Legislatie - Administratia publica locala


Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, aduce precizari privind notiunea de autonomie locala, aratand ca prin aceasta se intelege dreptul si capacitatea efectiva a autoritatilor administratiei publice locale de a solutiona si de a gestiona treburile publice, in numele si in interesul colectivitatilor locale pe care la reprezinta, in conditiile legii.

Autonomia locala se exercita de consiliile locale si de primari, precum si de consiliile judetene - autoritati ale administratiei publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat. Prin aceasta nu se aduce atingere posibilitatii de a se recurge la consultarea locuitorilor prin referendum sau prin orice alte forme de participare directa a cetatenilor la treburile publice, in conditiile legii.

Conform Legii nr. 215/2001 sunt stabilite cu strictete atributiile primarilor, ale consiliilor, definind cu exactitate mecanismul relatiilor dintre primar si prefect, care este reprezentantul autoritatii centrale, stabileste garantii impotriva demiterii abuzive a primarilor. in conformitate cu prevederile Constitutiei, autoritatile administratiei publice prin care se realizeaza autonomia locala la nivelul comunelor si oraselor sunt consiliile locale si primarii alesi in conditiile legii.

Consiliile locale sunt compuse din consilieri alesi prin vot universal, egal, direct si liber exprimat, au o multitudine de atributii, printre care alegerea viceprimarilor, aprobarea statutului comunei, orasului, aprobarea statutului comunei sau orasului, aprobarea bugetului local, stabilirea de impozite si taxe locale, infiintarea unor institutii si agenti economici de interes local.