Dispozitii aferente anului 2020

 • Dispozitia nr. 1 / 2020 - privind Convocarea Consiliului local al comunei Gradistea, judetul Valcea in sedinta extraordinara in data de 8 ian 2020 Descarca
 • Dispozitia nr. 8 / 2020 - privind constituirea comisiei de examen si a comisiei de solutionare a contestatiilor in vederea organizarii examenului de promovare in grad profesional, organizat in data de 21 feb 2020 Descarca
 • Dispozitia nr. 13 / 2020 - privind convocarea Consiliului Local al Comunei Gradistea, judetul Valcea in sedinta ordinara in data de 30 ian 2020 Descarca
 • Dispozitia nr. 16 / 2020 - privind Constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect: Servicii - Elaborarea documentatiei - plan de situatie topografic, vizat OCPI, cod CPV 71351810-4 pentru realizarea obiectivului de investitii "Infiintare retea de distributie gaze naturale in comuna Gradistea, judetul Valcea, cu localitatile apartinatoare (Gradistea, Linia, Diaconesti, Obislavu, Tuturu, Valea Gradistei, Dobricea, Turburea, Strachinesti) Descarca
 • Dispozitia nr. 48 / 2020 - privind reorganizarea Unitatii Locale de sprijin la nivelul comunei Gradistea, judetul Valcea Descarca
 • Dispozitia nr. 52 / 2020 - privind convocarea sedintei de Consiliu Local in data de 19 februarie 2020 Descarca
 • Dispozitia nr.79/ 2020 privind constiturea comisiei comunale la nivelul UAT Gradistea in vederea organizarii Recensamantului Agricol din Romania, runda 2020 Descarca
 • Dispozitia nr.91/ 2020 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Gradistea, judetul Valcea in sedinta ordinara in data de 30-04-2020 Descarca
 • Dispozitia nr.94/ 2020 privind constituire Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii: "Modernizare drumuri comunale DC75, DC79 si drumuri vicinale - in comuna Gradistea, judetul Valcea" Descarca
 • Dispozitia nr.96/ 2020 privind numirea doamnei Pasoiu Eleonora, consilier superior in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Gradistea in functia de consilier de etica pentru monitorizarea respectarii normelor de conduita Descarca
 • Dispozitia nr.97/ 2020 privind aprobarea Codului de conduita etica si profesionala a functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gradistea Descarca
 • Dispozitia nr.100/ 2020 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Gradistea, judetul Valcea in sedinta ordinara in data de 29 mai 2020 Descarca
 • Dispozitia nr.103/ 2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gradistea, judetul Valcea insedinta ordinara din data de 22-06-2020 Descarca
 • Dispozitia nr.107/ 2020 privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzand masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de dispozitii, precum si a dispozitiilor emise de primarul Comunei Gradistea, judetul Valcea Descarca

Dispozitii aferente anului 2019

Dispozitii aferente anului 2018