01-08-2023 Individual
170 DISPOZIŢIA NR.170/01.08.2023 privind suspendarea plății ajutorului social familiei domnului CĂLDĂRARU MITICĂ; 01-08-2023 Individual
169 DISPOZIŢIA NR.169/31.07.2023 privind modificarea și completarea Dispoziției nr. 164/06 noiembrie 2020 cu privire la delimitarea și numerotarea secțiilor de votare de pe raza comunei Grădiștea, în vederea desfășurării alegerilor pentru Senat și Camera Deputațior din anul 2020; 31-07-2023 Normativ
168 DISPOZIŢIA NR.168/31.07.2023 privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Iordache Daniela; 31-07-2023 Individual
167 DISPOZIŢIA NR.167/25.07.2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei Grădiștea în şedinţă ordinară în data de 31.07.2023 25-07-2023 Normativ Descarca
166 DISPOZIŢIA NR.166/20.07.2023 privind decontarea cheltuielilor pentru navetă la și de la locul de muncă, pentru luna iunie 2023, a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din cadrul Liceului Teoretic Comuna Grădiștea, județul Vâlcea; 20-07-2023 Individual
165 DISPOZIŢIA NR.165/04.07.2023 privind stabilirea dreptului la ajutor social, acordat familiei d-lui Duta Gheorghe; 04-07-2023 Individual
164 DISPOZIŢIA NR.164/03.07.2023 privind încetarea plății ajutorului social domnului Dina Ion; 03-07-2023 Individual
163 DISPOZIŢIA NR.163/03.07.2023 privind suspendarea plății ajutorului social domnului Popa Vasile; 03-07-2023 Individual
162 DISPOZIŢIA NR.162/30.06.2023 privind suspendarea plății ajutorului social familiei domnului CĂLDĂRARU FLORIN; 30-06-2023 Individual
161 DISPOZIŢIA NR.161/30.06.2023 privind acordarea indemnizației de însoțitor doamnei Ionete Elena persoană încadrată în gradul grav de handicap; 30-06-2023 Individual
160 DISPOZIŢIA NR.160/29.06.2023 privind stabilirea dreptului la ajutorul social doamnei Măzărache Vasilica-Grațiela. 29-06-2023 Individual
159 DISPOZIŢIA NR.159/28.06.2023 privind stabilirea dreptului la ajutorul social domnului Bodescu Constantin; 28-06-2023 Individual
158 DISPOZIŢIA NR.158/28.06.2023 privind stabilirea dreptului la ajutorul social domnului Clocin Ion; 28-06-2023 Individual
157 DISPOZIŢIA NR.157/27.06.2023 privind acordarea indemnizației de însoțitor minorei Bodescu Alexandra-Ana persoană încadrată în gradul grav de handicap ; 27-06-2023 Individual
156 DISPOZIŢIA NR.156/26.06.2023 privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Bilan Elvira-Laura; 26-06-2023 Individual
155 DISPOZIŢIA NR.155/26.06.2023 privind decontarea cheltuielilor pentru navetă la și de la locul de muncă, pentru luna mai 2023, a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din cadrul Liceului Teoretic Comuna Grădiștea, județul Vâlcea; 26-06-2023 Individual
154 DISPOZIŢIA NR.154/14-06-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei Grădiștea în şedinţă ordinară în data de 20.06.2023 14-06-2023 Normativ Descarca
153 DISPOZIŢIA NR.153/14.06.2023 privind constituirea comisiei de recepție finală la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor pentru obiectivul de investiţii «Izolare termică a dispensarului Grădiștea, județul Vâlcea - în vederea economisirii energiei» ; 14-06-2023 Individual
152 DISPOZIŢIA NR.152/30.05.2023 privind constituirea Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților de corupție și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia; 30-05-2023 Individual
151 DISPOZIŢIA NR.151/30.05.2023 privind constituirea comisiei de evaluare şi inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei publice; 30-05-2023 Individual
150 DISPOZIŢIA NR.150/30.05.2023 privind încetarea dreptului la ajutorul social domnului ANGHEL CONSTANTIN; 30-05-2023 Individual
149 DISPOZIŢIA NR.149/30.05.2023 privind modificarea cuantumului ajutorului social familiei doamnei Isvoranu Maria; 30-05-2023 Individual
148 DISPOZIŢIA NR.148/29.05.2023 privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei doamnei Somodi Katalin; 29-05-2023 Individual
147 DISPOZIŢIA NR.147/29.05.2023 privind desemnarea responsabilului pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate din cadrul Primăriei Comunei Grădiștea, județul Vălcea; 29-05-2023 Individual
145 DISPOZIŢIA NR.145/29.05.2023 privind aprobarea listei destinatarilor finali de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți identificați în luna mai 2023, acordate în conformitate cu prevederile O.U.G. nr 113/2022; 29-05-2023 Individual
144 DISPOZIŢIA NR.144/29.05.2023 privind reluarea plății ajutorului social domnului Dumitrașcu Gheorghe, începând cu data de 01.06.2023; 29-05-2023 Individual
143 DISPOZIŢIA NR.143/29.05.2023 privind acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime doamnei Florica Nicolița; 29-05-2023 Individual
142 DISPOZIŢIA NR. 142/22.05.2023 privind decontarea cheltuielilor pentru navetă la și de la locul de muncă, pentru luna aprilie 2023, a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din cadrul Liceului Teoretic Comuna Grădiștea, județul Vâlcea; 22-05-2023 Individual
141 DISPOZIŢIA Nr. 141/19.05.2023 privind: încetarea drepturilor de asistență socială ale domnului ANGHEL NICOLAE; 19-05-2023 Individual
140 DISPOZIŢIA nr. 140/18.05.2023 privind modificarea cuantumului ajutorului social familiei damnei Vladu Valerica; 18-05-2023 Individual
139 DISPOZIŢIA Nr. 139/18-05-2023 Convocarea Consiliului Local al comunei Grădiștea în şedinţă ordinară în data de 24.05.2023 18-05-2023 Normativ Descarca
138 DISPOZIŢIA Nr. 138/18.05.2023 privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului VOCHESCU CORNELIU; 18-05-2023 Individual
137 DISPOZIŢIA Nr. 137/17-05-2023 privind aprobarea Regulamentului Comitetului Local pentru Situații de Urgență al comunei Grădiștea, Județul Vâlcea 17-05-2023 Normativ Descarca
Regulament
136 DISPOZIŢIA nr.136/12-05-2023 privind constatarea suspendării de drept a contractului individual demuncă al doamnei VOCHESCU SIMONA-ANDREEA, având funcția contractuală de consilier personal al primarului Comunei Grădiștea, județul Vâlcea; 12-05-2023 Individual
135 DISPOZIŢIA NR. 135/12-05-2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei Grădiștea în şedinţă extrordinară în data de 16 mai 2023 12-05-2023 Normativ Descarca
134 DISPOZIŢIA NR.134/08.05.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamneiMăruntu Elena-Adelina având funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Resurse Umane și Relații cu Publicul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grădiștea, începănd cu data de 01 mai 2023; 8-05-2023 Individual
133 DISPOZIŢIA NR.133/08.05.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Prescure Ionela-Loredana, având funcția publică de execuție de consilier, gradul profesional principal, începând cu data de 01 mai 2023; 8-05-2023 Individual
132 DISPOZIŢIA NR.132/08.05.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Dițoiu Maria,având funcția contractuală de execuție de guard, începând cu data de 01 mai 2023; 8-05-2023 Individual
131 DISPOZIŢIA NR.131/08.05.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale domnului Șeremet Marius, având funcția contractuală de execuție de muncitor necalificat, începând cu data de 01 mai 2023; 8-05-2023 Individual
130 DISPOZIŢIA NR.130/08.05.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale domnului Ghioca Ion, având funcția contractuală de execuție de muncitor calificat, începând cu data de 01 mai 2023; 8-05-2023 Individual
129 DISPOZIŢIA NR.129/08.05.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale domnului Dițoiu Theodor-Liviu, având funcția contractuală de execuție de consilier, gradul profesional I, începând cu data de 01 mai 2023; 8-05-2023 Individual
128 DISPOZIŢIA NR.128/08.05.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Vochescu Simona-Andreea, având funcția contractuală de execuție de consilier personal al primarului comunei Grădiștea, începând cu data de 01 mai 2023; 8-05-2023 Individual
127 DISPOZIŢIA NR.127/08.05.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Nicolae Amalia-Giorgiana, având funcția contractuală de execuție de consilier personal al primarului comunei Grădiștea, începând cu data de 01 mai 2023; 8-05-2023 Individual
126 DISPOZIŢIA NR.126/08.05.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale domnului Brebenel Gheorghe, având funcția publică de execuție de referent, gradul profesional superior, începând cu data de 01 mai 2023; 8-05-2023 Individual
125 DISPOZIŢIA NR.125/08.05.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Militaru Claudia, având funcția publică de execuție de referent, gradul profesional superior, începând cu data de 01 mai 2023; 8-05-2023 Individual
124 DISPOZIŢIA NR.124/08.05.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Petre Aurica, având funcția publică de execuție de inspector, gradul profesional superior, începând cu data de 01 mai 2023; 8-05-2023 Individual
123 DISPOZIŢIA NR.123/08.05.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Stanciu Ilina, având funcția publică de execuție de consilier achiziții publice, gradul profesional superior, începând cu data de 01 mai 2023; 8-05-2023 Individual
122 DISPOZIŢIA NR.122/08.05.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Pășoiu Eleonora, având funcția publică de execuție de consilier, gradul profesional superior, începând cu data de 01 mai 2023; 8-05-2023 Individual
121 DISPOZIŢIA NR.121/08.05.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Cocoș-Barbu Milemtina, având funcția publică de conducere de secretar general al UAT Grădiștea, începând cu data de 01 mai 2023; 8-05-2023 Individual
120 DISPOZIŢIA NR.120/08.05.2023 privind constituirea comisiei de recepție finală la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor pentru obiectivul de investiţii «Modernizare drumuri comunale DC 75, DC 79 și drumuri vicinale în comuna Grădiștea, județul Vâlcea»; 8-05-2023 Individual
119 DISPOZIŢIA NR.119/07.05.2023 privind Acordarea indemnizației de însoțitor domnului Diaconu Nicolae persoană încadrată în gradul grav de handicap; 7-05-2023 Individual
118 DISPOZIŢIA NR.118/02.05.2023 privind desemnarea doamnei Petre Aurica pentru exercitarea controlului financiar preventiv privind cheltuielile, la nivelul unității administrativ –teritoriale Comuna Grădiștea – județul Vâlcea; 2-05-2023 Individual
117 DISPOZIŢIA NR.117/27.04.2023 privind reluarea plății ajutorului social familiei domnului Căldăraru Florin, începând cu data de 01.05.2023; 27-04-2023 Individual
116 DISPOZIŢIA NR.116/27.04.2023 privind încetarea plății ajutorului social doamnei MARIN ILEANA; 27-04-2023 Individual
115 DISPOZIŢIA NR.115/27.04.2023 privind modificarea Dispoziției primarului nr. 73/09.03.2023 privind acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei doamnei Guță Andreea, începând cu data de 01.03.2023; 27-04-2023 Individual
114 DISPOZIŢIA NR.114/27.04.2023 privind acordarea indemnizației de însoțitor doamnei Strinu Nicolița, persoană încadrată în gradul grav de handicap; 27-04-2023 Individual
113 DISPOZIŢIA NR.113/27.04.2023 privind acordarea indemnizației de însoțitor domnului Pasăre Dumitru, persoană încadrată în gradul grav de handicap; 27-04-2023 Individual
112 DISPOZIŢIA NR.112/27.04.2023 privind stabilirea cuantumului total al indemnizației, cuvenite domnului Tucan Victor, având funcția de demnitate publică de viceprimar al comunei Grădiștea, județul Vâlcea, începând cu data de 01 noiembrie 2022; 27-04-2023 Individual
111 DISPOZIŢIA NR.111/2704.2023 privind stabilirea cuantumului total al indemnizației, cuvenite domnului Boiangiu Ilie, având funcția de demnitate publică de primar al comunei Grădiștea, județul Vâlcea, începând cu data de 01 noiembrie 2022; 27-04-2023 Individual
110 DISPOZIŢIA NR.110/26.04.2023 privind modificarea raportului de serviciu prin transfer la cerere a doamnei Filea Camelia-Magdalena, având funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Agricultură și Cadastru din aparatul de specialitate al Primarului comunei Grădiștea, județul Vâlcea. 26-04-2023 Individual
109 DISPOZIŢIA NR.109/25.04.2023 privind încetarea suspendării raportului de serviciu al doamnei Filea Camelia-Magdalena și reluarea activității pe funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul compartimentului Agricultură și Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grădiștea, județul Vâlcea; 25-04-2023 Individual
108 DISPOZIŢIA NR.108/21.04.2023 privind acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță doamnei Căldăraru Dalia, beneficiar preșcolarul Căldăraru Anais; 21-04-2023 Individual
107 DISPOZIŢIA NR.107/28-04-2023 privind: Convocarea Consiliului Local al comunei Grădiștea în şedinţă ordinară convocată în data de 28 aprilie 2023; 28-04-2023 Normativ Descarca
106 DISPOZIŢIA NR.106/21.04.2023 privind încetarea cuantumului ajutorului social domnului Andrei Marian; 21-04-2023 Individual
105 DISPOZIŢIA NR.105/20.04.2023 privind angajarea doamnei Somodi Katalin în funcția de asistent personal, cu contract individual de muncă pe perioadă determinată; 20-04-2023 Individual
104 DISPOZIŢIA NR.104/20-04-2023 privind: Convocarea Consiliului Local al comunei Grădiștea în şedinţă extrordinară convocată în data de 24 aprilie 2023; 20-04-2023 Normativ Descarca
103 DISPOZIŢIA NR.103/20.04.2023 privind acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime doamnei Popa Maria; 20-04-2023 Individual
102 DISPOZIŢIA NR.102/19.04.2023 privind angajarea doamnei Dobre Aurelia în funcția de asistent personal, cu contract individual de muncă pe perioadă determinată; 19-04-2023 Individual
101 DISPOZIŢIA NR.101/12.04.2023 privind stabilirea dreptului la ajutorul social domnului Busuioceanu Dumitru; 12-04-2023 Individual
100 DISPOZIŢIA NR.100/05.04.2023 privind încetarea acordării indemnizației de handicap doamnei Teacă Maria, începand cu data de 01.04.2023; 05-04-2023 Individual
99 DISPOZIŢIA NR.99/05.04.2023 privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Călin Iulianus; 05-04-2023 Individual
98 DISPOZIŢIA NR.98/05.04.2023 privind delegarea atribuțiilor aferente funcției contractuale de consilier debutant (casier), doamnei Nicolae Amalia-Giorgiana, având funcția contractuală de consilier personal al Primarului comunei Grădiștea, pe o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice. 05-04-2023 Individual
97 DISPOZIŢIA NR.97/05.04.2023 privind modificarea cuantumului ajutorului social, precum și numărul membrilor familiei domnului VASILE ION; 05-04-2023 Individual
96 DISPOZIŢIA NR.96/05.04.2023 privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei domnului Vasile Ion; 05-04-2023 Individual
95 DISPOZIŢIA NR.95/05.04.2023 privind decontarea cheltuielilor pentru navetă la și de la locul de muncă, pentru luna martie 2023, a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din cadrul Liceului Teoretic Comuna Grădiștea, județul Vâlcea; 05-04-2023 Individual
94 DISPOZIŢIA NR.94/04.04.2023 privind împuternicirea domnului Tucan Victor, având funcția de viceprimar al comunei Grădiștea, județul Vâlcea; 04-04-2023 Individual
93 DISPOZIŢIA NR.93/04.04.2023 privind acordarea indemnizației de însoțitor doamnei Tudora Constanța, persoană încadrată în gradul grav de handicap; 04-04-2023 Individual
92 DISPOZIŢIA NR.92/04.04.2023 privind suspendarea plății ajutorului social familiei domnului CĂLDĂRARU FLORIN; 04-04-2023 Individual
91 DISPOZIŢIA NR.91/04.04.2023 privind suspendarea plății ajutorului social familiei domnului ANDREI MARIAN; 04-04-2023 Individual
90 DISPOZIŢIA NR.90/04.04.2023 privind suspendarea plății ajutorului social familiei domnului DINA ION; 04-04-2023 Individual
89 DISPOZIŢIA NR.89/31.03.2023 privind stabilirea dreptului la ajutorul social domnului IONESCU CONSTANTIN; 31-03-2023 Individual
88 DISPOZIŢIA NR.88/30.03.2023 privind aprobarea „Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2023 la nivelul Comunei Grădiștea”; 30-03-2023 Individual
87 DISPOZIŢIA NR.87/28.03.2023 privind încetarea plății ajutorului social doamnei UDREA MARIA; 27-03-2023 Individual
86 DISPOZIŢIA NR.86/27.03.2023 privind modificarea cuantumului ajutorului social, precum și numărul membrilor familiei domnului STAN GHEORGHE; 27-03-2023 Individual
85 DISPOZIŢIA NR.85/27.03.2023 privind stabilirea dreptului la ajutorul social și alocația pentru susținerea familiei domnului MILCU ȘTEFAN; 27-03-2023 Individual
84 DISPOZIŢIA NR.84/27.03.2023 privind modificarea cuantumului tichetului social pentru grădiniță acordat beneficiarilor cu domiciliul în comuna Grădiștea, județul Vâlcea; 27-03-2023 Individual
83 DISPOZIŢIA NR.83/27.03.2023 privind modificarea cuantumului venitului minim garantat (ajutor social) acordat beneficiarilor cu domiciliul în comuna Grădiștea, județul Vâlcea; 27-03-2023 Individual
82 DISPOZIŢIA NR.82/27.03.2023 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordată beneficiarilor cu domiciliul în comuna Grădiștea, județul Vâlcea; 27-03-2023 Individual
81 DISPOZIŢIA NR.81/24.03.2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei Grădiștea în şedinţă ordinară în data de 31.03.2023; 24-03-2023 Normativ Descarca
80 DISPOZIŢIA NR.80/24.03.2023 privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Ioana Maria-Ionela; 24-03-2023 Individual
79 DISPOZIŢIA NR.79/21.03.2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei Grădiștea în şedinţă extrordinară convocată de îndată în data de 22 martie 2023; 21-03-2023 Individual
78 DISPOZIŢIA NR.78/17.03.2023 privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare a domnului Tucan Victor, având funcția de demnitate publică aleasă de viceprimar al comunei Grădiștea, județul Vâlcea; 17-03-2023 Individual
77 DISPOZIŢIA NR.77/17.03.2023 privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare a domnului Boiangiu Ilie, având funcția de demnitate publică aleasă de Primar al comunei Grădiștea, județul Vâlcea; 17-03-2023 Individual
76 DISPOZIŢIA NR.76/14.03.2023 privind Convocarea Consiliului Local al comunei Grădiștea în şedinţă extrordinară convocată de îndată în data de 14 martie 2023; 14-03-2023 Normativ Descarca
75 DISPOZIŢIA NR.75/10.03.2023 privind încetarea de drept a contractului individual de muncă al doamnei Somodi Katalin; 10-03-2023 Individual
74 DISPOZIŢIA NR.74/09.03.2023 privind decontarea cheltuielilor pentru navetă la și de la locul de muncă, pentru luna februarie 2023, a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din cadrul Liceului Teoretic Comuna Grădiștea, județul Vâlcea; 9-03-2023 Individual
73 DISPOZIŢIA NR.73/09.03.2023 privind acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei doamnei Guță Andreea, începând cu data de 01.03.2023; 9-03-2023 Individual
72 DISPOZIŢIA NR.72/09.03.2023 privind acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei domnului Vasiloiu Nicolae-Daniel, începând cu data de 01.03.2023 ; 9-03-2023 Individual
71 DISPOZIŢIA NR.71/01.03.2023 privind suspendarea plății ajutorului social familiei domnului DUMITRAȘCU GHEORGHE; 1-03-2023 Individual
70 DISPOZIŢIA NR.70/01.03.2023 privind acordarea sporului pentru activitatea desfășurată în condiții deosebite, cum ar fi stres sau risc, precum și stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Pășoiu Elena-Amalia, având funcția contractuală de execuție de asistent medical comunitar principal, gradația 4, începând cu data de 01 martie 2023; 1-03-2023 Individual
69 DISPOZIŢIA NR.69/28.02.2023 privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare a domnului Tucan Victor, având funcția de demnitate publică aleasă de viceprimar al comunei Grădiștea, județul Vâlcea; 28-02-2023 Individual
68 DISPOZIŢIA NR.68/28.02.2023 privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare a domnului Boiangiu Ilie, având funcția de demnitate publică aleasă de Primar al comunei Grădiștea, județul Vâlcea; 28-02-2023 Individual
67 DISPOZIŢIA NR.67/28.02.2023 privind încetarea acordării indemnizației de handicap domnului Rusie Marin, începand cu data de 01.03.2023. 28-02-2023 Individual
66 DISPOZIŢIA NR.66/28.02.2023 privind angajarea domnului RUSIE GHEORGHE în funcția de asistent personal, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată; 28-02-2023 Individual
65 DISPOZIŢIA NR.65/28.02.2023 privind angajarea domnului CĂLIN IULIANUS în funcția de asistent personal, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată; 28-02-2023 Individual
64 DISPOZIŢIA NR.64/28.02.2023 privind angajarea doamnei ZAPCIROIU AURORA în funcția de asistent personal, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată; 28-02-2023 Individual
63 DISPOZIŢIA NR.63/24.02.2023 privind acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime doamnei RUSIE ECATERINA; 24-02-2023 Individual
62 DISPOZIŢIA NR.62/22.02.2023 privind Convocarea Consiliului Local al comunei Grădiștea în şedinţă ordinară în data de 28.02.2023; 22-02-2023 Normativ Descarca
61 DISPOZIŢIA NR.61/20.02.2023 privind stabilirea dreptului la ajutorul social familiei domnului CĂLDĂRARU FLORIN; 20-02-2023 Individual
60 DISPOZIŢIA NR.60/16.02.2023 privind încetarea de drept a contractului individual de muncă al doamnei Zapciroiu Aurora; 16-02-2023 Individual
59 DISPOZIŢIA NR. 59 PRIVIND: Convocarea Consiliului Local al comunei Grădiștea în şedinţă ordinară în data de 16-02-2023; 16-02-2023 Normativ Descarca
58 DISPOZIŢIA NR.58/13.02.2023 privind respingerea cererii de acordare a alocației pentru susținerea familiei formulată de către doamna Minutuș Ana-Maria; 13-02-2023 Individual
57 DISPOZIŢIA NR.57/13.02.2023 privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă, pentru luna ianuarie 2023, a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din cadrul Liceului Teoretic Comuna Grădiștea, județul Vâlcea; 13-02-2023 Individual
56 DISPOZIŢIA NR.56/08.02.2023 privind acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime doamnei Nicolae Amalia-Giorgiana; 08-02-2023 Individual
55 DISPOZIŢIA NR.55/08.02.2023 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi sau petrolieri și la suplimentul pentru energie; 08-02-2023 Individual
53 DISPOZIŢIA NR. 53 PRIVIND: Convocarea Consiliului Local al comunei Grădiștea în şedinţă ordinară în data de 31.01.2023; 31-01-2023 Normativ Descarca
52 DISPOZIŢIA NR.52/17.01.2023 privind acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei domnului Nicolae Constantin, începând cu data de 01.01.2023; 12-01-2023 Individual
51 DISPOZIŢIA NR.51/12.01.2023 privind stabilirea cuantumului indemnizațiilor de însoțitor acordate persoanelor cu handicap grav începând cu data de 01 ianuarie 2023, ca urmare a majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată; 12-01-2023 Individual
50 DISPOZIŢIA NR.50/12.01.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Maria Eugenia, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 1 ianuarie 2023; 12-01-2023 Individual
49 DISPOZIŢIA NR.49/12.01.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Prescure Petruța-Geanina, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 1 ianuarie 2023; 12-01-2023 Individual
48 DISPOZIŢIA NR.48/12.01.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Tucan Claudia, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 1 ianuarie 2023; 12-01-2023 Individual
47 DISPOZIŢIA NR.47/12.01.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale domnului Mălăescu Cristian, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 1 ianuarie 2023; 12-01-2023 Individual
46 DISPOZIŢIA NR.46/12.01.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Ioana Maria-Ionela, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 1 ianuarie 2023; 12-01-2023 Individual
45 DISPOZIŢIA NR.45/12.01.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Petre Maria-Eugenia, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 1 ianuarie 2023; 12-01-2023 Individual
44 DISPOZIŢIA NR.44/12.01.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Trușculete Iuliana, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 1 ianuarie 2023; 12-01-2023 Individual
43 DISPOZIŢIA NR.43/12.01.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale domnului Romanescu Marin, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 1 ianuarie 2023; 12-01-2023 Individual
42 DISPOZIŢIA NR.42/12.01.2023 privindstabilirea veniturilor salariale lunare ale domnului Lăutaru Viorel, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 1 ianuarie 2023; 12-01-2023 Individual
41 DISPOZIŢIA NR.41/12.01.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Gheorghe Ioana, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 1 ianuarie 2023; 12-01-2023 Individual
40 DISPOZIŢIA NR.40/12.01.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Paraschiv Ionela-Viviana, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 1 ianuarie 2023; 12-01-2023 Individual
39 DISPOZIŢIA NR.39/12.01.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Bila Laura-Elvira, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 1 ianuarie 2023; 12-01-2023 Individual
38 DISPOZIŢIA NR.38/12.01.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Merlă Claudia, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 1 ianuarie 2023; 12-01-2023 Individual
37 DISPOZIŢIA NR.37/12.01.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Bou Floarea, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 1 ianuarie 2023; 12-01-2023 Individual
36 DISPOZIŢIA NR.36/12.01.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Părăușanu Elena-Corina, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 1 ianuarie 2023; 12-01-2023 Individual
35 DISPOZIŢIA NR.35/12.01.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale domnului Dabu Robert-Dumitru, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 1 ianuarie 2023; 12-01-2023 Individual
34 DISPOZIŢIA NR.34/12.01.2023 privindstabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Verdeși Ramona, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 1 ianuarie 2023; 12-01-2023 Individual
33 DISPOZIŢIA NR.33/12.01.2023 privindstabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Iordache Daniela, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 1 ianuarie 2023; 12-01-2023 Individual
32 DISPOZIŢIA NR.32/12.01.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Popa Maria, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 1 ianuarie 2023; 12-01-2023 Individual
31 DISPOZIŢIA NR.31/12.01.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Popa Georgeta, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 1 ianuarie 2023; 12-01-2023 Individual
30 DISPOZIŢIA NR.30/12.01.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale domnului Popescu Ion, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 1 ianuarie 2023; 12-01-2023 Individual
29 DISPOZIŢIA NR.29/12.01.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Zapciroiu Aurora, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 1 ianuarie 2023; 12-01-2023 Individual
28 DISPOZIŢIA NR.28/12.01.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Ozon Elena-Angela, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 1 ianuarie 2023; 12-01-2023 Individual
27 DISPOZIŢIA NR.27/12.01.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Zgondoiu Elena, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 1 ianuarie 2023; 12-01-2023 Individual
26 DISPOZIŢIA NR.26/12.01.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Badea Elena-Luminița, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 1 ianuarie 2023; 12-01-2023 Individual
25 DISPOZIŢIA NR.25/12.01.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Bilan Elisabeta-Vetuța, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 1 ianuarie 2023; 12-01-2023 Individual
24 DISPOZIŢIA NR.24/12.01.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale domnului Popa Dumitru, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 1 ianuarie 2023; 12-01-2023 Individual
23 DISPOZIŢIA NR.23/12.01.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Somodi Katalin, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 1 ianuarie 2023; 12-01-2023 Individual
22 DISPOZIŢIA NR.22/12.01.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Rusie Ecaterina, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 1 ianuarie 2023; 12-01-2023 Individual
21 DISPOZIŢIA NR.21/12.01.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Popescu Ioana, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 1 ianuarie 2023; 12-01-2023 Individual
20 DISPOZIŢIA NR.20/12.01.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Ștefan Luminița, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 1 ianuarie 2023; 12-01-2023 Individual
19 DISPOZIŢIA NR.19/12.01.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Dinculescu Camelia, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 1 ianuarie 2023; 12-01-2023 Individual
18 DISPOZIŢIA NR.18/12.01.2023 privindstabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Guianu Aurelia, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 1 ianuarie 2023; 12-01-2023 Individual
17 DISPOZIŢIA NR.17/12.01.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Popa Emiliana, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 1 ianuarie 2023; 12-01-2023 Individual
16 DISPOZIŢIA NR.16/12.01.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Florica Nicolița, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 1 ianuarie 2023; 12-01-2023 Individual
15 DISPOZIŢIA NR.15/12.01.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale domnului Șeremet Marius, având funcția contractuală de execuție de muncitor necalificat, începând cu data de 01 ianuarie 2023; 12-01-2023 Individual
14 DISPOZIŢIA NR.14/12.01.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale domnului Ghioca Ion, având funcția contractuală de execuție de muncitor calificat, începând cu data de 01 ianuarie 2023; 12-01-2023 Individual
13 DISPOZIŢIA NR.13/12.01.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Dițoiu Maria, având funcția contractuală de execuție de guard, începând cu data de 01 ianuarie 2023; 12-01-2023 Individual
12 DISPOZIŢIA NR.12/12.01.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale domnului Brebenel Gheorghe, având funcția publică de execuție de referent, gradul profesional superior, începând cu data de 01 ianuarie 2023; 12-01-2023 Individual
11 DISPOZIŢIA NR.11/12.01.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Măruntu Elena-Adelina, având funcția publică de execuție de consilier, gradul profesional asistent, începând cu data de 01 ianuarie 2023; 12-01-2023 Individual
10 DISPOZIŢIA NR.10/12.01.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale domnului Dițoiu Theodor-Liviu, având funcția contractuală de execuție de consilier gradul profesional superior, începând cu data de 01 ianuarie 2023; 12-01-2023 Individual
9 DISPOZIŢIA NR.09/12.01.2023 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Militaru Claudia, având funcția publică de execuție de referent, gradul profesional superior, începând cu data de 01 ianuarie 2023; 12-01-2023 Individual
8 DISPOZIŢIA NR.08/11.01.2023 privind constituirea Unității Locale de Sprijin la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Comuna Grădiștea, județul Vâlcea ; 11-01-2023 Individual
7 DISPOZIŢIA NR.07/10.01.2023 privind decontarea cheltuielilor pentru navetă la și de la locul de muncă, pentru luna decembrie 2022, a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din cadrul Liceului Teoretic Comuna Grădiștea, județul Vâlcea; 10-01-2023 Individual
6 DISPOZIŢIA NR.06/09.01.2023 privind numirea doamnei NICOLAE AMALIA-GIORGIANA în funcția de consilier personal al Primarului comunei Grădiștea, cu contract individual de muncă pe durată determinată, pe durata mandatului primarului; 9-01-2023 Individual
5 DISPOZIŢIA NR.05/09.01.2023 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi sau petrolieri și la suplimentul pentru energie; 9-01-2023 Individual
4 DISPOZIŢIA NR.04/04.01.2023 privind constituirea comisiei pentru efectuarea și întocmirea anchetelor sociale, la nivelul comunei Grădiștea, județul Vâlcea; 4-01-2023 Individual
3 DISPOZIŢIA NR.03/04.01.2023 privind delegarea atribuțiilor aferente funcției publice de execuție de consilier, gradul profesional debutant, clasa I (asistent social), doamnei Măruntu Elena-Adelina, având funcția publică de execuție de consilier, gradul profesional asistent, clasa I, în cadrul Compartimentului Resurse Umane și Relații cu Publicul, pe o perioadă de maximum 6 luni într-un an calendaristic,până la ocuparea postului prin concurs; 4-01-2023 Individual
2 DISPOZIŢIA NR.02/04.01.2023 privind modificarea componenței familiei și cuantumului alocației pentru susținerea familiei doamnei Dinu Maria-Cristina, începând cu data de 01.01.2023; ; 4-01-2023 Individual
1 DISPOZIŢIA NR. 01/04-01-2023 PRIVIND: Convocarea Consiliului Local al comunei Grădiștea în şedinţă extrordinară convocată de îndată în data de 05.01.2023; 4-01-2023 Normativ Descarca

Registrul pentru evidența dispozițiilor emise in anul 2022

Nr. doc Titlu Dispoziție Dată publicare Caracter Acțiuni
268 DISPOZIŢIA NR. 268/30.12.2022 privind menținerea în funcția publică de execuție a doamnei Pășoiu Eleonora; 30-12-2022 Individual
267 DISPOZIŢIA NR. 267/30.12.2022 privind acordarea indemnizației de însoțitor doamnei Teacă Maria, persoană încadrată în gradul grav de handicap; 30-12-2022 Individual
266 DISPOZIŢIA NR. 266/29.12.2022 privind acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță domnului DIȚOIU CONSTANTIN, beneficiar preșcolarul DIȚOIU MARIA-GEORGIANA; 29-12-2022 Individual
265 DISPOZIŢIA NR. 265/29.12.2022 privind acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță domnului CĂLDĂRARU FLORIN, beneficiar preșcolarul CĂLDĂRARU EDUARD; 29-12-2022 Individual
264 DISPOZIŢIA NR. 264/29.12.2022 privind numirea ca funcționar public definitiv, a doamnei Măruntu Elena-Adelina în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, gradația 2, în cadrul Compartimentului Resurse Umane și Relații cu Publicul din aparatul de specialitate al primarului comunei Grădiștea, începând cu data de 30 decembrie 2022; 29-12-2022 Individual
263 DISPOZIŢIA NR. 263/23.12.2022 privind acordarea indemnizației de însoțitor doamnei Ciobotea Matilda, persoană încadrată în gradul grav de handicap; 23-12-2022 Individual
262 DISPOZIŢIA NR. 262/19.12.2022 privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Vochescu Marius; 16-12-2022 Individual
261 DISPOZIŢIA NR. 261/16.12.2022 privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al doamnei MARIUȚA GEORGIANA-ANDREEA, având funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul compartimentului Agricultură și Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grădiștea; 16-12-2022 Individual
260 DISPOZIŢIA NR. 260/16.12.2022 privind decontarea cheltuielilor pentru navetă la și de la locul de muncă, pentru luna octombrie 2022, a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din cadrul Liceului Teoretic Comuna Grădiștea, județul Vâlcea; 16-12-2022 Individual
259 DISPOZIŢIA NR. 259/16.12.2022 privind decontarea cheltuielilor pentru navetă la și de la locul de muncă, pentru luna noiembrie 2022, a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din cadrul Liceului Teoretic Comuna Grădiștea, județul Vâlcea; 16-12-2022 Individual
258 DISPOZIŢIA NR. 258/16.12.2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Grădiștea în şedinţă ordinară în data de 22-12-2022; 16-12-2022 Normativ Descarca
257 DISPOZIŢIA NR. 257/09.12.2022 privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Vochescu Maria; 9-12-2022 Individual
256 Actualizarea componentei COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ și a CENTRULUI OPERATIV PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ; 6-12-2022 Normativ Descarca
255 DISPOZIŢIA NR. 255/05.12.2022 privind încetarea acordării indemnizației de handicap, domnului ZGONDOIU ION, începând cu data de 01.01.2023; 5-12-2022 Individual
254 DISPOZIŢIA NR. 254/29.11.2022 privind reluarea plății ajutorului social familiei domnului Dina Ion, începând cu data de 01.12.2022; 29-11-2022 Individual
253 DISPOZIŢIA NR. 253/28.11.2022 privind respingerea cererii doamnei VARGA-JUDITH ANDREA privind ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri; 28-11-2022 Individual
252 DISPOZIŢIA NR. 252/28.11.2022 privind respingerea cererii domnului ANDRONACHE CONSTANTIN privind ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri; 28-11-2022 Individual
251 DISPOZIŢIA NR. 251/28.11.2022 privind respingerea cererii domnului DRAGOMIR CONSTANTIN privind ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri; 28-11-2022 Individual
250 DISPOZIŢIA NR. 250/28.11.2022 privind respingerea cererii domnului DRĂGHICI VICTOR privind ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri; 28-11-2022 Individual
249 DISPOZIŢIA NR. 249/28.11.2022 privind respingerea cererii domnului VOCHESCU ION privind ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri; 28-11-2022 Individual
248 DISPOZIŢIA NR. 248/28.11.2022 privind respingerea cererii doamnei TUCAN ANA privind ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri; 28-11-2022 Individual
247 DISPOZIŢIA NR. 247/28.11.2022 privind respingerea cererii domnului IONESCU GHEORGHE privind ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri; 28-11-2022 Individual
246 DISPOZIŢIA NR. 246/28.11.2022 privind respingerea cererii domnului BĂZĂVAN CONSTANTIN privind ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri; 28-11-2022 Individual
245 DISPOZIŢIA NR. 245/28.11.2022 privind respingerea cererii domnului IORDACHE MARIUS privind ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri; 28-11-2022 Individual
244 DISPOZIŢIA NR. 244/28.11.2022 privind respingerea cererii domnului MARIN CONSTANTIN privind ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri; 28-11-2022 Individual
243 DISPOZIŢIA NR. 243/28.11.2022 privind respingerea cererii domnului BOLOVAN CONSTANTIN privind ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri; 28-11-2022 Individual
242 DISPOZIŢIA NR. 242/28.11.2022 privind respingerea cererii doamnei RADU FLOAREA privind ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri; 28-11-2022 Individual
241 DISPOZIŢIA NR. 241/28.11.2022 privind respingerea cererii doamnei FLOAREA MARIANA privind ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri; 28-11-2022 Individual
240 DISPOZIŢIA NR. 240/28.11.2022 privind respingerea cererii domnului BĂLAȘA ILIE privind ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri; 28-11-2022 Individual
239 DISPOZIŢIA NR. 239/28.11.2022 privind stabilirea dreptului la ajutorul social domnului BOLOVAN ION; 28-11-2022 Individual
238 DISPOZIŢIA NR. 238/28.11.2022 privind respingerea cererii doamnei UDREA IOANA privind ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri; 28-11-2022 Individual
237 DISPOZIŢIA NR. 237/28.11.2022 privind respingerea cererii doamnei BĂZĂVAN ELISABETA privind ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri; 28-11-2022 Individual
236 DISPOZIŢIA NR. 236/28.11.2022 privind respingerea cererii doamnei VERDEȘ LUCIA privind ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri; 28-11-2022 Individual
235 DISPOZIŢIA NR. 235/28.11.2022 privind respingerea cererii doamnei TUCAN ALEXANDRINA privind ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri; 28-11-2022 Individual
234 DISPOZIŢIA NR. 234/28.11.2022 privind respingerea cererii doamnei CIOBANU ELISABETA privind ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri; 28-11-2022 Individual
233 DISPOZIŢIA NR. 233/28.11.2022 privind respingerea cererii domnului GURIȚĂ LAURENȚIU privind ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri; 28-11-2022 Individual
232 DISPOZIŢIA NR. 232/28.11.2022 privind respingerea cererii doamnei PASĂRE IOANA privind ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri; 28-11-2022 Individual
231 DISPOZIŢIA NR. 231/28.11.2022 privind respingerea cererii doamnei DRĂGHICI IOANA privind ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri; 28-11-2022 Individual
230 DISPOZIŢIA NR. 230/28.11.2022 privind respingerea cererii doamnei MARIN MARIA privind ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri; 28-11-2022 Individual
229 DISPOZIŢIA NR. 229/28.11.2022 privind respingerea cererii doamnei POPA NICOLIȚA privind ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri; 28-11-2022 Individual
228 DISPOZIŢIA NR. 228/28.11.2022 privind respingerea cererii doamnei DUMITRU MARIA privind ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri; 28-11-2022 Individual
227 DISPOZIŢIA NR. 227/28.11.2022 privind respingerea cererii doamnei CĂLIN NICOLIȚA privind ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri; 28-11-2022 Individual
226 DISPOZIŢIA NR. 226/28.11.2022 privind respingerea cererii domnului CĂLIN ION privind ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri; 28-11-2022 Individual
225 DISPOZIŢIA NR. 225/28.11.2022 privind respingerea cererii domnului ZAPCIROIU ION privind ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri; 28-11-2022 Individual
224 DISPOZIŢIA NR. 224/28.11.2022 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi sau petrolieri și la suplimentul pentru energie; 28-11-2022 Individual
223 DISPOZIŢIA NR.223 privind convocarea Consiliului Local al comunei Grădiștea în şedinţă extrordinară în data de 29.11.2022; 25-11-2022 Normativ Descarca
222 DISPOZIŢIA NR.222/25.11.2022 privind acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei domnului Căldăraru Florin, începând cu data de 01.10.2022; 25-11-2022 Individual
221 DISPOZIŢIA NR.221/23.11.2022 privind constituirea comisiei de inventariere anuală a bunurilor aparținând patrimoniului comunei Grădiștea pentru anul 2022; 23-11-2022 Individual
220 DISPOZIŢIA NR.220/23.11.2022 privind acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei domnului Păun Nicolaie, începând cu data de 01.11.2022; 23-11-2022 Individual
219 DISPOZIŢIA NR.219/23.11.2022 privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei domnului Nicolae Constantin; 23-11-2022 Individual
218 DISPOZIŢIA NR.218/22.11.2022 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investiție «Asfaltare drumuri de interes local în comuna Grădiștea, județul Vâlcea»; 22-11-2022 Individual
217 DISPOZIŢIA NR.217/16.11.2022 privind acordarea indemnizației de însoțitor doamnei Văduva Aurelia, persoană încadrată în gradul grav de handicap; 16-11-2022 Individual
216 DISPOZIŢIA NR.216/14.11.2022 privind acordarea indemnizației de însoțitor doamnei Zgondoiu Olghița, persoană încadrată în gradul grav de handicap ; 14-11-2022 Individual
215 DISPOZIŢIA NR. 215 PRIVIND: Convocarea Consiliului Local al comunei Grădiștea în şedinţă extrordinară convocată de îndată în data de 17.11.2022; 11-11-2022 Normativ Descarca
214 DISPOZIŢIA NR. 214 PRIVIND: Convocarea Consiliului Local al comunei Grădiștea în şedinţă extrordinară convocată de îndată în data de 08.11.2022; 7-11-2022 Normativ Descarca
213 DISPOZIŢIA NR.213/31.10.2022 privind acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță domnului Dițoiu Ilie, beneficiar preșcolarul Dițoiu Traian-Gabriel; 31-10-2022 Individual
212 DISPOZIŢIA NR.212/31.10.2022 privind acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță domnului Dina Ion, beneficiar preșcolarul Dina Yanis-Darius; 31-10-2022 Individual
211 DISPOZIŢIA NR.211/31.10.2022 privind acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță domnului Dițoiu Nicolaie, pentru beneficiarul/preșcolarul Dițoiu Nicoleta-Bianca; 31-10-2022 Individual
210 DISPOZIŢIA NR.210/31.10.2022 privind acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță preșcolarului Desrobitu Anamaria-Izabela; 31-10-2022 Individual
209 DISPOZIŢIA NR.209/31.10.2022 privind acordarea indemnizației de însoțitor minorei Ciobotea Ștefania-Andreea, persoană încadrată în gradul grav de handicap; 31-10-2022 Individual
208 DISPOZIŢIA NR.208/31.10.2022 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor ce urmează a fi depuse în cadrul procedurilor de achiziţii publice derulate de UAT COMUNA GRĂDIȘTEA, JUDEȚUL VÂLCEA, pe parcursul procedurilor de achiziție publică aferente proiectului “Modernizare drumuri de interes local, în comuna Grădiștea, judeţul Vâlcea”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții “Anghel Saligny”; 31-10-2022 Individual
207 DISPOZIŢIA NR.207/31.10.2022 privind angajarea domnului Lăutaru Viorel în funcția de asistent personal, cu contract individual de muncă pe perioadă determinată; 21-10-2022 Individual
206 DISPOZIŢIA NR.206/26.10.2022 privind decontarea cheltuielilor pentru navetă la și de la locul de muncă, pentru luna septembrie 2022, a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din cadrul Liceului Teoretic Comuna Grădiștea, județul Vâlcea; 26-10-2022 Individual
205 DISPOZIŢIA NR.205/25.10.2022 privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Radu Mihai; 25-10-2022 Individual
204 DISPOZIŢIA NR.204/25.10.2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Grădiștea în şedinţă ordinară în data de 31.10.2022; 25-10-2022 Normativ Descarca
203 DISPOZIŢIA NR.203/21.10.2022 privind stabilirea dreptului la ajutorul social doamnei VLADU VALERICA; 21-10-2022 Individual
202 DISPOZIŢIA NR.202/21.10.2022 privind acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei doamnei Pasăre Ștefania-Adelina, începând cu data de 01.10.2022; 21-10-2022 Individual
201 DISPOZIŢIA NR.201/21.10.2022 privind acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei domnului Căldăraru Florin, începând cu data de 01.10.2022; 21-10-2022 Individual
200 DISPOZIŢIA NR.200/21.10.2022 privind acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei doamnei Răducan Ionela-Mihaela, începând cu data de 01.10.2022; 21-10-2022 Individual
199 DISPOZIŢIA NR.199/20.10.2022 privind încetarea de drept a contractului individual de muncă al domnului Lăutaru Viorel; 20-10-2022 Individual
198 DISPOZIŢIA NR.198/17.10.2022 privind angajarea doamnei MARIA EUGENIA în funcția de asistent personal, cu contract individual de muncă pe perioadă determinată; 17-10-2022 Individual
197 DISPOZIŢIA NR.197/17.10.2022 privind stabilirea dreptului la ajutorul social domnului PARASCHIV CONSANTIN; 17-10-2022 Individual
196 DISPOZIŢIA NR.196/14.10.2022 privind stabilirea dreptului la ajutorul social domnului BĂLAȘA CONSANTIN; 14-10-2022 Individual
195 DISPOZIŢIA NR.195/14.10.2022 privind stabilirea dreptului la ajutorul social domnului ZAPCIROIU MARIAN; 14-10-2022 Individual
194 DISPOZIŢIA NR.194/12.10.2022 privind încetarea acordării indemnizației de handicap, domnului Nicolae Aurel, începând cu data de 01.11.2022 ; 12-10-2022 Individual
193 DISPOZIŢIA NR.193 PRIVIND: Convocarea Consiliului Local al comunei Grădiștea în şedinţă extraordinară în data de 11.10.2022; 11-10-2022 Normativ Descarca
192 DISPOZIŢIA NR.192/05.10.2022 privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al doamnei MARIUȚA GEORGIANA-ANDREEA, având funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul compartimentului Agricultură și Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grădiștea; 5-10-2022 Individual
191 DISPOZIŢIA NR.191/03.10.2022 privind suspendarea plății ajutorului social familiei domnului DINA ION.; 3-10-2022 Individual
190 DISPOZIŢIA NR.190/30.09.2022 privind modificarea alocației pentru susținerea familiei domnului Nicolae Constantin; 30-09-2022 Individual
189 DISPOZIŢIA NR.189/30.09.2022 privind acordarea indemnizației de însoțitor doamnei Vochescu Anica, persoană încadrată în gradul grav de handicap; 30-09-2022 Individual
188 DISPOZIŢIA NR.188/30.09.2022 privind desemnarea reprezentantului Primarului comunei Grădiștea,judetul Vâlcea, pentru a face parte din cadrul Consiliului de Administrație al Liceului Teoretic, comuna Grădiștea; 30-09-2022 Individual
187 DISPOZIŢIA NR.187/30.09.2022 privind desemnarea unui reprezentant al Primariei comunei Grădiștea,județul Vâlcea, pentru a face parte din grupul de acțiune antibullying, constituit la nivelul Liceului Teoretic, comuna Grădiștea, judetul Vâlcea; 30-09-2022 Individual
186 DISPOZIŢIA NR.186/30.09.2022 privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Radu Alexandrina; 30-09-2022 Individual
185 DISPOZIŢIA NR.185/23.09.2022 privind desemnarea persoanei cu responsabilități în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului și autorizării executării de construcții; 23-09-2022 Individual
184 DISPOZIŢIA NR.184/16.09.2022 privind Convocarea Consiliului Local al comunei Grădiștea în şedinţă ordinară în data de 29.09.2022; 16-09-2022 Normativ Descarca
183 DISPOZIŢIA NR.183/16.09.2022 privind acordarea indemnizației de însoțitor domnului Săscioreanu Lucian-Cătălin, persoană încadrată în gradul grav de handicap; 6-09-2022 Individual
182 DISPOZIŢIA NR.182/16.09.2022 privind stabilirea dreptului la ajutorul social domnului ZGONDOIU MARIAN; 16-09-2022 Individual
181 DISPOZIŢIA NR.181/16.09.2022 privind stabilirea dreptului la ajutorul social domnului POPA VICTOR; 16-09-2022 Individual
180 DISPOZIŢIA NR.180/12.09.2022 privind încetarea acordării indemnizației de handicap, domnului Roiban Nicolae, începând cu data de 01.10.2022; 12-09-2022 Individual
179 DISPOZIŢIA NR.179/12.09.2022 privind stabilirea dreptului la ajutorul social doamnei Marin Ileana; 12-09-2022 Individual
178 DISPOZIŢIA NR.178/09.09.2022 privind acordarea indemnizației de însoțitor domnului Nicolae Aurel, persoană încadrată în gradul grav de handicap; 9-09-2022 Individual
177 DISPOZIŢIA NR.177/06.09.2022 privind acordarea indemnizației de însoțitor doamnei CĂLIN ANA-ANCUȚA, persoană încadrată în gradul grav de handicap; 6-09-2022 Individual
176 DISPOZIŢIA NR.176/06.09.2022 privind încetarea acordării indemnizației de handicap, minorei Bodescu Alexandra-Ana, începând cu data de 01.10.2022; 6-09-2022 Individual
175 DISPOZIŢIA NR.175/01.09.2022 privind reluarea plății ajutorului social familiei domnului Dina Ion, începând cu data de 01.09.2022; 1-09-2022 Individual
174 DISPOZIŢIA NR.174/01.09.2022 privind reluarea plății ajutorului social domnului POPA VASILE, începând cu data de 01.09.2022; 1-09-2022 Individual
173 DISPOZIŢIA NR.173/01.09.2022 privind reluarea plății ajutorului social domnului PARASCHIV CONSTANTIN începând cu data de 01.09.2022; 1-09-2022 Individual
172 DISPOZIŢIA NR.172/31.08.2022 privind încetarea acordării indemnizației de handicap, doamnei CĂLIN ANA-ANCUȚA, începând cu data de 01.09.2022; 31-08-2022 Individual
171 DISPOZIŢIA NR.171/31.08.2022 privind acordarea indemnizației de însoțitor domnului TĂNASIE ION, persoană încadrată în gradul grav de handicap; 31-08-2022 Individual
170 DISPOZIŢIA NR.170/31.08.2022 privind acordarea indemnizației de însoțitor doamnei POPA MARIA, persoană încadrată în gradul grav de handicap; 31-08-2022 Individual
169 DISPOZIŢIA NR.169/31.08.2022 privind acordarea indemnizației de însoțitor domnului RUSIE MARIN, persoană încadrată în gradul grav de handicap; 31-08-2022 Individual
168 DISPOZIŢIA NR.168/31.08.2022 privind încetarea drepturilor de asistenta sociala ale familiei domnului MARIN MIHĂIȚĂ-ION; 31-08-2022 Individual
167 DISPOZIŢIA NR.167/31.08.2022 privind stabilirea dreptului la ajutorul social doamnei ISVORANU MARIA; 31-08-2022 Individual
166 DISPOZIŢIA NR.166/31.08.2022 privind angajarea doamnei PRESCURE PETRUTA-GEANINA în funcția de asistent personal, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată; 31-08-2022 Individual
165 DISPOZIŢIA NR.165/19.08.2022 privind stabilirea dreptului la ajutorul social familiei domnului ANDREI MARIAN; 19-08-2022 Individual
164 DISPOZIŢIA NR.164/19.08.2022 privind Convocarea Consiliului Local al comunei Grădiștea în şedinţă ordinară în data de 25.08.2022; 19-08-2022 Normativ Descarca
163 DISPOZIŢIA NR.163/03.08.2022 privind acordarea plății ajutorului social domnului Bodescu Sorinel; 3-08-2022 Individual
162 DISPOZIŢIA NR.162/03.08.2022 privind desemnarea persoanelor în vederea raportării în platforma informatică SALT, denumite în continuare operatori ; 3-08-2022 Individual
161 DISPOZIŢIA NR.161/02.08.2022 privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Popescu Maria; 2-08-2022 Individual
160 DISPOZIŢIA NR.160/01.08.2022 privind suspendarea plății ajutorului social familiei domnului POPA VASILE; 1-08-2022 Individual
159 DISPOZIŢIA NR.159/01.08.2022 privind suspendarea plății ajutorului social familiei domnului DINA ION; 1-08-2022 Individual
158 DISPOZIŢIA NR.158/29.07.2022 privind desemnarea doamnei Prescure Ionela-Loredana pentru exercitarea controlului financiar preventiv privind cheltuielile, la nivelul unității administrativ –teritoriale Comuna Grădiștea – județul Vâlcea; 29-07-2022 Individual
157 DISPOZIŢIA NR.157/29.07.2022 privind delegarea atribuțiilor aferente funcției contractuale de referent II (casier), doamnei Prescure Ionela-Loredana, având funcția publica de consilier principal în cadrul Compartimentului Buget-Finanțe, Impozite și Taxe, pe o perioadă de maximum 6 luni într-un an calendaristic, până la ocuparea postului prin concurs; 29-07-2022 Individual
156 DISPOZIŢIA NR.156/29.07.2022 privind angajarea domnului Mălăescu Cristian în funcția de asistent personal al personal, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată; 29-07-2022 Individual
155 DISPOZIŢIA NR.155/29.07.2022 privind angajarea doamnei Tucan Claudia-Elena în funcția de asistent personal al personal, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată; 29-07-2022 Individual
154 DISPOZIŢIA NR.154/28.07.2022 privind acordare alocaţie pentru susţinerea familiei domnului Bodi Lucian, începând cu data de 01.08.2022; 28-07-2022 Individual
153 DISPOZIŢIA NR.153/28.07.2022 privind acordarea indemnizației de însoțitor domnului POPA VASILE, persoană încadrată în gradul grav de handicap; 28-07-2022 Individual
152 DISPOZIŢIA NR.152/27.07.2022 privind numirea doamnei Prescure Ionela-Loredana în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Buget-Finanțe, Impozite și Taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grădiștea; 27-07-2022 Individual
151 DISPOZIŢIA NR.151/27.07.2022 privind încetarea prin acordul părților a contractului individual de muncă al doamnei Prescure Ionela-Loredana, având funcția de execuție de consilier personal al primarului, în cadrul cabinetului primarului; 27-07-2022 Individual
150 DISPOZIŢIA NR.150/27.07.2022 privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Bran Violeta ; 27-07-2022 Individual
149 DISPOZIŢIA NR.149/19.07.2022 privind stabilirea dreptului la ajutorul social domnului DUMITRAȘCU GHEORGHE; 19-07-2022 Individual
148 DISPOZIŢIA NR.148/15.07.2022 privind desemnarea d-nei Măruntu Elena-Adelina, purtător de cuvânt al Primăriei comunei Grădiștea, Județul Vâlcea; 15-07-2022 Individual
147 DISPOZIŢIA NR.147/22.07.2022 privind Convocarea Consiliului Local al comunei Grădiștea în şedinţă ordinară în data de 22.07.2022; 22-07-2022 Normativ Descarca
146 DISPOZIŢIA NR.146/08.07.2022 privind numirea îndrumătorului de stagiu și stabilirea programului de desfășurare a perioadei de stagiu pentru doamna Mariuța Georgiana-Andreea, având funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional debutant, gradația 2, în cadrul Compartimentului Agricultură și Cadastru, începând cu data de 12 iulie 2022; 8-07-2022 Individual
145 DISPOZIŢIA NR.145/08.07.2022 privind numirea doamnei MARIUȚA GEORGIANA-ANDREEA în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul compartimentului Agricultură și Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grădiștea; 8-07-2022 Individual
144 DISPOZIŢIA NR.144/08.07.2022 privind Acordarea indemnizației de însoțitor minorei Bodescu Alexandra-Ana persoană încadrată în gradul grav de handicap ; 8-07-2022 Individual
143 DISPOZIŢIA NR.143/05.07.2022 privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei d-lui RADU ION; 5-07-2022 Individual
142 DISPOZIŢIA NR.142/01.07.2022 privind suspendarea plătii ajutorului social domnului PARASCHIV CONSTANTIN; 1-07-2022 Individual
141 DISPOZIŢIA NR.141/30.06.2022 privind încetarea plății ajutorului social domnului Vlăduțu Victor; 21-06-2022 Individual
140 DISPOZIŢIA NR.140/30.06.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social familiei domnului VASILE ION; 30-06-2022 Individual
139 DISPOZIŢIA NR.139/21.06.2022 privind desemnarea doamnei Prescure Ionela-Loredana, pentru exercitarea controlului financiar preventiv privind cheltuielile, la nivelul unității administrativ –teritoriale Comuna Grădiștea – județul Vâlcea; 21-06-2022 Individual
138 DISPOZIŢIA NR.138/21.06.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Grădiștea, județul Vâlcea; 21-06-2022 Normativ Descarca
137 DISPOZIŢIA NR.137/17.06.2022 privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, grad profesional Principal, clasa 1, în cadrul Compartimentului Financiar Contabil, Buget Finanțe, Impozite și Taxe; 17-06-2022 Individual
136 -DISPOZIŢIA NR.136/17.06.2022 privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei doamnei GINGU RAMONA; 17-06-2022 Individual
135 DISPOZIŢIA NR.135/17.06.2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Grădiștea în şedinţă ordinară în data de 24.06.2022; 17-06-2022 Normativ Descarca
134 DISPOZIŢIA NR.134/17.06.2022 privind suspendarea la cerere, a raportului de serviciu al doamnei Filea Camelia-Magdalena, având funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul compartimentului Agricultură și Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grădiștea; 17-06-2022 Individual
127 DISPOZIŢIA NR.127/23.05.2022 privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, grad profesional debutant, clasa 1, în cadrul Compartimentului Agricultură și Cadastru; 23-05-2022 Individual
126 DISPOZIŢIA NR.126/27-05-2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Grădiștea în şedinţă ordinară în data de 27.05.2022; 27-05-2022 Normativ Descarca
125 DISPOZIŢIA NR.125/19.05.2022 privind împuternicirea domnului Brebenel Gheorghe, având funcția publică de execuție de referent în aparatul de specialitate al primarului comunei Grădiștea, pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. a), b) și d) din O.U.G. nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021; 19-05-2022 Individual
124 DISPOZIŢIA NR.124/19.05.2022 privind acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță preșcolarului Desrobitu Anamaria-Izabela; 19-05-2022 Individual
123 DISPOZIŢIA NR.123/19.05.2022 privind angajarea doamnei Bran Violeta în funcția de asistent personal, cu contract individual de muncă pe perioadă determinată; 19-05-2022 Individual
122 DISPOZIŢIA NR.122/17.05.2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Grădiștea în şedinţă extrordinară convocată de îndată în data de 17.05.2022 ; 17-05-2022 Individual
121 DISPOZIŢIA NR.121/29.04.2022 privind încetarea plății ajutorului social familiei domnului BREBENEL GHEORGHE; 29-04-2022 Individual
120 DISPOZIŢIA NR.120/29.04.2022 privind angajarea doamnei GHEORGHE IOANA în funcția de asistent personal, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată; 29-04-2022 Individual
119 DISPOZIŢIA NR.119/29.04.2022 privind încetarea acordării indemnizației de handicap doamnei Lăutărescu Ioana, începand cu data de 01.05.2022; 29-04-2022 Individual
118 DISPOZIŢIA NR.118/28.04.2022 privind acordarea indemnizației de însoțitor doamnei Merlă Elisaveta, persoană încadrată în gradul grav de handicap ; 28-04-2022 Individual
117 DISPOZIŢIA NR.116/21.04.2022 Convocarea Consiliului Local al comunei Grădiștea în şedinţă ordinară în data de 28.04.2022; 8-04-2022 Normativ Descarca
116 DISPOZIŢIA NR.116/8.04.2022 privind Convocarea Consiliului Local al comunei Grădiștea în şedinţă extraordinară, convocată de îndată, în data de 08-04-2022; 8-04-2022 Normativ Descarca
115 DISPOZIŢIA NR.115/01.04.2022 privind desemnarea doamnei Stanciu Ilina pentru exercitarea controlului financiar preventiv privind veniturile, la nivelul unității administrativ –teritoriale Comuna Grădiștea – județul Vâlcea; 1-04-2022 Individual
114 DISPOZIŢIA NR.114/01.04.2022 privind desemnarea doamnei Filea Camelia-Magdalena, pentru exercitarea controlului financiar preventiv privind cheltuielile, la nivelul unității administrativ –teritoriale Comuna Grădiștea – județul Vâlcea; 1-04-2022 Individual
113 DISPOZIŢIA NR.113/01.04.2022 privind acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime domnului Ghioca Ion; 1-04-2022 Individual
112 DISPOZIŢIA NR.112/01.04.2022 privind acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime doamnei Militaru Claudia; 1-04-2022 Individual
111 DISPOZIŢIA NR.111/01.04.2022 privind acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime doamnei Măruntu Elena-Adelina; 1-04-2022 Individual
110 DISPOZIŢIA NR.110/01.04.2022 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei domnului Nicoale Constantin; 1-04-2022 Individual
109 DISPOZIŢIA NR.109/01.04.2022 privind reluarea plății ajutorului social familiei domnului MARIN COSTICĂ, începând cu data de 01.04.2022; 1-04-2022 Individual
108 DISPOZIŢIA NR.108/01.04.2022 privind reluarea plății ajutorului social familiei domnului CĂLDĂRARU MITICĂ, începând cu data de 01.04.2022; 1-04-2022 Individual
107 DISPOZIŢIA NR.107/01.04.2022 privind reluarea plății ajutorului social familiei domnului STAN NICOLAE, începând cu data de 01.04.2022; 1-04-2022 Individual
106 DISPOZIŢIA NR.106/01.04.2022 privind reluarea plății ajutorului social familiei domnului STAN GHEORGHE, începând cu data de 01.04.2022; 1-04-2022 Individual
105 DISPOZIŢIA NR.105/30.03.2022 privind modificarea cuantumului tichetului social pentru grădiniță acordat beneficiarilor cu domiciliul în comuna Grădiștea, județul Vâlcea; 30-03-2022 Individual
104 DISPOZIŢIA NR.104/30.03.2022 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordată beneficiarilor cu domiciliul în comuna Grădiștea, județul Vâlcea; 30-03-2022 Individual
103 DISPOZIŢIA NR.103/30.03.2022 privind modificarea cuantumului venitului minim garantat (ajutor social) acordat beneficiarilor cu domiciliul în comuna Grădiștea, județul Vâlcea; 30-03-2022 Individual
102 DISPOZIŢIA NR.102/30.03.2022 privind acordarea indemnizației de însoțitor domnului ZGONDOIU ION, persoană încadrată în gradul grav de handicap; 30-03-2022 Individual
101 DISPOZIŢIA NR.101/30.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social familiei domnului VASILE ION; 30-03-2022 Individual
100 DISPOZIŢIA NR.100/30.03.2022 privind reluarea plății ajutorului social domnului Panduru Florin, începând cu data de 01.04.2022; 30-03-2022 Individual
99 DISPOZIŢIA NR.99/30.03.2022 privind reluarea plății ajutorului social doamnei Ciobotea Valeria începând cu data de 01.04.2022; 30-03-2022 Individual
98 DISPOZIŢIA NR.98/30.03.2022 privind reluarea plății ajutorului social doamnei Vochescu Sorina începând cu data de 01.04.2022; 30-03-2022 Individual
97 DISPOZIŢIA NR.97/30.03.2022 privind încetarea acordării indemnizației de handicap domnului Dițoiu Ion, începand cu data de 01.04.2022; 30-03-2022 Individual
96 DISPOZIŢIA NR.96/25.03.2022 privind Convocarea Consiliului Local al comunei Grădiștea în şedinţă ordinară în data de 31.03.2022; 25-03-2022 Normativ Descarca
95 DISPOZIŢIA NR.95/10.03.2022 privind acordarea ajutorului social domnului Vlăduțu Victor ; 10-03-2022 Individual
94 DISPOZIŢIA NR.94/09.03.2022 privind reglementarea fumatului; 09-03-2022 Normativ Descarca
93 DISPOZIŢIA NR.93/09.03.2022 privind reglementarea utilizării focului deschis; 09-03-2022 Normativ Descarca
92 DISPOZIŢIA NR.92/01.03.2022 privind desemnarea echipei de intervenție pentru salvarea utilizatorilor, evacuarea bunurilor și stingerea incendiilor în cadrul Primăriei comunei Grădiștea, județul Vâlcea; 1-03-2022 Normativ Descarca
91 DISPOZIŢIA NR.91/01.03.2022 privind suspendarea plății ajutorului social domnului PANDURU FLORIN; 1-03-2022 Individual
90 DISPOZIŢIA NR.90/01.03.2022 privind încetarea plății ajutorului social doamnei BORHINĂ ELENA; 1-03-2022 Individual
89 DISPOZIŢIA NR.89/01.03.2022 privind suspendarea plății ajutorului social doamnei CIOBOTEA VALERIA; 1-03-2022 Individual
88 DISPOZIŢIA NR.88/01.03.2022 privind suspendarea plății ajutorului social doamnei VOCHESCU SORINA; 1-03-2022 Individual
87 DISPOZIŢIA NR.87/01.03.2022 privind suspendarea plății ajutorului social domnului MARIN COSTICA; 1-03-2022 Individual
86 DISPOZIŢIA NR.86/01.03.2022 privind suspendarea plății ajutorului social domnului STAN GHEORGHE; 1-03-2022 Individual
85 DISPOZIŢIA NR.85/01.03.2022 privind suspendarea plății ajutorului social domnului STAN NICOLAE; 1-03-2022 Individual
84 DISPOZIŢIA NR.84/01.03.2022 privind suspendarea plății ajutorului social domnului CĂLDĂRARU MITICĂ; 1-03-2022 Individual
83 DISPOZIŢIA NR.83/28.02.2022 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale domnului Brebenel Gheorghe, având funcția publică de execuție de referent, gradul profesional superior, începând cu data de 01 ianuarie 2022; 28-02-2022 Individual
82 DISPOZIŢIA NR.82/28.02.2022 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Prescure Ionela-Loredana având funcția contractuală de execuție de consilier personal al primarului comunei Grădiștea; 28-02-2022 Individual
81 DISPOZIŢIA NR.81/28.02.2022 privind doamnei Măruntu Elena-Adelina având funcția publică de execuție de consilier, gradul profesional superior, începând cu data de 01 ianuarie 2022; 28-02-2022 Individual
80 DISPOZIŢIA NR.80/28.02.2022 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Filea Camelia-Magdalena având funcția publică de execuție de consilier, gradul profesional superior, începând cu data de 01 ianuarie 2022; 28-02-2022 Individual
79 DISPOZIŢIA NR.79/28.02.2022 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Militaru Claudia, având funcția publică de execuție de referent, gradul profesional superior , începând cu data de 01 ianuarie 2022; 28-02-2022 Individual
78 DISPOZIŢIA NR.78/28.02.2022 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale domnului Dițoiu Theodor-Liviu, având funcția contractuală de execuție de consilier, gradul profesional I, începând cu data de 01 ianuarie 2022; 28-02-2022 Individual
77 DISPOZIŢIA NR.77/28.02.2022 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Stanciu Ilina având funcția publică de execuție de consilier, gradul profesional superior, începând cu data de 01 ianuarie 2022; 28-02-2022 Individual
76 DISPOZIŢIA NR.76/28.02.2022 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Petre Aurica, având funcția publică de execuție de consilier, gradul profesional superior, începând cu data de 01 ianuarie 2022; 28-02-2022 Individual
75 DISPOZIŢIA NR.75/28.02.2022 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Pășoiu Eleonora, având funcția publică de execuție de consilier, gradul profesional superior, începând cu data de 01 ianuarie 2022; 28-02-2022 Individual
74 DISPOZIŢIA NR.74/28.02.2022 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Cocoș-Barbu Milemtina, având funcția publică de conducere de secretar general al UAT Grădiștea, începând cu data de 01 ianuarie 2022; 28-02-2022 Individual
73 DISPOZIŢIA NR.73/28.02.2022 privind stabilirea postului de lucru pentru autorecenzarea asistată, precum și a programului de funcționare a acestuia, pentru Recensământul Populației și Locuințelor, pentru perioada 14 martie-15 mai 2022; 28-02-2022 Normativ Descarca
72 DISPOZIŢIA NR.72/28.02.2022 privind încetarea plății ajutorului social doamnei Tuntă Elisaveta; 28-02-2022 Individual
71 DISPOZIŢIA NR.71/28.02.2022 privind angajarea domnului POPESCU ION în funcția de asistent personal, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată; 28-02-2022 Individual
70 DISPOZIŢIA NR.70/28.02.2022 privind încetarea acordării indemnizației de handicap, domnului POPESCU VASILE, începând cu data de 01.03.2022; 28-02-2022 Individual
69 DISPOZIŢIA NR.69/28.02.2022 privind acordarea indemnizației de însoțitor domnului ANDRONACHE POLIDOR, persoană încadrată în gradul grav de handicap; 28-02-2022 Individual
68 DISPOZIŢIA NR.68/28.02.2022 privind stabilirea dreptului la ajutorul social domnului VOCHESCU ION; 28-02-2022 Individual
67 DISPOZIŢIA NR.67/28.02.2022 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei domnului RADU ION; 28-02-2022 Individual
66 DISPOZIŢIA NR.66/23.02.2022 Convocarea Consiliului Local al comunei Grădiștea în şedinţă extraordinară în data de 28.02.2022; 23-02-2022 Normativ Descarca
65 DISPOZIŢIA NR.65/21.02.2022 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi sau petrolieri și la suplimentul pentru energie; 21-02-2022 Individual
64 DISPOZIŢIA NR. 64/16.02.2022 privindstabilirea dreptului la ajutorul social și alocația pentru susținerea familiei domnului ANGHEL NICOLAE; 16-02-2022 Individual
63 DISPOZIŢIA NR.63/16.02.2022 privind acordarea indemnizației de însoțitor doamnei MARIN EUGENIA, persoană încadrată în gradul grav de handicap; 16-02-2022 Individual
62 DISPOZIŢIA NR.62/16.02.2022 privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei domnului FLOREA ION-VALERIAN; 16-02-2022 Individual
61 DISPOZIŢIA NR.61/07.02.2022 privind încetarea acordării indemnizației de handicap doamnei FUNIERU OLIMPIA, începand cu data de 01.03.2022; 07-02-2022 Individual
60 DISPOZIŢIA NR. 60/07.02.2022 privind numirea domnișoarei Bortofleac Simona-Andreea în funcția de consilier personal al Primarului comunei Grădiștea, cu contract individual de muncă pe durată determinată, pe durata mandatului primarului; 07-01-2022 Individual
59 DISPOZIŢIA NR.59/03.02.2022 privind încetarea acordării indemnizației de handicap doamnei PĂȘOIU ALEXANDRINA, începand cu data de 01.03.2022; 3-02-2022 Individual
58 DISPOZIŢIA NR.58/3-02-2022 privind Convocarea Consiliului Local al comunei Grădiștea în şedinţă ordinară în data de 10.02.2022; 3-02-2022 Normativ Descarca
57 DISPOZIŢIA NR.57/31.01.2022 privind acordarea indemnizației de însoțitor doamnei LĂUTĂRESCU IOANA, persoană încadrată în gradul grav de handicap; 31-01-2022 Individual
56 DISPOZIŢIA NR.56/31.01.2022 privind suspendarea plății ajutorului social familiei domnului BREBENEL GHEORGHE; 31-01-2022 Individual
55 DISPOZIŢIA NR.55/31.01.2022 privind reluarea plății ajutorului social familiei doamnei Căldăraru Maria, începând cu data de 01.02.2022 ; 31-01-2022 Individual
54 DISPOZIŢIA NR.54/31.01.2022 privind reluarea plății ajutorului social familiei domnului Dina Ion, începând cu data de 01.02.2022; 31-01-2022 Individual
53 DISPOZIŢIA NR.53/31.01.2022 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi sau petrolieri și la suplimentul pentru energie; 31-01-2022 Individual
52 DISPOZIŢIA NR.52/28.01.2022 privind acordarea indemnizatiei de insotitor doamnei CULEANU NICOLIȚA, persoana incadrata in gradul grav de handicap; 28-01-2022 Individual
51 DISPOZIŢIA NR.51/26.01.2022 privind acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță preșcolarului Desrobitu Rareș-Ștefan; 26-01-2022 Individual
50 DISPOZIŢIA NR.50/26.01.2022 privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei domnului IOANA SABIN; 26-01-2022 Individual
49 DISPOZIŢIA NR.49/26.01.2022 privind angajarea doamnei BADEA ELENA LUMINIȚA în funcția de asistent personal, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată; 26-01-2022 Individual
48 DISPOZIŢIA NR.48/21.01.2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Grădiștea în şedinţă ordinară în data de 28.01.2022 21-01-2022 Normativ Descarca
47 DISPOZIŢIA NR.47/21.01.2022 privind recuperarea sumei de 820 lei, încasată necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței, pentru familia domnului Vochița Dumitru. 10-01-2022 Individual
46 DISPOZIŢIA NR.46/19.01.2022 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale domnului Radu Mihai, având funcția contractuală de execuție de muncitor calificat, începând cu data de 01 ianuarie 2022; 19-01-2022 Individual
45 DISPOZIŢIA NR.45/19.01.2022 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale domnului Șeremet Marius, având funcția contractuală de execuție de muncitor necalificat, începând cu data de 01 ianuarie 2022; 19-01-2022 Individual
44 DISPOZIŢIA NR.44/19.01.2022 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Dițoiu Maria,având funcția contractuală de execuție de guard, începând cu data de 01 ianuarie 2022; 10-01-2022 Individual
43 DISPOZIŢIA NR.43/19.01.2022 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale domnului Ghioca Ion, având funcția contractuală de execuție de muncitor calificat, începând cu data de 01 ianuarie 2022; 19-01-2022 Individual
42 DISPOZIŢIA NR.42/19.01.2022 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Ioana Maria-Ionela, avand functia contractuala de executie de asistent personal, începând cu data de 01 ianuarie 2022; 19-01-2022 Individual
41 DISPOZIŢIA NR.41/19.01.2022 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Trușculete Iuliana, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 01 ianuarie 2022; 19-01-2022 Individual
40 DISPOZIŢIA NR.40/19.01.2022 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Paraschiv Ionela Viviana, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 01 ianuarie 2022; 19-01-2022 Individual
39 DISPOZIŢIA NR.39/19.01.2022 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Bilan Elvira-Laura, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 01 ianuarie 2022; 19-01-2022 Individual
38 DISPOZIŢIA NR.38/19.01.2022 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Merlă Claudia, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 01 ianuarie 2022;; 19-01-2022 Individual
37 DISPOZIŢIA NR.37/19.01.2022 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Bou Floarea,având funcția contractuală de execuție de asistent personal, Începând cu data de 01 ianuarie 2022 19-01-2022 Individual
36 DISPOZIŢIA NR.36/19.01.2022 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Verdesi Iulia-Ramona, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 01 ianuarie 2022; 10-01-2022 Individual
35 DISPOZIŢIA NR.35/19.01.2022 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Iordache Daniela, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 01 ianuarie 2022; 19-01-2022 Individual
34 DISPOZIŢIA NR.34/19.01.2022 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Busuioceanu Maria, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 01 ianuarie 2022; 10-01-2022 Individual
33 DISPOZIŢIA NR.33/19.01.2022 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Părăușau Elena-Corina, avand functia contractuala de executie de asistent personal, începând cu data de 01 ianuarie 2022; 19-01-2022 Individual
32 DISPOZIŢIA NR.32/19.01.2022 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale domnului Dabu Robert-Dumitru avand functia contractuala de executie de asistent personal, începând cu data de 01 ianuarie 2022; 19-01-2022 Individual
31 DISPOZIŢIA NR.31/19.01.2022 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Ozon Elena-Angela, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 01 ianuarie 2022; 19-01-2022 Individual
30 DISPOZIŢIA NR.30/19.01.2022 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Bilan Elisabeta-Vetuța, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 01 ianuarie 2022 19-01-2022 Individual
29 DISPOZIŢIA NR.29/19.01.2022 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale domnului Vochescu Marius,având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 01 ianuarie 2022 19-01-2022 Individual
28 DISPOZIŢIA NR.28/19.01.2022 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Ștefan Luminița, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 01 ianuarie 2022; 19-01-2022 Individual
27 DISPOZIŢIA NR.27/19.01.2022 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Vochescu Maria, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 01 ianuarie 2022; 19-01-2022 Individual
26 DISPOZIŢIA NR.26/19.01.2022 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Popa Georgeta,având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 01 ianuarie 2022; 19-01-2022 Individual
25 DISPOZIŢIA NR.25/19.01.2022 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Zgondoiu Elena,având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 01 ianuarie 2022 19-01-2022 Individual
24 DISPOZIŢIA NR.24/19.01.2022 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Popescu Ioana, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 01 ianuarie 2022; 19-01-2022 Individual
23 DISPOZIŢIA NR.23/19.01.2022 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Petre Maria- Eugenia, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 01 ianuarie 2022 19-01-2022 Individual
22 DISPOZIŢIA NR.22/19.01.2022 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale domnului Romanescu Marin, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 01 ianuarie 2022; 19-01-2022 Individual
21 DISPOZIŢIA NR.21/19.01.2022 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Radu Alexandrina,având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 01 ianuarie 2022; 10-01-2022 Individual
20 DISPOZIŢIA NR.20/19.01.2022 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Somodi Katalin,având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 01 ianuarie 2022; 19-01-2022 Individual
19 DISPOZIŢIA NR.19/19.01.2022 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Rusie Ecaterina,având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 01 ianuarie 2022; 19-01-2022 Individual
18 DISPOZIŢIA NR.18/19.01.2022 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Guianu Aurelia,având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 01 ianuarie 2022 ; 19-01-2022 Individual
17 DISPOZIŢIA NR.17/19.01.2022 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale domnului Lăutaru Viorel, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 01 ianuarie 2022; 19-01-2022 Individual
16 DISPOZIŢIA NR.16/19.01.2022 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Zapciroiu Aurora,având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 1 ianuarie 2022; 19-01-2022 Individual
15 DISPOZIŢIA NR.15/19.01.2022 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Popescu Maria,având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 1 ianuarie 2022; ; 19-01-2022 Individual
14 DISPOZIŢIA NR.14/19.01.2022 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale domnului Popa Dumitru,având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 01 ianuarie 2022; 19-01-2022 Individual
13 DISPOZIŢIA NR.13/19.01.2022 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Popa Emiliana, având funcția contractuală de executie de asistent personal, începând cu data de 01 ianuarie 2022; 19-01-2022 Individual
12 DISPOZIŢIA NR.12/19.01.2022 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Florica Nicolița,având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 1 ianuarie 2022; 19-01-2022 Individual
11 DISPOZIŢIA NR.11/17.01.2022 privind majorarea cuantumului indemnizaţiilor lunare acordate persoanelor cu handicap grav sau reprezentanţilor legali ai acestora, începând cu data de 01.01.2022; 17-01-2022 Individual
10 DISPOZIŢIA NR.10/10.01.2022 privind acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță domnului Dițoiu Constantin, beneficiar preșcolarul Dițoiu Constantin-Marian; 10-01-2022 Individual
9 DISPOZIŢIA NR.09/10.01.2022 privind stabilirea dreptului la ajutorul social domnului POPA VASILE; 10-01-2022 Individual
8 DISPOZIŢIA NR.08/10.01.2022 privind acordare alocaţie pentru susţinerea familiei domnului Florea Ion-Valerian, începând cu data de 01.01.2022; 10-01-2022 Individual
7 DISPOZIŢIA NR.07/05.01.2022 privind delegarea atribuțiilor aferente funcției contractuale de referent II (casier), doamnei Prescure Ionela-Loredana, având funcția de consilier personal al Primarului comunei Grădiștea, pe o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice, până la ocuparea postului prin concurs; 5-01-2022 Individual
6 DISPOZIŢIA NR.06/5.01.2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Grădiștea în şedinţă de îndată în data de 06.01.2022; 5-01-2022 Normativ Descarca
5 DISPOZIŢIA NR.05/05.01.2022 privind desemnarea doamnei MĂRUNTU ELENA-ADELINA consilier, în cadrul Compartimentului Resurse Umane și Relații cu Publicul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grădiștea, ca persoană responsabilă cu corespondența; 5-01-2022 Individual
4 DISPOZIŢIA NR.04/04.01.2022 privind angajarea doamnei DINCULESCU CAMELIA în funcția de asistent personal, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată; 4-01-2022 Individual
3 DISPOZIŢIA NR.03/04.01.2022 privind suspendarea plății ajutorului social familiei domnului DINA ION; 4-01-2022 Individual
2 DISPOZIŢIA NR.02/03.01.2022 privind suspendarea plății ajutorului social doamnei CĂLDĂRARU MARIA; 3-01-2022 Individual
1 DISPOZIȚIA NR. 01/03-01-2022 PRIVIND: încetarea contractului individual de muncă al domnului Dițoiu Stelian; 3-01-2022 Individual

Registrul pentru evidența dispozițiilor emise in anul 2021

Nr. doc Titlu Dispoziție Dată publicare Caracter Acțiuni
237 DISPOZIȚIA NR. 237/28-12-2021 PRIVIND: stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi sau petrolieri și la suplimentul pentru energie; 28-12-2021 Individual
236 DISPOZIȚIA NR. 236/28-12-2021 privind respingerea cererii doamnei MARIN-BADEA IONICA-TATIANA privind ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri; 28-12-2021 Individual
235 DISPOZIŢIA NR.235/27.12.2021 privind menținerea în funcția publică de execuție a doamnei Pășoiu Eleonora; 27-12-2021 Individual
234 DISPOZIŢIA NR.234/27.12.2021 privind respingerea cererii doamnei Florica Tatiana privind ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri ; 27-12-2021 Individual
233 DISPOZIŢIA NR.233/22.12.2021 privind desemnarea doamnei Măruntu Elena-Adelina, consilier debutant în cadrul Compartimentului Resurse Umane și Relații cu Publicul, ca persoană responsabilă cu completarea și transmiterea în REVISAL; 22-12-2021 Individual
232 DISPOZIŢIA NR.232/21.12.2021 privind acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță domnului Dițoiu Nicolaie, pentru beneficiarul/preșcolarul Dițoiu Nicoleta-Bianca; 21-12-2021 Individual
231 DISPOZIŢIA NR.231/21.12.2021 privind acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță domnului Trușca Daniel-Constantin, pentru beneficiarii/preșcolarii Trușcă Anays-Anamaria și Tușcă Sofia-Antonia; 21-12-2021 Individual
230 DISPOZIŢIA NR.230/20.12.2021 privind numirea îndrumătorului de stagiu și stabilirea programului de desfășurare a perioadei de stagiu pentru doamna Măruntu Elena-Adelina, având funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional debutant, gradația 0, în cadrul Compartimentului Resurse Umane și Relații cu publicul din aparatul de specialitate al primarului comunei Grădiștea, începând cu data de 22 decembrie 2021; 20-12-2021 Individual
229 DISPOZIŢIA NR.229/20.12.2021 privind numirea doamnei MĂRUNTU ELENA-ADELINA în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Resurse Umane și Relații cu Publicul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grădiștea; 20-12-2021 Individual
228 DISPOZIŢIA NR.228/20.12.2021 privind încetarea prin acordul părților a contractului individual de muncă al doamnei Măruntu Elena-Adelina, având funcția de execuție de consilier personal al primarului, în cadrul cabinetului primarului ; 20-12-2021 Individual
227 DISPOZIŢIA NR.227/15.12.2021 privind acordare alocaţie pentru susţinerea familiei domnului Radu Ion, începand cu data de 01-12-2021; 15-12-2021 Individual
226 DISPOZIŢIA NR.226/15.12.2021 privind acordare alocaţie pentru susţinerea familiei doamnei Ionașcu Elena, începând cu data de 01.12.2021; 15-12-2021 Individual
225 DISPOZIŢIA NR.225/13.12.2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Grădiștea în şedinţă ordinară în data de 22.12.2021; 13-12-2021 Normativ Descarca
224 DISPOZIŢIA NR.224/13.12.2021 privind delegarea atribuțiilor aferente exercitării controlului financiar preventiv pe perioada concediului de odihnă/medical, al persoanei desemnate cu aceste atribuții; 13-12-2021 Individual
223 DISPOZIŢIA NR.223/07.12.2021 privind desemnarea unei persoane din rândul angajaților proprii pentru urmărirea și îndeplinirea obligațiilor legale privind gestionarea deșeurilor pe raza U.A.T. GRĂDIȘTEA; 7-12-2021 Individual
222 DISPOZIŢIA NR.222/07.12.2021 privind Convocarea Consiliului Local al comunei Grădiștea în şedinţă de îndată în data de 07.12.2021; 7-12-2021 Normativ Descarca
221 DISPOZIŢIA NR.221/07.12.2021 privind recuperarea zilei de 29 noiembrie 2021, care a fost acordată ca zi liberă prin hotărâre de guvern; 7-12-2021 Normativ Descarca
220 DISPOZIŢIA NR.220/26.11.2021 privind delegarea atribuțiilor aferente funcției de secretar general, doamnei Filea Camelia-Magdalena, consilier superior, pe perioada concediului de odihnă a titularului postului; 26-11-2021 Individual
219 DISPOZIŢIA NR.219/26.11.2021 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi sau petrolieri și la suplimentul pentru energie; 26-11-2021 Individual
218 DISPOZIŢIA NR.218/26.11.2021 privind acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță domnului Nicolae Florentin-Nicușor, beneficiar preșcolarul Nicolae Raluca-Ionela-Maria; 26-11-2021 Individual
217 DISPOZIŢIA NR.217/26.11.2021 privind acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță domnului Dina Ion, beneficiar preșcolarul Dina Yanis-Darius; 26-11-2021 Individual
216 DISPOZIŢIA NR.216/26.11.2021 privind acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță doamnei Somodi Katalin, beneficiar preșcolarul Pasăre Patrik-Andrei; 26-11-2021 Individual
215 DISPOZIŢIA NR.215/24.11.2021 privind încetarea plății ajutorului social familiei domnului Desrobitu Ion; 24-11-2021 Individual
214 DISPOZIŢIA NR.214/24.11.2021 privind Modificarea cuantumului ajutorului social domnului ȘUIU VIOREL; 24-11-2021 Individual
213 DISPOZIŢIA NR.213/24.11.2021 privind Stabilirea dreptului la ajutorul social familiei domnului DIȚOIU NICOLAIE; 24-11-2021 Individual
212 DISPOZIŢIA NR.212/24.11.2021 privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei domnului FUSA NICOLAE; 24-11-2021 Individual
211 DISPOZIŢIA NR.211/24.11.2021 privind respingerea cererii domnului Dumitrașcu Aurel privind ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri; 24-11-2021 Individual
210 DISPOZIŢIA NR.210/24.11.2021 privind respingerea cererii domnului Vochescu Marin privind ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri; 24-11-2021 Individual
209 DISPOZIŢIA NR.209/24.11.2021 privind respingerea cererii doamnei Badea Nicolița privind ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri; 24-11-2021 Individual
208 -DISPOZIŢIA NR.208/24.11.2021 privind respingerea cererii domnului Gogelescu Petre privind ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri; 24-11-2021 Individual
207 DISPOZIŢIA NR.207/24.11.2021 privind respingerea cererii domnului Drăghici Eugen privind ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri; 24-11-2021 Individual
206 DISPOZIŢIA NR.206/24.11.2021 privind respingerea cererii doamnei Popa Natalia privind ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri; 24-11-2021 Individual
205 DISPOZIŢIA NR.205/24.11.2021 privind respingerea cererii domnului Căldăraru Vasile privind ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri; 24-11-2021 Individual
204 DISPOZIŢIA NR.204/24.11.2021 privind respingerea cererii doamnei Tomițoiu Vergilia privind ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri; 24-11-2021 Individual
203 DISPOZIŢIA NR.203/24.11.2021 privind respingerea cererii doamnei Dițoiu Aurica privind ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri; 24-11-2021 Individual
202 DISPOZIŢIA NR.202/24.11.2021 privind angajarea doamnei IOANA MARIA-IONELA în funcția de asistent personal, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată; 24-11-2021 Individual
201 DISPOZIŢIA NR.201/17.11.2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Grădiștea în şedinţă ordinară în data de 24.11.2021; 17-11-2021 Normativ Descarca
200 DISPOZIŢIA NR.200/17-11-2021 privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuție de Consilier, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului resurse umane și relații cu publicul, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grădiștea, județul Vâlcea; 17-11-2021 Normativ Descarca
199 DISPOZIŢIA NR.199/11.11.2021 privind constituirea comisiei de inventariere anuală a bunurilor aparținând patrimoniului comunei Grădiștea pentru anul 2021; 17-11-2021 Normativ Descarca
198 DISPOZIŢIA NR.198/11.11.2021 privind stabilirea categoriilor de gestiuni și numirea gestionarilor, în cadrul Primăriei Comunei Grădiștea, județul Vâlcea; 17-11-2021 Individual
197 DISPOZIŢIA NR.197/09.11.2021 privind desemnarea domnului Brebenel Gheorghe, referent superior, pentru gestionarea magaziei (mijloace fixe) care se află în cadrul Primăriei Comunei Grădiștea, județul Vâlcea; 17-11-2021 Individual
190 DISPOZIŢIA NR.190/29.10.2021 privind stabilirea dreptului la ajutorul social familiei domnului BREBENEL GHEORGHE 29.10.2021 Individual
189 DISPOZIŢIA NR.189/29.10.2021 privind acordarea indemnizației de însoțitor doamnei ȘTEFAN IOANA, persoană încadrată în gradul grav de handicap 29.10.2021 Individual
188 DISPOZIŢIA NR.188/29.10.2021 privind Convocarea Consiliului Local al comunei Grădiștea în şedinţă extraordinară în data de 03.11.2021 29.10.2021 Normativ Descarca
187 DISPOZIŢIA NR.187/26.10.2021 privind actualizarea comisiei la nivelul UAT COMUNA GRĂDIȘTEA, JUD. VÂLCEA, pentru pregătirea, organizarea, conducerea și efectuarea lucrărilor privind Recensământul populației și locuințelor din România în anul 2021; 26.10.2021 Individual
186 DISPOZIŢIA NR.186/21.10.2021 privind acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță domnului Căldăraru Mitică, beneficiar preșcolarul Căldăraru Carla-Elena 21.10.2021 Individual
185 DISPOZIŢIA NR.185/21.10.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor ce urmează a fi depuse în cadrul procedurilor de achiziţii publice derulate de UAT COMUNA GRĂDIȘTEA, JUDEȚUL VÂLCEA, pe parcursul procedurilor de achiziție publică aferente proiectului "Asfaltare drumuri de interes local în comuna Grădiștea, Județul Vâlcea" 21.10.2021 Individual
184 DISPOZIŢIA NR.184/18.10.2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Grădiștea în şedinţă ordinară în data de 25.10.2021 18.10.2021 Individual
183 DISPOZIŢIA NR.183/14.10.2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Grădiștea în şedinţă de îndată în data de 15.10.2021. 05.10.2021 Normativ Descarca
182 DISPOZIŢIA NR.182/11.10.2021 privind numirea doamnei Prescure Ionela-Loredana în funcția de consilier personal al Primarului comunei Grădiștea, cu contract individual de muncă pe durată determinată, pe durata mandatului primarului a. 05.10.2021 Individual
181 DISPOZIŢIA NR. 181/08.10.2021 privind încetarea prin acordul părților a contractului individual de muncă al domnului Ștefan Dan, având funcția de execuție de referent II, cu delegare de atribuții de șef serviciu alimentare cu apa și canalizare, în subordinea Consiliului Local al Comunei Grădiștea. 05.10.2021 Individual
180 DISPOZIŢIA NR.180/05.10.2021 privind desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public 05.10.2021 Normativ Descarca
179 DISPOZIŢIA NR.179/05.10.2021 privind angajarea doamnei PETRE MARIA-EUGENIA în funcția de asistent personal, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată 05.10.2021 Individual
178 DISPOZIŢIA NR. 178/04.10.2021 privind încetarea plății ajutorului social domnului FUSA NICOLAE. 04.10.2021 Individual
177 DISPOZIŢIA NR. 177/04.10.2021 privind suspendarea plății ajutorului social domnului Anghel Constantin 04.10.2021 Individual
176 DISPOZIŢIA NR. 176/04.10.2021 privind suspendarea plății ajutorului social doamnei Seleac Constanța 04.10.2021 Individual
175 DISPOZIŢIA NR. 175/04.10.2021 privind încetarea plății ajutorului social domnului ZAPCIROIU MARIAN 04.10.2021 Individual
174 DISPOZIŢIA NR. 174/04.10.2021 privind reluarea plății ajutorului social familiei domnului CĂLDĂRARU MITICĂ, începând cu data de 01.10.2021 04.10.2021 Individual
173 DISPOZIŢIA NR. 173/04.10.2021 privind încetarea plății ajutorului social domnului BĂLAȘA CONSTANTIN 04.10.2021 Individual
172 DISPOZIŢIA NR. 172/04.10.2021 privind reluarea plății ajutorului social familiei domnului STAN GHEORGHE, începând cu data de 01.10.2021 04.10.2021 Individual
171 DISPOZIŢIA NR. 171/04.10.2021 privind reluarea plății ajutorului social familiei domnului STAN NICOLAE, începând cu data de 01.10.2021 04.10.2021 Individual
170 DISPOZIŢIA NR. 170/04.10.2021 privind reluarea platii ajutorului social domnului MARIN IULIAN, începând cu data de 01.10.2021 04.10.2021 Individual
169 DISPOZIŢIA NR. 169/01.10.2021 privind desemnarea persoanei cu responsabilități în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului și autorizării executării de construcții 01.10.2021 Normativ Descarca
168 DISPOZIŢIA NR. 168/29.09.2021 privind angajarea doamnei Popescu Ioana în funcția de asistent personal, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată 29.09.2021 Individual
167 DISPOZIŢIA NR. 167/29.09.2021 privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Popescu Ioana 29.09.2021 Individual
166 DISPOZIŢIA NR. 166/29.09.2021 privind numirea doamnei FILEA CAMELIA-MAGDALENA în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul compartimentului Agricultură și Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grădiștea 29.09.2021 Individual
165 DISPOZIŢIA NR. 165/29.09.2021 privind încetarea prin acordul părților a contractului individual de muncă al doamnei Filea Camelia-Magdalena, având funcția de execuție de consilier personal al primarului, în cadrul cabinetului primarului 29.09.2021 Individual
164 DISPOZIŢIA NR. 164/22.09.2021 privind acordare alocaţie pentru susţinerea familiei doamnei Ciobanu Violeta, începand cu data de 01.09.2021 22.09.2021 Individual
163 DISPOZIŢIA NR. 163/22.09.2021privind desemnarea unui reprezentant al Primariei comunei Grădiștea, județul Vâlcea, pentru a face parte din grupul de acțiune antibullying, constituit la nivelul Liceului Teoretic, comuna Grădiștea, judetul Vâlcea 22.09.2021 Normativ Descarca
162 DISPOZIŢIA NR. 162/22.09.2021 privind Convocarea Consiliului Local al comunei Grădiștea în şedinţă ordinară în data de 28-09-2021 22.09.2021 Normativ Descarca
161 DISPOZIŢIA NR. 161/22.09.2021 privind desemnarea doamnei Militaru Claudia, pentru a face parte din grupul de lucru la nivel județean, pentru întocmirea amenajamentelor pastorale. 22.09.2021 Normativ Descarca
160 DISPOZIŢIA NR. 160/22.09.2021 privind încetarea acordării indemnizației de handicap, minorei Bodescu Alexandra-Ana, începând cu data de 01.10.2021. 22.09.2021 Individual
159 DISPOZIŢIA NR. 159/15.09.2021 privind desemnarea doamnei Militaru Claudia, pentru a face parte din grupul de lucru la nivel județean, pentru întocmirea amenajamentelor pastorale. 15.09.2021 Individual
158 DISPOZIŢIA NR. 158/09.09.2021 privind actualizarea comisiei pentru selecționarea documentelor din arhiva Primăriei Comunei Grădiștea 09.09.2021 Normativ Descarca
157 DISPOZIŢIA NR. 157/08.09.2021 privind privind desemnarea domnului Dițoiu Liviu-Theodor, ca persoană responsabilă cu atribuții privind organizarea Monitorului Oficial Local; 08.09.2021 Normativ Descarca
156 DISPOZIŢIA NR. 155/03.09.2021 privind Suspendarea plății ajutorului social domnului Marin Iulian 03.09.2021 Individual  
155 DISPOZIŢIA NR. 155/03.09.2021 privind reluarea plății ajutorului social familiei doamnei SELEAC CONSTANȚA, începând cu data de 01.09.2021 03.09.2021 Individual  
154 DISPOZIŢIA NR. 154/03.09.2021 privind reluarea plății ajutorului social familiei doamnei DEZROBITU IOANA, începând cu data de 01.09.2021 03.09.2021 Individual  
153 DISPOZIŢIA NR. 153/03.09.2021 privind reluarea plății ajutorului social familiei domnului BOLOVAN AUREL, începând cu data de 01.09.2021 03.09.2021 Individual  
152 DISPOZIŢIA NR. 152/03.09.2021 privind reluarea plății ajutorului social familiei domnului ANGHEL CONSTANTIN, începând cu data de 01.09.2021; 03.09.2021 Individual  
151 DISPOZIŢIA NR. 151/03.09.2021 privind reluarea plății ajutorului social familiei domnului DESROBITU ION, începând cu data de 01.09.2021; 03.09.2021 Individual  
150 DISPOZIŢIA NR. 150/03.09.2021 privind suspendarea plății ajutorului social familiei domnului BRAN VIOLETA 03.09.2021 Individual  
149 DISPOZIŢIA NR. 149/03.09.2021 privind suspendarea plății ajutorului social familiei domnului ANDREI MARIAN 03.09.2021 Individual  
148 DISPOZIŢIA NR. 148/03.09.2021 privind suspendarea plății ajutorului social doamnei CĂLDĂRARU MARIA 03.09.2021 Individual  
147 DISPOZIŢIA NR. 147/03.09.2021 privind suspendarea plății ajutorului social domnului CĂLDĂRARU MITICĂ 03.09.2021 Individual  
146 DISPOZIŢIA NR. 146/03.09.2021 privind suspendarea plății ajutorului social domnului STAN NICOLAE; 03.09.2021 Individual  
145 DISPOZIŢIA NR. 145/03.09.2021 privind suspendarea plății ajutorului social domnului STAN GHEORGHE 03.09.2021 Individual  
144 DISPOZIŢIA NR. 144/03.09.2021 privind suspendarea plății ajutorului social domnului FUSA NICOLAE 03.09.2021 Individual  
143 DISPOZIŢIA NR. 143/31.08.2021 privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei domnului VASILE ION  31.08.2021 Individual  
142 DISPOZIŢIA NR. 142/31.08.2021   privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei domnului PĂUN NICOLAIE ; 31.08.2021    
141 DISPOZIŢIA NR.141/31.08.2021 privind desemnarea reprezentantului Primarului comunei Grădiștea, judetul Vâlcea, pentru a face parte din cadrul Consiliului de Administrație al Liceului Teoretic, comuna Grădiștea 31.08.2021 Individual  
140 DISPOZIŢIA NR.140/31.08.2021 privind modificarea raportului de muncă prin transfer în interesul serviciului al doamnei Andronache Maria, referent, grad  II, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Grădiștea pe o funcție contractuală vacantă de referent, grad II în cadrul Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova, Direcția Programe, Proiecte, Juridic, Compartimentul Proiecte și acțiuni proprii 31.08.2021 Individual  
139 DISPOZIŢIA NR.139/25.08.2021 privind angajarea doamnei Verdeși Ramona-Iulia în funcția de asistent personal, cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, începând cu data de 26.08.2021 pana la data de 05.08.2023 25.08.2021 Individual  
138 DISPOZIŢIA NR.138/24.08.2021 privind desemnarea  unui membru în unitatea de implementare a proiectului,,Dezvoltarea rețelelor inteligente de distributie a gazelor naturale pentru autoritătile publice locale: Berbești, Mateești, Sinești și Grădiștea”; 24.08.2021 Normativ Descarca
137 DISPOZIŢIA NR.137/24.08.2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Grădiștea în şedinţă ordinară în data de 31.08.2021 24.08.2021 Normativ Descarca
136 DISPOZIŢIA NR.136/24.08.2021 privind Modificarea drepturilor de asistență socială familiei domnului DINA ION  24.08.2021 Individual  
135 DISPOZIŢIA NR.135/24.08.2021 privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei domnului RADU ION  24.08.2021 Individual  
134 DISPOZIŢIA NR.134/24.08.2021 privind acordarea indemnizatiei de însoțitor doamnei BĂDESCU ANA, persoană încadrată în gradul grav de handicap 24.08.2021 Individual  
133 DISPOZIŢIA NR.133/24.08.2021 privind prelungirea prevederilor dispoziției nr. 134/09 septembrie 2020 privind acordarea indemnizației lunare pentru adultul cu handicap grav CĂLIN ANA-ANCUȚA, domiciliată în comuna Grădiștea, județul Vâlcea 24.08.2021 Individual  
132 DISPOZIŢIA NR.132/18.08.2021 privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de  soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, grad profesional Superior, clasa 1, în cadrul Compartimentului Agricultură și Cadastru; 18.08.2021  Individual  
131 DISPOZIŢIA NR.131/18.08.2021 privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Moșteanu Marin 18.08.2021  Individual  
130 DISPOZIŢIA NR.130/06.08.2021 privind delegarea atribuțiilor aferente funcției de secretar general, doamnei Pășoiu Eleonora, consilier superior, pe perioada concediului de odihnă a titularului postului. 06.08.2021 Individual  
129 DISPOZIŢIA NR.129/04.08.2021 privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei doamnei Floarea Cristina  04.08.2021 Individual  
128 DISPOZIŢIA NR.128/02.08.2021 privind încetarea acordării indemnizației de handicap, doamnei Bădescu Ana, începând cu data de 01.08.2021  02.08.2021 Individual  
127 DISPOZIŢIA NR.127/02.08.2021 privind actualizarea Comisiei de <LEGIS_SELSTART>recepţie<LEGIS_SELEND> a bunurilor achiziţionate de către Primaria Comunei Grădiștea 02.08.2021 Individual  
126 DISPOZIŢIA NR.126/02.08.2021 privind delegarea atribuțiilor aferente funcției de referent II (casier), doamnei Petre Aurica 02.08.2021 Individual  
125 DISPOZIŢIA NR.125/02.08.2021 privind reluarea plății ajutorului social domnului FUSA NICOLAE, începând cu data de 01.08.2021 02.08.2021 Individual  
124 DISPOZIŢIA NR.124/02.08.2021 desemnarea d-nei Militaru Claudia, referent, pentru gestionarea magaziei (mijloace fixe) care se află în cadrul Primăriei Comunei Grădiștea, județul Vâlcea; 02.08.2021 Individual  
123 DISPOZIŢIA NR.123/30.07.2021 privind suspendarea plății ajutorului social domnului Bolovan Aurel 30.07.2021 Individual  
122 DISPOZIŢIA NR.122/30.07.2021 privind suspendarea plății ajutorului social doamnei Dezrobitu Ioana  30.07.2021 Individual  
121 DISPOZIŢIA NR.121/30.07.2021 privind suspendarea plății ajutorului social domnului Desrobitu Ion  30.07.2021 Individual  
120 DISPOZIŢIA NR.120/30.07.2021 privind suspendarea plății ajutorului social domnului Anghel Constantin ; 30.07.2021 Individual  
119 DISPOZIŢIA NR.119/30.07.2021 privind suspendarea plății ajutorului social doamnei Seleac Constanța ; 30.07.2021 Individual  
118 DISPOZIŢIA NR.118/30.07.2021 privind desemnarea doamnei Cocoș-Barbu Milemtina, secretar general al unității administrativ teritoriale Grădiștea, ca persoană responsabilă cu completarea și transmiterea în REVISAL; 30.07.2021 Individual  
117   DISPOZIŢIA NR.117/30.07.2021 privind încetarea de drept a contractului individual de muncă al doamnei Florica Rodica, având funcția de execuție de referent IA, în cadrul compartimentului financiar-contabil, buget-finanțe, taxe și impozite; 30.07.2021 Individual  
116   DISPOZIŢIA NR.116/30.07.2021 privind angajarea doamnei Bou Floarea în funcția de asistent personal, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, începând cu data de 02.08.2021; 30.07.2021 Individual  
115 DISPOZIŢIA .115/28.07.2021 privind recuperarea prejudiciului pentru sumele încasate necuvenit prin depăşirea valorii indemnizaţiei funcţiei de viceprimar; 28.07.2021 Individual  
114 DISPOZIŢIA NR.114/28.07.2021 privind recuperarea prejudiciului pentru sumele încasate necuvenit prin depăşirea valorii indemnizaţiei funcţiei de viceprimar; 28.07.2021 Individual  
113 DISPOZIŢIA NR.113/28.07.2021 privind recuperarea prejudiciului pentru sumele încasate necuvenit prin depăşirea valorii indemnizaţiei funcţiei de viceprimar; 28.07.2021 Individual  
112 DISPOZIŢIA NR.112/23.07.2021 privind încetarea acordării indemnizației de handicap, doamnei Usuc Rodica, începând cu data de 01.08.2021  23.07.2021    
111 DISPOZIŢIA NR.111/23.07.2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Grădiștea în şedinţă ordinară în data de 30.07.2021 23.07.2021 Normativ Descarca
110 DISPOZIŢIA NR.110/13.07.2021 privind acordarea indemnizației de însoțitor minorei Bodescu Alexandra-Ana persoană încadrată în gradul grav de handicap. 13.07.2021  Individual  
109 DISPOZIŢIA NR.109/09.07.2021 privind constituirea Comisiei de Disciplină comună pentru U.A.T. Grădiștea și U.A.T. Livezi, județul Vâlcea  09.07.2021 Individual  
108 DISPOZIŢIA NR.108/02.07.2021 privind modificarea alocației pentru susținerea familiei domnului STAN GHEORGHE. 02.07.2021 Individual  
107 DISPOZIŢIA NR.107/02.07.2021 privind suspendarea plății ajutorului social domnului BĂLAȘA CONSTANTIN ;  02.07.2021 Individual  
106 DISPOZIŢIA NR.106/02.07.2021 privind suspendarea plății ajutorului social domnului ZAPCIROIU MARIAN ; 02.07.2021 Individual  
105 DISPOZIŢIA NR.105/02.07.2021 privind suspendarea plății ajutorului social domnului FUSA NICOLAE ; 02.07.2021 Individual  
104 DISPOZIŢIA NR.104/01.07.2021 privind constituirea Comisiei mixte pentru acordarea pachetului minimal de servicii sociale pentru copil și familie la nivelul comunei Grădiștea, județul Vâlcea; 01.07.2021 Individual  
103 DISPOZIŢIA NR.103/30.06.2021 privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei domnului DUMITRU COSTINEL-MĂDĂLIN ; 30.06.2021 Individual  
102 DISPOZIŢIA NR.102/30.06.2021 privind încetarea cuantumului ajutorului social domnului Nicolae Vergil; 30.06.2021 Individual  
101 DISPOZIŢIA NR.101/28.06.2021 privind organizarea, implementarea și menținerea sistemului de control intern/managerial; 28.06.2021 Individual  
100 DISPOZIŢIA NR.100/24.06.2021 privind Convocarea Consiliului Local al comunei Grădiștea în şedinţă ordinară în data de 30.06.2021. 24.06.2021 Normativ Descarca
99 DISPOZIŢIA NR.99/11.06.2021 privind delegarea temporară a atribuţiilor funcţiei contractuale vacante de execuţie de bibliotecar, grad profesional IA, d-nei Măruntu Elena-Adelina, consilier personal al primarului comunei Grădiștea, județul Vâlcea 11.06.2021 Individual  
98 DISPOZIŢIA NR.98/02.06.2021 privind nominalizarea agenților economici din rețeaua comercială a localității Grădiștea care vor distribui produse raționalizate către populație; 02.06.2021 Individual  
97 DISPOZIŢIA NR.97/02.06.2021 privind numirea ,,Comisiei pentru probleme de apărare,, în cadrul instituției Primăriei comunei Grădiștea, județul Vâlcea, pentru perioada 2021 – 2024; 02.06.2021 Individual  
96   DISPOZIŢIA NR.96/02.06.2021 privind numirea domnului Tucan Victor, viceprimarul comunei Grădiștea, județul Vâlcea, responsabil cu evidența militară  02.06.2021 Individual  
95 DISPOZIŢIA NR.95/02.06.2021 privind reluarea plății ajutorului social domnului TRUSCA ALIN, începând cu data de 01.06.2021; 02.06.2021 Individual  
94 DISPOZIŢIA NR.94/02.06.2021 privind reluarea plății ajutorului social doamnei BRAN VIOLETA, începând cu data de 01.06.2021; 02.06.2021 Individual  
93  DISPOZIŢIA NR.93/02.06.2021 privind reluarea plății ajutorului social domnului HUREZANU CORNEL, începând cu data de 01.06.2021; 02.06.2021 Individual  
92 DISPOZIŢIA NR.92/28.05.2021 privind încetarea acordării indemnizației de handicap doamnei Moșteanu Ana, începand cu data de 01.06.2021; 28.05.2021 Individual  
91 DISPOZIŢIA NR.91/28.05.2021 privind acordarea indemnizatiei de însoțitor doamnei CIOBOTEA MATILDA, persoană încadrată în gradul grav de handicap; 28.05.2021 Individual  
90  DISPOZIŢIA NR.90/28.05.2021 privind angajarea doamnei IORDACHE DANIELA în funcția de asistent personal, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, începând cu data de 31.05.2021; 28.05.2021 Individual  
89 DISPOZIŢIA NR.89/28.05.2021 privind angajarea doamnei POPESCU MARIA în funcția de asistent personal, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, începând cu data de 31.05.2021;  28.05.2021 Individual  
88 DISPOZIŢIA NR.88/19.05.2021 privind desemnarea persoanei responsabile cu completarea și actualizarea formularelor de integritate aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publică derulate de instituție. 19.05.2021 Individual  
87 DISPOZIŢIA NR.87/19.05.2021 privind desemnarea persoanei responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declaratiile de avere si declaratiile de interese în cadrul primăriei comunei Grădiștea, județul Vâlcea; 19.05.2021 Individual  
86 DISPOZIŢIA NR.86/19.05.2021 privind desemnarea persoanei responsabile cu monitorizarea prevederilor legale privind situațiile de conflicte de interese, incompatibilități si pantouflage  în cadrul primăriei comunei Grădiștea, județul Vâlcea 19.05.2021 Individual  
85 DISPOZIŢIA NR.85/19.05.2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Grădiștea în şedinţă ordinară în data de 25.05.2021; 19.05.2021 Normativ Descarca
84 DISPOZIŢIA NR.84/17.05.2021 privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Mitroescu Ionuț-Dănuț 17.05.2021 Individual  
83 DISPOZIŢIA NR.83/07.05.2021 privind angajarea doamnei BUSUIOCEANU MARIA în funcția de asistent personal, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, începând cu data de 12.05.2021 07.05.2021 Individual  
82 DISPOZIŢIA NR.82/07.05.2021 privind numirea doamnei Filea Camelia-Magdalena în funcția de consilier personal al Primarului comunei Grădiștea, cu contract individual de muncă pe durată determinată, pe durata mandatului primarului; 07.05.2021 Individual  
81 DISPOZIŢIA NR.81/29.04.2021 privind suspendarea platii ajutorului social domnului Hurezanu Cornel ; 29.04.2021 Individual  
80 DISPOZIŢIA NR.80/29.04.2021 privind suspendarea platii ajutorului social doamnei Bran Violeta ; 29.04.2021 Individual  
79 DISPOZIŢIA NR.79/29.04.2021 privind suspendarea platii ajutorului social domnului Trusca Alin ; 29.04.2021 Individual  
78 DISPOZIŢIA NR.78/28.04.2021 privind încetarea drepturilor de asistență socială ale domnului ANGHEL NICOLAE ; 28.04.2021 Individual  
77 DISPOZIŢIA NR.77/28.04.2021 privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei domnului VOCHESCU CORNELIU 28.04.2021 Individual  
76 DISPOZIŢIA NR.76/22.04.2021 privind actualizarea COMITETULUI  LOCAL  PENTRU  SITUAȚII DE URGENȚĂ și a CENTRULUI  OPERATIV  PENTRU  SITUAȚII  DE URGENȚĂ. 22.04.2021 Individual  
75 DISPOZIŢIA NR.75/20.04.2021 privind încetarea contractului individual de munca al doamnei Bou Floarea; 20.04.2021 Individual  
74 DISPOZIŢIA NR.74/14.04.2021 privind Convocarea Consiliului Local al comunei Grădiștea în şedinţă ordinară în data de 21.04.2021; 14.04.2021 Normativ Descarca
73 DISPOZIŢIA NR.73/05.04.2021 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei domnului Ioana Sabin 05.04.2021 Individual  
72 DISPOZIŢIA NR.72/02.04.2021 privind încetarea contractului de muncă al doamnei Gheorghe Paraschiva; 02.04.2021 Individual  
71  DISPOZIŢIA NR.71/24.03.2021 privind angajarea doamnei SOMODI KATALIN în funcția de asistent personal, cu contract individual de muncă pe perioadă determinată. 24.03.2021 Individual  
70 DISPOZIŢIA NR.70/24.03.2021 privind  convocarea Consiliului Local al comunei Grădiștea în şedinţă ordinară în data de 31.03.2021; 24.03.2021 Normativ Descarca
69 DISPOZIŢIA NR.69/22.03.2021 privind acordarea indemnizației de însoțitor domnului Stan Ion, persoană încadrată în gradul grav de handicap 22.03.2021 Individual  
68 DISPOZIŢIA NR.68/19.03.2021 privind acordarea indemnizatiei de insotitor doamnei STANCIU AURELIA, persoana incadrata in gradul grav de handicap; 19.03.2021 Individual  
67 DISPOZIŢIA NR.67/19.03.2021 stabilirea dreptului la stimulent (tichetul social pentru  grădiniță) domnului Dina Ion,pentru preșcolarii Dina Yanis-Darius, Dina Daniela-Daria 19.03.2021 Individual  
66 DISPOZIŢIA NR.66/19.03.2021 privind modificarea Dispoziției nr. 190/08.12.2020 de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță preșcolarului Desrobitu Rareș-Ștefan; 19.03.2021 Individual  
65 DISPOZIŢIA NR.65/19.03.2021 modificarea Dispoziției nr. 191/08.12.2020 de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță preșcolarului Marin Eduard-Ilie 19.03.2021 Individual  
64 DISPOZIŢIA NR.64/19.03.2021 privind modificarea Dispoziției nr. 192/08.12.2020 de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță preșcolarului Dumitru Rareș-Andrei; 19.03.2021 Individual  
63 DISPOZIŢIA NR.63/15.03.2021 privind stabilirea dreptului la ajutorul social doamnei BRAN VIOLETA; 15.03.2021 Individual  
62 DISPOZIŢIA NR.62/15.03.2021 privind menținerea în funcția publică de execuție a doamnei Pășoiu Eleonora; 15.03.2021 Individual  
61 DISPOZIŢIA NR.61/15.03.2021 privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Somodi Katalin; 15.03.2021 Individual  
60 DISPOZIŢIA NR.60/09.03.2021 privind aprobarea „Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2021 la nivelul Comunei Grădiștea; 09.03.2021 Normativ Descarca
59 DISPOZIŢIA NR.59/05.03.2021 privind încetarea acordării indemnizației de handicap, doamnei Alexandru Maria, începând cu data de 01.04.2021 05.03.2021 Individual  
58 DISPOZIŢIA NR.58/01.03.2021 privind angajarea doamnei Zapciroiu Aurora în funcția de asistent personal, cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, începând cu data de 02.03.2021 până la data de 18.02.2023; 01.03.2021 Individual  
57 DISPOZIŢIA NR. 57/26.02.2021 privind modificarea  alocației pentru susținerea familiei domnului Păun Nicolaie, începând cu data de 01.03.2021. 26.02.2021 Individual  
56 DISPOZIŢIA NR.56/26.02.2021 privind modificarea  alocației pentru susținerea familiei domnului Vasile Ion, începând cu data de 01.03.2021; 26.02.2021 Individual  
55 DISPOZIŢIA NR.55/26.02.2021 privind modificarea  alocației pentru susținerea familiei doamnei Pavel Raluca-Lavinia, începând cu data de 01.03.2021; 26.02.2021 Individual  
54 DISPOZIŢIA NR.54/26.02.2021 privind modificarea  alocației pentru susținerea familiei domnului Stan Nicolae, începând cu data de 01.03.2021; 26.02.2021 Individual  
53 DISPOZIŢIA NR.53/26.02.2021 privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei domnului Desrobitu Ion ; 26.02.2021 Individual  
52 DISPOZIŢIA NR.52/26.02.2021 privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei doamnei Borhină Elena ;  26.02.2021 Individual  
51 DISPOZIŢIA NR.51/23.02.2021 privind acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime domnului Lăutaru Viorel ; 23.02.2021 Individual  
50 DISPOZIŢIA NR.50/19.02.2021 privind împuternicirea personalului care  să constate nerespectarea dispozitiilor legale privind combaterea buruienii ambrozia si să aplice sancțiunile prevăzute de lege; 19.02.2021 Normativ Descarca
49 DISPOZIŢIA NR.49/19.02.2021 privind actualizarea comisiei comunale la nivelul UAT COMUNA GRĂDIȘTEA, JUD. VÂLCEA, în vederea organizării și efectuării Recensământului General Agricol din România runda 2020; 19.02.2021 Normativ Descarca
48 DISPOZIŢIA NR.48/19.02.2021 privind desemnarea persoanelor responsabile cu  verificarea și identificarea terenurilor infestate cu buruiana ambrozia de pe raza teritoriala a comunei Grădiștea; 19.02.2021 Normativ Descarca
47 DISPOZIŢIA NR.47/19.02.2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Grădiștea în şedinţă ordinară din data de 26.02.2021; 19.02.2021 Normativ Descarca
46 DISPOZIŢIA NR.46/15.02.2021 privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Toma Daniela 15.02.2021 Individual  
45 DISPOZIŢIA NR.   45/12.02.2021 privind încetarea acordării indemnizației de handicap, minorei Bodescu Alexandra-Ana, începând cu data de 01.03.2021 ; 12.02.2021 Individual  
44 44/12.02.2021 privind constituirea Comisiei de evaluare anuală a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei Grădiștea, județul Vâlcea; 12.02.2021 Normativ Descarca
43 DISPOZIŢIA NR.43/01.02.2021 privind încetarea cuantumului ajutorului social domnului Popa Vasile. 01.02.2021 Individual  
42 DISPOZIŢIA NR.42/01.02.2021 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Dițoiu Maria,având funcția contractuală de execuție de guard,începând cu data de 13 ianuarie 2021; 01.02.2021 Individual  
41 DISPOZIŢIA NR.41/01.02.2021 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale domnului Șeremet Marius, având funcția contractuală de execuție de muncitor necalificat, începând cu data de 13 ianuarie 2021; 01.02.2021 Individual  
40 DISPOZIŢIA NR.40/01.02.2021 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale domnului Ghioca Ion, având funcția contractuală de execuție de muncitor calificat, începând cu data de 13 ianuarie 2021; 01.02.2021 Individual  
39 DISPOZIŢIA NR.39/01.02.2021 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Trușculete Iuliana, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 13 ianuarie 2021; 01.02.2021 Individual  
38 DISPOZIŢIA NR.38/26.01.2021 privind desemnarea reprezentantului Primarului comunei Grădiștea,judetul Vâlcea, pentru a face parte din cadrul Consiliului de Administrație al Liceului Teoretic Grădiștea; 26.01.2021 Individual  
37 DISPOZIŢIA NR.37/26.01.2021 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale domnului Romanescu Marin, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 13 ianuarie 2021; 26.01.2021 Individual  
36 DISPOZIŢIA NR.36/26.01.2021 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale domnului Lăutaru Viorel, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 13 ianuarie 2021; 26.01.2021 Individual  
35 DISPOZIŢIA NR.35/26.01.2021 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Vochescu Maria,având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 13 ianuarie 2021; 26.01.2021 Individual  
34 DISPOZIŢIA NR.34/26.01.2021 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Paraschiv Ionela-Viviana, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 13 ianuarie 2021; 26.01.2021 Individual  
33 DISPOZIŢIA NR.33/26.01.2021 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Bilan Elvira-Laura, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 13 ianuarie 2021 26.01.2021 Individual  
32 DISPOZIŢIA NR.32/26.01.2021 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Merlă Claudia, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 13 ianuarie 2021; 26.01.2021 Individual  
31 DISPOZIŢIA NR.31/26.01.2021 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Bou Floarea, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 13 ianuarie 2021; 26.01.2021 Individual  
30 DISPOZIŢIA NR.30/26.01.2021 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Părăușau Elena-Corina, avand functia contractuala de executie de asistent personal, începând cu data de 13 ianuarie 2021; 26.01.2021 Individual  
29 DISPOZIŢIA NR.29/26.01.2021 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale domnului Dabu Robert-Dumitru avand functia contractuala de executie de asistent personal, începând cu data de 13 ianuarie 2021; 26.01.2021 Individual  
28 DISPOZIŢIA NR.28/26.01.2021 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Gheorghe Paraschiva, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 13 ianuarie 2021; 26.01.2021 Individual  
27   DISPOZIŢIA NR.27/26.01.2021 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale domnului Dițoiu Stelian având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 13 ianuarie 2021 26.01.2021 Individual  
26 DISPOZIŢIA NR.26/26.01.2021 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale domnului Mitroescu Ionuț-Dănuț, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 13 ianuarie 2021; 26.01.2021 Individual  
25    DISPOZIŢIA NR.25/26.01.2021 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Popa Georgeta, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 13 ianuarie 2021 26.01.2021 Individual  
24    DISPOZIŢIA NR.24/26.01.2021 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Toma Daniela, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 13 ianuarie 2021; 26.01.2021 Individual  
23 DISPOZIŢIA NR.23/26.01.2021 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale domnului Moșteanu Marin, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 13 ianuarie 2021; 26.01.2021 Individual  
22 DISPOZIŢIA NR.22/26.01.2021 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Ozon Elena-Angela, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 13 ianuarie 2021; 26.01.2021 Individual  
21 DISPOZIŢIA NR.21/26.01.2021 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Zgondoiu Elena,având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 13 ianuarie 2021; 26.01.2021 Individual  
20 DISPOZIŢIA NR.20/26.01.2021 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Radu Alexandrina,având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 13 ianuarie 2021; 26.01.2021 Individual  
19 DISPOZIŢIA NR.19/26.01.2021 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Bilan Elisabeta-Vetuța, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 13 ianuarie 2021; 26.01.2021 Individual  
18    DISPOZIŢIA NR.18/26.01.2021 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale domnului Popa Dumitru,având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 13 ianuarie 2021 26.01.2021 Individual  
17 DISPOZIŢIA NR.17/26.01.2021 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Somodi Katalin,având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 13 ianuarie 2021; 26.01.2021 Individual  
16 NR.16/26.01.2021 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Rusie Ecaterina,având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 13 ianuarie 2021; 26.01.2021 Individual  
15 DISPOZIŢIA NR.15/26.01.2021 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Popescu Ioana, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 13 ianuarie 2021; 26.01.2021 Individual  
14 DISPOZIŢIA NR.14/26.01.2021 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Ștefan Luminița, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 13 ianuarie 2021; 26.01.2021 Individual  
13 DISPOZIŢIA privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale domnului Vochescu Marius, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 13 ianuarie 2021; 3/26.01.2021 Individual  
12 DISPOZIŢIA privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Guianu Aurelia, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 13 ianuarie 2021; R.12/26.01.2021 Individual  
11 DISPOZIŢIA 16/26.01.2021 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Rusie Ecaterina,având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 13 ianuarie 202   Individual  
10 DISPOZIŢIA privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Florica Nicolița, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 13 ianuarie 2021 10/26.01.2021 Individual  
9 DISPOZIŢIA privind majorarea cuantumului indemnizaţiilor lunare acordate persoanelor cu handicap grav sau reprezentanţilor legali ai acestora, începând cu data de 13.01.2021 9/26.01.2021 Individual  
8 DISPOZIŢIA privind modificarea cuantumului ajutorului social familiei domnului Marin Costica. 08/25.01.2021 Individual  
7 DISPOZIŢIA privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei domnului Vochescu Corneliu; 25.01.2021 Individual  
6 DISPOZIŢIA privind încetarea dreptului la alocație    pentru susținerea familiei doamnei Predescu Marieta; 25.01.2021 Individual  
5 DISPOZIŢIA privind convocarea Consiliului Local al comunei Grădiștea în şedinţă ordinară din data de 28.01.2021 22.01.2021 Normativ Descarca
4 DISPOZIŢIA privind încetarea acordării indemnizației de handicap, doamnei Popa Ana, începând cu data de 01.02.2021  18.01.2021 Individual  
3 Angajarea domnului Romanescu Marin în funcția de asistent personal, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată începând cu data de 08.01.2021 07.01.2021 Individual  
2 DISPOZIŢIA privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Golumbeanu Maria 07.01.2021 Individual  
1 Convocarea consiliului local Grădiștea în ședință extraordinară în data de 08.01.2021 04.01.2021 Normativ Descarca