AUTORIZATII

Autorizatii emise in anul 2018


Nr.
AC
Data
eliberării
Beneficiar-
Adresa
Obiectivul Amplasament
abiectiv
Proiectant Suprafata Valoare
-lei-
Obs
13 29.06.2018 Guţă Fernand, com Grădiştea Sat Linia Loc. P Sat Linia Arh. Sterie Gheţu 67,00 33500
14 24.07.2018 Popa Nicolae –Lucian şi Mirela, com Grădiştea, sat Grădiştea Anexă gosp, spaţiu depozitare utilaje agric. şi împrejmuire Sat Grădiştea Arh. Sterie Gheţu 80 39000
15 01.08.2018 Licu Emilia, com Grădiştea, sat Grădiştea Loc. P Sat Grădiştea Arh. Mihaela Gheorghe 85 138500
16 10.08.2018 SC. Alinadi Electric S.A.,Rm. Vâlcea Branşament electric Sat Grădiştea - 2664,96
17 27.08.2018 S.C ELCO S.A.Mun. Tg. Jiu Branşament electric Sat Obislavu - 316,79
18 16.10.2018 S.C ELECTRIC GRUP S.ACom Vaideeni Alimentare energ electrica Sat Grădiştea - 3238,00
19 16.10.2018 S.C.TEMPOS SERV S.R.LMun Craiova Branşament electric Sat Ţuţuru - 1540,87
20 16.10.2018 S.C.TEMPOS SERV S.R.LMun Craiova Branşament electric Sat Dobricea - 2220,00
21 24.10.2018 Tucan Ion, Tucan Eugen, şi Octavian, com. Grădiştea Desfiinţare P+1E Sat Grădiştea 78 1200,00
22 07.11.2018 S.C VALORIS S.R.L,Mun. Rm. Vâlcea Branşament electric Sat Linia - 1531,55
23 14.11.2018 S.C. LES ENERG S.R.L.Mun. Rm. Vâlcea Branşament electric Sat Grădiştea - 2365,51
24 22.11.2018 S.C. Alinadi Electric S.A.,Rm. Vâlcea Branşament electric Sat Dobricea - 1784,57
25 07.12.2018 S.C.TEMPOS SERV. S.R.L.Mun Craiova Branşament electric Sat Dobricea - 1666,02