Hotarari adoptate in anul 2019

Hotararea nr. 1 / 2019
Hotararea nr. 2 / 2019
Hotararea nr. 3 / 2019
Hotararea nr. 4 / 2019
Hotararea nr. 5 / 2019
Hotararea nr. 6 / 2019
Hotararea nr. 7 / 2019
Hotararea nr. 8 / 2019
Hotararea nr. 9 / 2019
Hotararea nr. 10 / 2019
Hotararea nr. 11 / 2019
Hotararea nr. 12 / 2019
Hotararea nr. 13 / 2019
Hotararea nr. 14 / 2019
Hotararea nr. 15 / 2019
Hotararea nr. 16 / 2019
Hotararea nr. 17 / 2019
Hotararea nr. 18 / 2019
Hotararea nr. 19 / 2019
Hotararea nr. 20 / 2019
Hotararea nr. 21 / 2019
Insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern
Hotararea nr. 22 / 2019
Aprobarea pretului la apa potabila extrasa, transportata si distribuita si a tarifului pentru canalizare/epurare, pentru Serviciul Public de Alimentare cu Apa si Canalizare Gradistea
Hotararea nr. 23 / 2019
Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii com. Prest SERV SRL pentru anul 2019
Hotararea nr. 24 / 2019
Aprobarea situatiilor financiare ale SC Prest Serv Gradistea Srl la data de 31-12-2018, societate aflata in subordinea Consiliului Local Gradistea
Hotararea nr. 25 / 2019
Organizarea si statul de functii pentru anul 2019 ale societatii comerciale Prest Serv Srl
Hotararea nr. 26 / 2019
Instituirea taxei speciale de salubrizare datorata de catre utilizatori in cazul prestatiilor de care acestia benficiaza individual, fara contract incheiat cu operatorii serviciului de salubrizare
Hotararea nr. 27 / 2019
Achizitionarea serviciilor juridice de consultanta, asistenta si reprezentare prin avocat, pentru ca acesta sa reprezinte in justitie interesele Consiliului Local al Comunei Gradistea, judetul Valcea, parte civila in dosarul nr. 4324/90/2015, avand ca obiect luare de mita
Hotararea nr. 28 / 2019
Alegerea presedintelui de sedinta
Hotararea nr. 29 / 2019
Aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali desfasurata insemestrul I al anului 2019
Hotararea nr. 30 / 2019
Aprobarea contributieiComunei Gradistea, judetul Valcea pentru sustinerea si functionarea compartimentului de audit public intern in cooperare cu Filiala Judeteana Sibiu a A.Co.R.
Hotararea nr. 31 / 2019
Rectificarea bugetului local pe anul 2019
Hotararea nr. 32 / 2019
Aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la 30-06-2019
Hotararea nr. 33 / 2019
Aprobarea valorii de investitie a proiectului intitulat "Izolarea termica a Dispensarului Gradistea - in vederea economisirii energiei" si solicitarea unei scrisori de grantie de la FNGCIMM SA IFN in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului pentru implementarea proiectului
Hotararea nr. 34 / 2019
Hotararea nr. 35 / 2019
Hotararea nr. 36 / 2019
Hotararea nr. 37 / 2019
Hotararea nr. 38 / 2019
Hotararea nr. 39 / 2019
Hotararea nr. 40 / 2019
Hotararea nr. 41 / 2019
Hotararea nr. 42 / 2019
Hotararea nr. 43 / 2019
Hotararea nr. 44 / 2019
Hotararea nr. 45 / 2019
Hotararea nr. 46 / 2019
Hotararea nr. 47 / 2019
Hotararea nr. 48 / 2019
Hotararea nr. 49 / 2019
Hotararea nr. 50 / 2019
Hotararea nr. 51 / 2019
Hotararea nr. 52 / 2019

Hotarari adoptate in anul 2018

Hotarari adoptate in anul 2017

Constituirea Consiliului Local 2016:

Hotarari adoptate in anul 2016:

Hotarari adoptate in anul 2015