Dispozitii aferente anului 2020

 • Dispozitia nr. 1 / 2020 - privind Convocarea Consiliului local al comunei Gradistea, judetul Valcea in sedinta extraordinara in data de 8 ian 2020 Descarca
 • Dispozitia nr. 8 / 2020 - privind constituirea comisiei de examen si a comisiei de solutionare a contestatiilor in vederea organizarii examenului de promovare in grad profesional, organizat in data de 21 feb 2020 Descarca
 • Dispozitia nr. 13 / 2020 - privind convocarea Consiliului Local al Comunei Gradistea, judetul Valcea in sedinta ordinara in data de 30 ian 2020 Descarca
 • Dispozitia nr. 16 / 2020 - privind Constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect: Servicii - Elaborarea documentatiei - plan de situatie topografic, vizat OCPI, cod CPV 71351810-4 pentru realizarea obiectivului de investitii "Infiintare retea de distributie gaze naturale in comuna Gradistea, judetul Valcea, cu localitatile apartinatoare (Gradistea, Linia, Diaconesti, Obislavu, Tuturu, Valea Gradistei, Dobricea, Turburea, Strachinesti) Descarca
 • Dispozitia nr. 48 / 2020 - privind reorganizarea Unitatii Locale de sprijin la nivelul comunei Gradistea, judetul Valcea Descarca
 • Dispozitia nr. 52 / 2020 - privind convocarea sedintei de Consiliu Local in data de 19 februarie 2020 Descarca
 • Dispozitia nr.79/ 2020 privind constiturea comisiei comunale la nivelul UAT Gradistea in vederea organizarii Recensamantului Agricol din Romania, runda 2020 Descarca
 • Dispozitia nr.91/ 2020 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Gradistea, judetul Valcea in sedinta ordinara in data de 30-04-2020 Descarca
 • Dispozitia nr.94/ 2020 privind constituire Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii: "Modernizare drumuri comunale DC75, DC79 si drumuri vicinale - in comuna Gradistea, judetul Valcea" Descarca
 • Dispozitia nr.96/ 2020 privind numirea doamnei Pasoiu Eleonora, consilier superior in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Gradistea in functia de consilier de etica pentru monitorizarea respectarii normelor de conduita Descarca
 • Dispozitia nr.97/ 2020 privind aprobarea Codului de conduita etica si profesionala a functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gradistea Descarca
 • Dispozitia nr.100/ 2020 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Gradistea, judetul Valcea in sedinta ordinara in data de 29 mai 2020 Descarca
 • Dispozitia nr.103/ 2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gradistea, judetul Valcea insedinta ordinara din data de 22-06-2020 Descarca
 • Dispozitia nr.107/ 2020 privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzand masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de dispozitii, precum si a dispozitiilor emise de primarul Comunei Gradistea, judetul Valcea Descarca
 • Dispozitia nr. 126/2020 privind Convocarea Consiliului local al Comunei Gradistea, judetul Valcea in sedinta ordinara din data de 31 august 2020 Descarca
 • Dispozitia nr.137/ 2020 privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare in vederea desfasurarii alegerilor autoritatilor administratiei publice locale din data de 27 septembrie 2020 Descarca

Dispozitii aferente anului 2019

Dispozitii aferente anului 2018