Calculator taxe locale
I. Impozitul pe constructii
Atentie! Exprimati suprafetele in metri patrati folosind punctul zecimal (.) pentru subunitati.
Caracteristici Prima constructie A doua constructie
Tipul Descriere Dotari Suprafata {mp} Vechimea constructiei Suprafata {mp} Vechimea constructiei
Casa de locuit, alte cladiri A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic
B. Clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic
Anexe gospodarie (bucătării, grajduri, pivnițe, cămări, magazii, depozite, garaje) C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic
D. Clădire-anexă cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic
Impozit cladiri lei


II. Impozitul pe teren
Atentie! Exprimati suprafetele in hectare folosind punctul zecimal (.) pentru subunitati.
Categoria Tipul Suprafata Tipul Suprafata
Arabil Intravilan Extravilan
Pasune Intravilan Extravilan
Faneata Intravilan Extravilan
Vie Intravilan Extravilan
Livada Intravilan Extravilan
Padure Intravilan Extravilan
Cu ape Intravilan Extravilan
Neproductiv Intravilan Extravilan
Impozit teren lei
III. Impozitul pe mijloace de transport
Tipul Capacitate cilindrica Numar vehicule detinute
Autoturisme, motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv
Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 și 2.000 cm3 inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 și 2.600 cm3 inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 și 3.000 cm3 inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3
Autobuze, autocare, microbuze
Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv
Tractoare înmatriculate
Impozit mijloace transport lei