Hotarari adoptate in anul 2020

 • Hotararea nr. 1 / 2020 - privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar la 31-12-2019 Descarca
 • Hotararea nr. 2 / 2020 - privind aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali desfasurata in semestrul al II-lea al anului 2019 Descarca
 • Hotararea nr. 3 / 2020 - privind desemnarea persoanei care asigura accesul liber la informatiile de interes public Descarca
 • Hotararea nr. 4 / 2020 - privind inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu in suprafata de 117 mp aflat in domeniul privat al comunei Grdistea, judetul Valcea, situat in comuna Gradistea, satul Gradistea, judetul Valcea (langa magazin), in vederea desfasurarii unor activitati de productie Descarca
 • Hotararea nr. 5 / 2020 - privind aprobarea bugetului local pe anul 2020 Descarca
 • Hotararea nr. 6 / 2020 - privind aprobarea organigramei sia statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Gradistea si ale serviciilor din subordinea Consiliului Local al comunei Gradistea Descarca
 • Hotararea nr. 7 / 2020 - privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Gradistea si ale serviciilor din subordinea Consiliului Local al comunei Gradistea Descarca
 • Hotararea nr. 8 / 2020 - privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav si a numarului de indemnizatii pentru anul 2020 Descarca
 • Hotararea nr. 9 / 2020 - privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Gradistea, pentru anul scolar 2020-2021 Descarca
 • Hotararea nr. 10 / 2020 - privind aprobarea contului de inchidere a exercitiului bugetar la 31-12-2019 Descarca
 • Hotararea nr. 11 / 2020 - privind revizuirea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local Gradistea Descarca
 • Hotararea nr. 12 / 2020 - privind acordarea unui imprumut temporar din bugetul propriu al comunei Gradistea, judetul Valcea Serviciului Public de Alimentare cu Apa si de Canalizare Gradistea, unitate cu personalitate juridica aflata in subordinea Consiliului Local al Comunei Gradistea, acordat pentru functionare pe perioada starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, in vederea achitarii facturilor la utilitati - eneergie electrica, analiza apa si salarii personal deservire serviciu Descarca
 • Hotararea nr. 13 / 2020 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 Descarca
 • Hotararea nr. 14 / 2020 - privind alegerea presedintelui de sedinta Descarca
 • Hotararea nr. 15 / 2020 -
 • Hotararea nr. 16 / 2020 -
 • Hotararea nr. 17 / 2020 - privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la 31-03-2020 Descarca
 • Hotararea nr. 18 / 2020 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 Descarca
 • Hotararea nr. 19 / 2020 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile iulie, august si septembrie 2020 Descarca
 • Hotararea nr. 20 / 2020 - privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate al primarului comunei Gradistea Descarca Descarca regulament
 • Hotararea nr. 21 / 2020 - privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Prest Serv Srl pe anul 2020 Descarca
 • Hotararea nr.22 / 2020 - privind aprobarea situatiilor financiare al Sc Pprest Serv Srl la data de 31-12-2019 societate aflata in subordinea Consililui Local Gradistea Descarca
 • Hotararea nr. 23 / 2020 - privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru anul 2020 ale Sc Prest Serv Gradistea Srl, societate aflata in subordinea Consiliului Local Gradistea Descarca
 • Hotararea nr. 24 / 2020 - privind aprobarea documentelor necesare demararii procedurii de atribuire a Contractului de delegare prin concesiune a Serviciului de salubrizare constand din colectare, transfer si sortare ale seseurilor municipale in judetul Valcea Descarca
 • Hotararea nr. 25 / 2020 - privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzand masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotari cu caracter normativ care se supun adoptarii Consiliului Local al Comunei Gradistea Descarca Descarca regulament
 • Hotararea nr. 26 / 2020 - privind aprobarea raportului referitor la activitatea asistentilor personali desfasurata in semestrul I al anului 2020 Descarca Descarca raport
 • Hotararea nr. 27 / 2020 - privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la 30 iun 2020 Descarca Descarca document financiar
 • Hotararea nr. 28 / 2020 - privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii: "Extindere retea de canalizare in satele Linia, Obislavu, Tuturu, Dobricea su Turburea, comuna Gradistea, judetul Valcea", a elaborarii si realizarii studiului de fezabilitate, studiului geotehnic si masuratorilor topografice vizate OCPI in vederea obtinerii finantarii din fonduri europene sau guvernamentale Descarca
 • Hotararea nr. 29 / 2020 - privind aprobarea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Gaz Berbesti Descarca
 • Hotararea nr. 30 / 2020 - privind actualizarea Nomenclaturii stradale a comunei Gradistea, judetul Valcea Descarca
 • Hotararea nr. 31 / 2020 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 Descarca

Hotarari adoptate in anul 2019

Hotararea nr. 1 / 2019
Hotararea nr. 2 / 2019
Hotararea nr. 3 / 2019
Hotararea nr. 4 / 2019
Hotararea nr. 5 / 2019
Hotararea nr. 6 / 2019
Hotararea nr. 7 / 2019
Hotararea nr. 8 / 2019
Hotararea nr. 9 / 2019
Hotararea nr. 10 / 2019
Hotararea nr. 11 / 2019
Hotararea nr. 12 / 2019
Hotararea nr. 13 / 2019
Hotararea nr. 14 / 2019
Hotararea nr. 15 / 2019
Hotararea nr. 16 / 2019
Hotararea nr. 17 / 2019
Hotararea nr. 18 / 2019
Hotararea nr. 19 / 2019
Hotararea nr. 20 / 2019
Hotararea nr. 21 / 2019
Insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern
Hotararea nr. 22 / 2019
Aprobarea pretului la apa potabila extrasa, transportata si distribuita si a tarifului pentru canalizare/epurare, pentru Serviciul Public de Alimentare cu Apa si Canalizare Gradistea
Hotararea nr. 23 / 2019
Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii com. Prest SERV SRL pentru anul 2019
Hotararea nr. 24 / 2019
Aprobarea situatiilor financiare ale SC Prest Serv Gradistea Srl la data de 31-12-2018, societate aflata in subordinea Consiliului Local Gradistea
Hotararea nr. 25 / 2019
Organizarea si statul de functii pentru anul 2019 ale societatii comerciale Prest Serv Srl
Hotararea nr. 26 / 2019
Instituirea taxei speciale de salubrizare datorata de catre utilizatori in cazul prestatiilor de care acestia benficiaza individual, fara contract incheiat cu operatorii serviciului de salubrizare
Hotararea nr. 27 / 2019
Achizitionarea serviciilor juridice de consultanta, asistenta si reprezentare prin avocat, pentru ca acesta sa reprezinte in justitie interesele Consiliului Local al Comunei Gradistea, judetul Valcea, parte civila in dosarul nr. 4324/90/2015, avand ca obiect luare de mita
Hotararea nr. 28 / 2019
Alegerea presedintelui de sedinta
Hotararea nr. 29 / 2019
Aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali desfasurata insemestrul I al anului 2019
Hotararea nr. 30 / 2019
Aprobarea contributieiComunei Gradistea, judetul Valcea pentru sustinerea si functionarea compartimentului de audit public intern in cooperare cu Filiala Judeteana Sibiu a A.Co.R.
Hotararea nr. 31 / 2019
Rectificarea bugetului local pe anul 2019
Hotararea nr. 32 / 2019
Aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la 30-06-2019
Hotararea nr. 33 / 2019
Aprobarea valorii de investitie a proiectului intitulat "Izolarea termica a Dispensarului Gradistea - in vederea economisirii energiei" si solicitarea unei scrisori de grantie de la FNGCIMM SA IFN in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului pentru implementarea proiectului
Hotararea nr. 34 / 2019
Hotararea nr. 35 / 2019
Hotararea nr. 36 / 2019
Hotararea nr. 37 / 2019
Hotararea nr. 38 / 2019
Hotararea nr. 39 / 2019
Hotararea nr. 40 / 2019
Hotararea nr. 41 / 2019
Hotararea nr. 42 / 2019
Hotararea nr. 43 / 2019
Hotararea nr. 44 / 2019
Hotararea nr. 45 / 2019
Hotararea nr. 46 / 2019
Hotararea nr. 47 / 2019
Hotararea nr. 48 / 2019
Hotararea nr. 49 / 2019
Hotararea nr. 50 / 2019
Hotararea nr. 51 / 2019
Hotararea nr. 52 / 2019

Hotarari adoptate in anul 2018

Hotarari adoptate in anul 2017

Constituirea Consiliului Local 2016:

Hotarari adoptate in anul 2016:

Hotarari adoptate in anul 2015