Hotarari adoptate in anul 2019

Nr. 1 / 2019
Nr. 2 / 2019
Nr. 3 / 2019
Nr. 4 / 2019
Nr. 5 / 2019
Nr. 6 / 2019
Nr. 7 / 2019
Nr. 8 / 2019
Nr. 9 / 2019
Nr. 10 / 2019
Nr. 11 / 2019
Nr. 12 / 2019
Nr. 13 / 2019
Nr. 14 / 2019
Nr. 15 / 2019
Nr. 16 / 2019
Nr. 17 / 2019
Nr. 18 / 2019
Nr. 19 / 2019
Nr. 20 / 2019
Nr. 21 / 2019
Titlu: Insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern
Nr. 22 / 2019
Titlu: Aprobarea pretului la apa potabila extrasa, transportata si distribuita si a tarifului pentru canalizare/epurare, pentru Serviciul Public de Alimentare cu Apa si Canalizare Gradistea
Nr. 23 / 2019
Titlu: Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii com. Prest SERV SRL pentru anul 2019
Nr. 24 / 2019
Titlu: Aprobarea situatiilor financiare ale SC Prest Serv Gradistea Srl la data de 31-12-2018, societate aflata in subordinea Consiliului Local Gradistea
Nr. 25 / 2019
Titlu: Organizarea si statul de functii pentru anul 2019 ale societatii comerciale Prest Serv Srl
Nr. 26 / 2019
Titlu: Instituirea taxei speciale de salubrizare datorata de catre utilizatori in cazul prestatiilor de care acestia benficiaza individual, fara contract incheiat cu operatorii serviciului de salubrizare
Nr. 27 / 2019
Titlu: Achizitionarea serviciilor juridice de consultanta, asistenta si reprezentare prin avocat, pentru ca acesta sa reprezinte in justitie interesele Consiliului Local al Comunei Gradistea, judetul Valcea, parte civila in dosarul nr. 4324/90/2015, avand ca obiect luare de mita
Nr. 28 / 2019
Titlu: Alegerea presedintelui de sedinta
Nr. 29 / 2019
Titlu: Aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali desfasurata insemestrul I al anului 2019
Nr. 30 / 2019
Titlu: Aprobarea contributieiComunei Gradistea, judetul Valcea pentru sustinerea si functionarea compartimentului de audit public intern in cooperare cu Filiala Judeteana Sibiu a A.Co.R.
Nr. 31 / 2019
Titlu: Rectificarea bugetului local pe anul 2019
Nr. 32 / 2019
Titlu: Aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la 30-06-2019
Nr. 33 / 2019
Titlu: Aprobarea valorii de investitie a proiectului intitulat "Izolarea termica a Dispensarului Gradistea - in vederea economisirii energiei" si solicitarea unei scrisori de grantie de la FNGCIMM SA IFN in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului pentru implementarea proiectului
Nr. 34 / 2019
Titlu: Aderarea comunei Gradistea la serviciul de audit public intern din cadrul filialei judetene a Asociatiei Comunelor din Romania
Nr. 35 / 2019
Titlu: Insusirea acordului de cooperare cu filiala judeteana Sibiu a ACOR privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern
Nr. 36 / 2019
Titlu: Desemnarea reprezentantului Comunei Gradistea, judetul Valcea in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Apa Valcea
Nr. 37 / 2019
Titlu: Alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada septembrie - noiembrie 2019
Nr. 38 / 2019
Titlu: Rectificarea bugetului local pe anul 2019
Nr. 39 / 2019
Titlu: Modificarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului Comunei Gradistea
Nr. 40 / 2019
Titlu: Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Gradistea de a face parte din Consiliul de Administratie al Liceului Teoretic Gradistea in anul scolar 2019-2020
Nr. 41 / 2019
Titlu: Mandatarea reprezentantului Comunei Gradistea, judetul Valcea in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Apa Valcea" sa aprobe incheierea actelor aditionale la Actul Constitutiv si la statutul Asociatiei si imputernicirea Presedintelui Asociatiei pentru semnarea acestora
Nr. 42 / 2019
Titlu: Rectificarea bugetului local

Hotarari adoptate in anul 2018

Hotarari adoptate in anul 2017

Constituirea Consiliului Local 2016:

Hotarari adoptate in anul 2016:

Hotarari adoptate in anul 2015: