Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții

Nr. doc Titlu Dispoziție Dată publicare Caracter Acțiuni
183 DISPOZIŢIA NR.183/14.10.2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Grădiștea în şedinţă de îndată în data de 15.10.2021. 05.10.2021 Normativ Descarca
182 DISPOZIŢIA NR.182/11.10.2021 privind numirea doamnei Prescure Ionela-Loredana în funcția de consilier personal al Primarului comunei Grădiștea, cu contract individual de muncă pe durată determinată, pe durata mandatului primarului a. 05.10.2021 Individual
181 DISPOZIŢIA NR. 181/08.10.2021 privind încetarea prin acordul părților a contractului individual de muncă al domnului Ștefan Dan, având funcția de execuție de referent II, cu delegare de atribuții de șef serviciu alimentare cu apa și canalizare, în subordinea Consiliului Local al Comunei Grădiștea. 05.10.2021 Individual
180 DISPOZIŢIA NR.180/05.10.2021 privind desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public 05.10.2021 Individual Descarca
179 DISPOZIŢIA NR.179/05.10.2021 privind angajarea doamnei PETRE MARIA-EUGENIA în funcția de asistent personal, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată 05.10.2021 Individual
178 DISPOZIŢIA NR. 178/04.10.2021 privind încetarea plății ajutorului social domnului FUSA NICOLAE. 04.10.2021 Individual
177 DISPOZIŢIA NR. 177/04.10.2021 privind suspendarea plății ajutorului social domnului Anghel Constantin 04.10.2021 Individual
176 DISPOZIŢIA NR. 176/04.10.2021 privind suspendarea plății ajutorului social doamnei Seleac Constanța 04.10.2021 Individual
175 DISPOZIŢIA NR. 175/04.10.2021 privind încetarea plății ajutorului social domnului ZAPCIROIU MARIAN 04.10.2021 Individual
174 DISPOZIŢIA NR. 174/04.10.2021 privind reluarea plății ajutorului social familiei domnului CĂLDĂRARU MITICĂ, începând cu data de 01.10.2021 04.10.2021 Individual
173 DISPOZIŢIA NR. 173/04.10.2021 privind încetarea plății ajutorului social domnului BĂLAȘA CONSTANTIN 04.10.2021 Individual
172 DISPOZIŢIA NR. 172/04.10.2021 privind reluarea plății ajutorului social familiei domnului STAN GHEORGHE, începând cu data de 01.10.2021 04.10.2021 Individual
171 DISPOZIŢIA NR. 171/04.10.2021 privind reluarea plății ajutorului social familiei domnului STAN NICOLAE, începând cu data de 01.10.2021 04.10.2021 Individual
170 DISPOZIŢIA NR. 170/04.10.2021 privind reluarea platii ajutorului social domnului MARIN IULIAN, începând cu data de 01.10.2021 04.10.2021 Individual
169 DISPOZIŢIA NR. 169/01.10.2021 privind desemnarea persoanei cu responsabilități în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului și autorizării executării de construcții 01.10.2021 Normativ Descarca
168 DISPOZIŢIA NR. 168/29.09.2021 privind angajarea doamnei Popescu Ioana în funcția de asistent personal, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată 29.09.2021 Individual
167 DISPOZIŢIA NR. 167/29.09.2021 privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Popescu Ioana 29.09.2021 Individual
166 DISPOZIŢIA NR. 166/29.09.2021 privind numirea doamnei FILEA CAMELIA-MAGDALENA în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul compartimentului Agricultură și Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grădiștea 29.09.2021 Individual
165 DISPOZIŢIA NR. 165/29.09.2021 privind încetarea prin acordul părților a contractului individual de muncă al doamnei Filea Camelia-Magdalena, având funcția de execuție de consilier personal al primarului, în cadrul cabinetului primarului 29.09.2021 Individual
164 DISPOZIŢIA NR. 164/22.09.2021 privind acordare alocaţie pentru susţinerea familiei doamnei Ciobanu Violeta, începand cu data de 01.09.2021 22.09.2021 Individual
163 DISPOZIŢIA NR. 163/22.09.2021privind desemnarea unui reprezentant al Primariei comunei Grădiștea, județul Vâlcea, pentru a face parte din grupul de acțiune antibullying, constituit la nivelul Liceului Teoretic, comuna Grădiștea, judetul Vâlcea 22.09.2021 Normativ Descarca
162 DISPOZIŢIA NR. 162/22.09.2021 privind Convocarea Consiliului Local al comunei Grădiștea în şedinţă ordinară în data de 28-09-2021 22.09.2021 Normativ Descarca
161 DISPOZIŢIA NR. 161/22.09.2021 privind desemnarea doamnei Militaru Claudia, pentru a face parte din grupul de lucru la nivel județean, pentru întocmirea amenajamentelor pastorale. 22.09.2021 Normativ Descarca
160 DISPOZIŢIA NR. 160/22.09.2021 privind încetarea acordării indemnizației de handicap, minorei Bodescu Alexandra-Ana, începând cu data de 01.10.2021. 22.09.2021 Individual
159 DISPOZIŢIA NR. 159/15.09.2021 privind desemnarea doamnei Militaru Claudia, pentru a face parte din grupul de lucru la nivel județean, pentru întocmirea amenajamentelor pastorale. 15.09.2021 Individual
158 DISPOZIŢIA NR. 158/09.09.2021 privind actualizarea comisiei pentru selecționarea documentelor din arhiva Primăriei Comunei Grădiștea 09.09.2021 Normativ Descarca
157 DISPOZIŢIA NR. 157/08.09.2021 privind privind desemnarea domnului Dițoiu Liviu-Theodor, ca persoană responsabilă cu atribuții privind organizarea Monitorului Oficial Local; 08.09.2021 Normativ Descarca
156 DISPOZIŢIA NR. 155/03.09.2021 privind Suspendarea plății ajutorului social domnului Marin Iulian 03.09.2021 Individual  
155 DISPOZIŢIA NR. 155/03.09.2021 privind reluarea plății ajutorului social familiei doamnei SELEAC CONSTANȚA, începând cu data de 01.09.2021 03.09.2021 Individual  
154 DISPOZIŢIA NR. 154/03.09.2021 privind reluarea plății ajutorului social familiei doamnei DEZROBITU IOANA, începând cu data de 01.09.2021 03.09.2021 Individual  
153 DISPOZIŢIA NR. 153/03.09.2021 privind reluarea plății ajutorului social familiei domnului BOLOVAN AUREL, începând cu data de 01.09.2021 03.09.2021 Individual  
152 DISPOZIŢIA NR. 152/03.09.2021 privind reluarea plății ajutorului social familiei domnului ANGHEL CONSTANTIN, începând cu data de 01.09.2021; 03.09.2021 Individual  
151 DISPOZIŢIA NR. 151/03.09.2021 privind reluarea plății ajutorului social familiei domnului DESROBITU ION, începând cu data de 01.09.2021; 03.09.2021 Individual  
150 DISPOZIŢIA NR. 150/03.09.2021 privind suspendarea plății ajutorului social familiei domnului BRAN VIOLETA 03.09.2021 Individual  
149 DISPOZIŢIA NR. 149/03.09.2021 privind suspendarea plății ajutorului social familiei domnului ANDREI MARIAN 03.09.2021 Individual  
148 DISPOZIŢIA NR. 148/03.09.2021 privind suspendarea plății ajutorului social doamnei CĂLDĂRARU MARIA 03.09.2021 Individual  
147 DISPOZIŢIA NR. 147/03.09.2021 privind suspendarea plății ajutorului social domnului CĂLDĂRARU MITICĂ 03.09.2021 Individual  
146 DISPOZIŢIA NR. 146/03.09.2021 privind suspendarea plății ajutorului social domnului STAN NICOLAE; 03.09.2021 Individual  
145 DISPOZIŢIA NR. 145/03.09.2021 privind suspendarea plății ajutorului social domnului STAN GHEORGHE 03.09.2021 Individual  
144 DISPOZIŢIA NR. 144/03.09.2021 privind suspendarea plății ajutorului social domnului FUSA NICOLAE 03.09.2021 Individual  
143 DISPOZIŢIA NR. 143/31.08.2021 privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei domnului VASILE ION  31.08.2021 Individual  
142 DISPOZIŢIA NR. 142/31.08.2021   privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei domnului PĂUN NICOLAIE ; 31.08.2021    
141 DISPOZIŢIA NR.141/31.08.2021 privind desemnarea reprezentantului Primarului comunei Grădiștea, judetul Vâlcea, pentru a face parte din cadrul Consiliului de Administrație al Liceului Teoretic, comuna Grădiștea 31.08.2021 Individual  
140 DISPOZIŢIA NR.140/31.08.2021 privind modificarea raportului de muncă prin transfer în interesul serviciului al doamnei Andronache Maria, referent, grad  II, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Grădiștea pe o funcție contractuală vacantă de referent, grad II în cadrul Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova, Direcția Programe, Proiecte, Juridic, Compartimentul Proiecte și acțiuni proprii 31.08.2021 Individual  
139 DISPOZIŢIA NR.139/25.08.2021 privind angajarea doamnei Verdeși Ramona-Iulia în funcția de asistent personal, cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, începând cu data de 26.08.2021 pana la data de 05.08.2023 25.08.2021 Individual  
138 DISPOZIŢIA NR.138/24.08.2021 privind desemnarea  unui membru în unitatea de implementare a proiectului,,Dezvoltarea rețelelor inteligente de distributie a gazelor naturale pentru autoritătile publice locale: Berbești, Mateești, Sinești și Grădiștea”; 24.08.2021 Normativ Descarca
137 DISPOZIŢIA NR.137/24.08.2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Grădiștea în şedinţă ordinară în data de 31.08.2021 24.08.2021 Normativ Descarca
136 DISPOZIŢIA NR.136/24.08.2021 privind Modificarea drepturilor de asistență socială familiei domnului DINA ION  24.08.2021 Individual  
135 DISPOZIŢIA NR.135/24.08.2021 privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei domnului RADU ION  24.08.2021 Individual  
134 DISPOZIŢIA NR.134/24.08.2021 privind acordarea indemnizatiei de însoțitor doamnei BĂDESCU ANA, persoană încadrată în gradul grav de handicap 24.08.2021 Individual  
133 DISPOZIŢIA NR.133/24.08.2021 privind prelungirea prevederilor dispoziției nr. 134/09 septembrie 2020 privind acordarea indemnizației lunare pentru adultul cu handicap grav CĂLIN ANA-ANCUȚA, domiciliată în comuna Grădiștea, județul Vâlcea 24.08.2021 Individual  
132 DISPOZIŢIA NR.132/18.08.2021 privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de  soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, grad profesional Superior, clasa 1, în cadrul Compartimentului Agricultură și Cadastru; 18.08.2021  Individual  
131 DISPOZIŢIA NR.131/18.08.2021 privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Moșteanu Marin 18.08.2021  Individual  
130 DISPOZIŢIA NR.130/06.08.2021 privind delegarea atribuțiilor aferente funcției de secretar general, doamnei Pășoiu Eleonora, consilier superior, pe perioada concediului de odihnă a titularului postului. 06.08.2021 Individual  
129 DISPOZIŢIA NR.129/04.08.2021 privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei doamnei Floarea Cristina  04.08.2021 Individual  
128 DISPOZIŢIA NR.128/02.08.2021 privind încetarea acordării indemnizației de handicap, doamnei Bădescu Ana, începând cu data de 01.08.2021  02.08.2021 Individual  
127 DISPOZIŢIA NR.127/02.08.2021 privind actualizarea Comisiei de <LEGIS_SELSTART>recepţie<LEGIS_SELEND> a bunurilor achiziţionate de către Primaria Comunei Grădiștea 02.08.2021 Individual  
126 DISPOZIŢIA NR.126/02.08.2021 privind delegarea atribuțiilor aferente funcției de referent II (casier), doamnei Petre Aurica 02.08.2021 Individual  
125 DISPOZIŢIA NR.125/02.08.2021 privind reluarea plății ajutorului social domnului FUSA NICOLAE, începând cu data de 01.08.2021 02.08.2021 Individual  
124 DISPOZIŢIA NR.124/02.08.2021 desemnarea d-nei Militaru Claudia, referent, pentru gestionarea magaziei (mijloace fixe) care se află în cadrul Primăriei Comunei Grădiștea, județul Vâlcea; 02.08.2021 Individual  
123 DISPOZIŢIA NR.123/30.07.2021 privind suspendarea plății ajutorului social domnului Bolovan Aurel 30.07.2021 Individual  
122 DISPOZIŢIA NR.122/30.07.2021 privind suspendarea plății ajutorului social doamnei Dezrobitu Ioana  30.07.2021 Individual  
121 DISPOZIŢIA NR.121/30.07.2021 privind suspendarea plății ajutorului social domnului Desrobitu Ion  30.07.2021 Individual  
120 DISPOZIŢIA NR.120/30.07.2021 privind suspendarea plății ajutorului social domnului Anghel Constantin ; 30.07.2021 Individual  
119 DISPOZIŢIA NR.119/30.07.2021 privind suspendarea plății ajutorului social doamnei Seleac Constanța ; 30.07.2021 Individual  
118 DISPOZIŢIA NR.118/30.07.2021 privind desemnarea doamnei Cocoș-Barbu Milemtina, secretar general al unității administrativ teritoriale Grădiștea, ca persoană responsabilă cu completarea și transmiterea în REVISAL; 30.07.2021 Individual  
117   DISPOZIŢIA NR.117/30.07.2021 privind încetarea de drept a contractului individual de muncă al doamnei Florica Rodica, având funcția de execuție de referent IA, în cadrul compartimentului financiar-contabil, buget-finanțe, taxe și impozite; 30.07.2021 Individual  
116   DISPOZIŢIA NR.116/30.07.2021 privind angajarea doamnei Bou Floarea în funcția de asistent personal, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, începând cu data de 02.08.2021; 30.07.2021 Individual  
115 DISPOZIŢIA .115/28.07.2021 privind recuperarea prejudiciului pentru sumele încasate necuvenit prin depăşirea valorii indemnizaţiei funcţiei de viceprimar; 28.07.2021 Individual  
114 DISPOZIŢIA NR.114/28.07.2021 privind recuperarea prejudiciului pentru sumele încasate necuvenit prin depăşirea valorii indemnizaţiei funcţiei de viceprimar; 28.07.2021 Individual  
113 DISPOZIŢIA NR.113/28.07.2021 privind recuperarea prejudiciului pentru sumele încasate necuvenit prin depăşirea valorii indemnizaţiei funcţiei de viceprimar; 28.07.2021 Individual  
112 DISPOZIŢIA NR.112/23.07.2021 privind încetarea acordării indemnizației de handicap, doamnei Usuc Rodica, începând cu data de 01.08.2021  23.07.2021    
111 DISPOZIŢIA NR.111/23.07.2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Grădiștea în şedinţă ordinară în data de 30.07.2021 23.07.2021 Normativ Descarca
110 DISPOZIŢIA NR.110/13.07.2021 privind acordarea indemnizației de însoțitor minorei Bodescu Alexandra-Ana persoană încadrată în gradul grav de handicap. 13.07.2021  Individual  
109 DISPOZIŢIA NR.109/09.07.2021 privind constituirea Comisiei de Disciplină comună pentru U.A.T. Grădiștea și U.A.T. Livezi, județul Vâlcea  09.07.2021 Individual  
108 DISPOZIŢIA NR.108/02.07.2021 privind modificarea alocației pentru susținerea familiei domnului STAN GHEORGHE. 02.07.2021 Individual  
107 DISPOZIŢIA NR.107/02.07.2021 privind suspendarea plății ajutorului social domnului BĂLAȘA CONSTANTIN ;  02.07.2021 Individual  
106 DISPOZIŢIA NR.106/02.07.2021 privind suspendarea plății ajutorului social domnului ZAPCIROIU MARIAN ; 02.07.2021 Individual  
105 DISPOZIŢIA NR.105/02.07.2021 privind suspendarea plății ajutorului social domnului FUSA NICOLAE ; 02.07.2021 Individual  
104 DISPOZIŢIA NR.104/01.07.2021 privind constituirea Comisiei mixte pentru acordarea pachetului minimal de servicii sociale pentru copil și familie la nivelul comunei Grădiștea, județul Vâlcea; 01.07.2021 Individual  
103 DISPOZIŢIA NR.103/30.06.2021 privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei domnului DUMITRU COSTINEL-MĂDĂLIN ; 30.06.2021 Individual  
102 DISPOZIŢIA NR.102/30.06.2021 privind încetarea cuantumului ajutorului social domnului Nicolae Vergil; 30.06.2021 Individual  
101 DISPOZIŢIA NR.101/28.06.2021 privind organizarea, implementarea și menținerea sistemului de control intern/managerial; 28.06.2021 Individual  
100 DISPOZIŢIA NR.100/24.06.2021 privind Convocarea Consiliului Local al comunei Grădiștea în şedinţă ordinară în data de 30.06.2021. 24.06.2021 Normativ Descarca
99 DISPOZIŢIA NR.99/11.06.2021 privind delegarea temporară a atribuţiilor funcţiei contractuale vacante de execuţie de bibliotecar, grad profesional IA, d-nei Măruntu Elena-Adelina, consilier personal al primarului comunei Grădiștea, județul Vâlcea 11.06.2021 Individual  
98 DISPOZIŢIA NR.98/02.06.2021 privind nominalizarea agenților economici din rețeaua comercială a localității Grădiștea care vor distribui produse raționalizate către populație; 02.06.2021 Individual  
97 DISPOZIŢIA NR.97/02.06.2021 privind numirea ,,Comisiei pentru probleme de apărare,, în cadrul instituției Primăriei comunei Grădiștea, județul Vâlcea, pentru perioada 2021 – 2024; 02.06.2021 Individual  
96   DISPOZIŢIA NR.96/02.06.2021 privind numirea domnului Tucan Victor, viceprimarul comunei Grădiștea, județul Vâlcea, responsabil cu evidența militară  02.06.2021 Individual  
95 DISPOZIŢIA NR.95/02.06.2021 privind reluarea plății ajutorului social domnului TRUSCA ALIN, începând cu data de 01.06.2021; 02.06.2021 Individual  
94 DISPOZIŢIA NR.94/02.06.2021 privind reluarea plății ajutorului social doamnei BRAN VIOLETA, începând cu data de 01.06.2021; 02.06.2021 Individual  
93  DISPOZIŢIA NR.93/02.06.2021 privind reluarea plății ajutorului social domnului HUREZANU CORNEL, începând cu data de 01.06.2021; 02.06.2021 Individual  
92 DISPOZIŢIA NR.92/28.05.2021 privind încetarea acordării indemnizației de handicap doamnei Moșteanu Ana, începand cu data de 01.06.2021; 28.05.2021 Individual  
91 DISPOZIŢIA NR.91/28.05.2021 privind acordarea indemnizatiei de însoțitor doamnei CIOBOTEA MATILDA, persoană încadrată în gradul grav de handicap; 28.05.2021 Individual  
90  DISPOZIŢIA NR.90/28.05.2021 privind angajarea doamnei IORDACHE DANIELA în funcția de asistent personal, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, începând cu data de 31.05.2021; 28.05.2021 Individual  
89 DISPOZIŢIA NR.89/28.05.2021 privind angajarea doamnei POPESCU MARIA în funcția de asistent personal, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, începând cu data de 31.05.2021;  28.05.2021 Individual  
88 DISPOZIŢIA NR.88/19.05.2021 privind desemnarea persoanei responsabile cu completarea și actualizarea formularelor de integritate aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publică derulate de instituție. 19.05.2021 Individual  
87 DISPOZIŢIA NR.87/19.05.2021 privind desemnarea persoanei responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declaratiile de avere si declaratiile de interese în cadrul primăriei comunei Grădiștea, județul Vâlcea; 19.05.2021 Individual  
86 DISPOZIŢIA NR.86/19.05.2021 privind desemnarea persoanei responsabile cu monitorizarea prevederilor legale privind situațiile de conflicte de interese, incompatibilități si pantouflage  în cadrul primăriei comunei Grădiștea, județul Vâlcea 19.05.2021 Individual  
85 DISPOZIŢIA NR.85/19.05.2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Grădiștea în şedinţă ordinară în data de 25.05.2021; 19.05.2021 Normativ Descarca
84 DISPOZIŢIA NR.84/17.05.2021 privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Mitroescu Ionuț-Dănuț 17.05.2021 Individual  
83 DISPOZIŢIA NR.83/07.05.2021 privind angajarea doamnei BUSUIOCEANU MARIA în funcția de asistent personal, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, începând cu data de 12.05.2021 07.05.2021 Individual  
82 DISPOZIŢIA NR.82/07.05.2021 privind numirea doamnei Filea Camelia-Magdalena în funcția de consilier personal al Primarului comunei Grădiștea, cu contract individual de muncă pe durată determinată, pe durata mandatului primarului; 07.05.2021 Individual  
81 DISPOZIŢIA NR.81/29.04.2021 privind suspendarea platii ajutorului social domnului Hurezanu Cornel ; 29.04.2021 Individual  
80 DISPOZIŢIA NR.80/29.04.2021 privind suspendarea platii ajutorului social doamnei Bran Violeta ; 29.04.2021 Individual  
79 DISPOZIŢIA NR.79/29.04.2021 privind suspendarea platii ajutorului social domnului Trusca Alin ; 29.04.2021 Individual  
78 DISPOZIŢIA NR.78/28.04.2021 privind încetarea drepturilor de asistență socială ale domnului ANGHEL NICOLAE ; 28.04.2021 Individual  
77 DISPOZIŢIA NR.77/28.04.2021 privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei domnului VOCHESCU CORNELIU 28.04.2021 Individual  
76 DISPOZIŢIA NR.76/22.04.2021 privind actualizarea COMITETULUI  LOCAL  PENTRU  SITUAȚII DE URGENȚĂ și a CENTRULUI  OPERATIV  PENTRU  SITUAȚII  DE URGENȚĂ. 22.04.2021 Individual  
75 DISPOZIŢIA NR.75/20.04.2021 privind încetarea contractului individual de munca al doamnei Bou Floarea; 20.04.2021 Individual  
74 DISPOZIŢIA NR.74/14.04.2021 privind Convocarea Consiliului Local al comunei Grădiștea în şedinţă ordinară în data de 21.04.2021; 14.04.2021 Normativ Descarca
73 DISPOZIŢIA NR.73/05.04.2021 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei domnului Ioana Sabin 05.04.2021 Individual  
72 DISPOZIŢIA NR.72/02.04.2021 privind încetarea contractului de muncă al doamnei Gheorghe Paraschiva; 02.04.2021 Individual  
71  DISPOZIŢIA NR.71/24.03.2021 privind angajarea doamnei SOMODI KATALIN în funcția de asistent personal, cu contract individual de muncă pe perioadă determinată. 24.03.2021 Individual  
70 DISPOZIŢIA NR.70/24.03.2021 privind  convocarea Consiliului Local al comunei Grădiștea în şedinţă ordinară în data de 31.03.2021; 24.03.2021 Normativ Descarca
69 DISPOZIŢIA NR.69/22.03.2021 privind acordarea indemnizației de însoțitor domnului Stan Ion, persoană încadrată în gradul grav de handicap 22.03.2021 Individual  
68 DISPOZIŢIA NR.68/19.03.2021 privind acordarea indemnizatiei de insotitor doamnei STANCIU AURELIA, persoana incadrata in gradul grav de handicap; 19.03.2021 Individual  
67 DISPOZIŢIA NR.67/19.03.2021 stabilirea dreptului la stimulent (tichetul social pentru  grădiniță) domnului Dina Ion,pentru preșcolarii Dina Yanis-Darius, Dina Daniela-Daria 19.03.2021 Individual  
66 DISPOZIŢIA NR.66/19.03.2021 privind modificarea Dispoziției nr. 190/08.12.2020 de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță preșcolarului Desrobitu Rareș-Ștefan; 19.03.2021 Individual  
65 DISPOZIŢIA NR.65/19.03.2021 modificarea Dispoziției nr. 191/08.12.2020 de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță preșcolarului Marin Eduard-Ilie 19.03.2021 Individual  
64 DISPOZIŢIA NR.64/19.03.2021 privind modificarea Dispoziției nr. 192/08.12.2020 de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță preșcolarului Dumitru Rareș-Andrei; 19.03.2021 Individual  
63 DISPOZIŢIA NR.63/15.03.2021 privind stabilirea dreptului la ajutorul social doamnei BRAN VIOLETA; 15.03.2021 Individual  
62 DISPOZIŢIA NR.62/15.03.2021 privind menținerea în funcția publică de execuție a doamnei Pășoiu Eleonora; 15.03.2021 Individual  
61 DISPOZIŢIA NR.61/15.03.2021 privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Somodi Katalin; 15.03.2021 Individual  
60 DISPOZIŢIA NR.60/09.03.2021 privind aprobarea „Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2021 la nivelul Comunei Grădiștea; 09.03.2021 Normativ Descarca
59 DISPOZIŢIA NR.59/05.03.2021 privind încetarea acordării indemnizației de handicap, doamnei Alexandru Maria, începând cu data de 01.04.2021 05.03.2021 Individual  
58 DISPOZIŢIA NR.58/01.03.2021 privind angajarea doamnei Zapciroiu Aurora în funcția de asistent personal, cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, începând cu data de 02.03.2021 până la data de 18.02.2023; 01.03.2021 Individual  
57 DISPOZIŢIA NR. 57/26.02.2021 privind modificarea  alocației pentru susținerea familiei domnului Păun Nicolaie, începând cu data de 01.03.2021. 26.02.2021 Individual  
56 DISPOZIŢIA NR.56/26.02.2021 privind modificarea  alocației pentru susținerea familiei domnului Vasile Ion, începând cu data de 01.03.2021; 26.02.2021 Individual  
55 DISPOZIŢIA NR.55/26.02.2021 privind modificarea  alocației pentru susținerea familiei doamnei Pavel Raluca-Lavinia, începând cu data de 01.03.2021; 26.02.2021 Individual  
54 DISPOZIŢIA NR.54/26.02.2021 privind modificarea  alocației pentru susținerea familiei domnului Stan Nicolae, începând cu data de 01.03.2021; 26.02.2021 Individual  
53 DISPOZIŢIA NR.53/26.02.2021 privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei domnului Desrobitu Ion ; 26.02.2021 Individual  
52 DISPOZIŢIA NR.52/26.02.2021 privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei doamnei Borhină Elena ;  26.02.2021 Individual  
51 DISPOZIŢIA NR.51/23.02.2021 privind acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime domnului Lăutaru Viorel ; 23.02.2021 Individual  
50 DISPOZIŢIA NR.50/19.02.2021 privind împuternicirea personalului care  să constate nerespectarea dispozitiilor legale privind combaterea buruienii ambrozia si să aplice sancțiunile prevăzute de lege; 19.02.2021 Normativ Descarca
49 DISPOZIŢIA NR.49/19.02.2021 privind actualizarea comisiei comunale la nivelul UAT COMUNA GRĂDIȘTEA, JUD. VÂLCEA, în vederea organizării și efectuării Recensământului General Agricol din România runda 2020; 19.02.2021 Normativ Descarca
48 DISPOZIŢIA NR.48/19.02.2021 privind desemnarea persoanelor responsabile cu  verificarea și identificarea terenurilor infestate cu buruiana ambrozia de pe raza teritoriala a comunei Grădiștea; 19.02.2021 Normativ Descarca
47 DISPOZIŢIA NR.47/19.02.2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Grădiștea în şedinţă ordinară din data de 26.02.2021; 19.02.2021 Normativ Descarca
46 DISPOZIŢIA NR.46/15.02.2021 privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Toma Daniela 15.02.2021 Individual  
45 DISPOZIŢIA NR.   45/12.02.2021 privind încetarea acordării indemnizației de handicap, minorei Bodescu Alexandra-Ana, începând cu data de 01.03.2021 ; 12.02.2021 Individual  
44 44/12.02.2021 privind constituirea Comisiei de evaluare anuală a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei Grădiștea, județul Vâlcea; 12.02.2021 Normativ Descarca
43 DISPOZIŢIA NR.43/01.02.2021 privind încetarea cuantumului ajutorului social domnului Popa Vasile. 01.02.2021 Individual  
42 DISPOZIŢIA NR.42/01.02.2021 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Dițoiu Maria,având funcția contractuală de execuție de guard,începând cu data de 13 ianuarie 2021; 01.02.2021 Individual  
41 DISPOZIŢIA NR.41/01.02.2021 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale domnului Șeremet Marius, având funcția contractuală de execuție de muncitor necalificat, începând cu data de 13 ianuarie 2021; 01.02.2021 Individual  
40 DISPOZIŢIA NR.40/01.02.2021 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale domnului Ghioca Ion, având funcția contractuală de execuție de muncitor calificat, începând cu data de 13 ianuarie 2021; 01.02.2021 Individual  
39 DISPOZIŢIA NR.39/01.02.2021 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Trușculete Iuliana, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 13 ianuarie 2021; 01.02.2021 Individual  
38 DISPOZIŢIA NR.38/26.01.2021 privind desemnarea reprezentantului Primarului comunei Grădiștea,judetul Vâlcea, pentru a face parte din cadrul Consiliului de Administrație al Liceului Teoretic Grădiștea; 26.01.2021 Individual  
37 DISPOZIŢIA NR.37/26.01.2021 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale domnului Romanescu Marin, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 13 ianuarie 2021; 26.01.2021 Individual  
36 DISPOZIŢIA NR.36/26.01.2021 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale domnului Lăutaru Viorel, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 13 ianuarie 2021; 26.01.2021 Individual  
35 DISPOZIŢIA NR.35/26.01.2021 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Vochescu Maria,având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 13 ianuarie 2021; 26.01.2021 Individual  
34 DISPOZIŢIA NR.34/26.01.2021 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Paraschiv Ionela-Viviana, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 13 ianuarie 2021; 26.01.2021 Individual  
33 DISPOZIŢIA NR.33/26.01.2021 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Bilan Elvira-Laura, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 13 ianuarie 2021 26.01.2021 Individual  
32 DISPOZIŢIA NR.32/26.01.2021 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Merlă Claudia, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 13 ianuarie 2021; 26.01.2021 Individual  
31 DISPOZIŢIA NR.31/26.01.2021 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Bou Floarea, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 13 ianuarie 2021; 26.01.2021 Individual  
30 DISPOZIŢIA NR.30/26.01.2021 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Părăușau Elena-Corina, avand functia contractuala de executie de asistent personal, începând cu data de 13 ianuarie 2021; 26.01.2021 Individual  
29 DISPOZIŢIA NR.29/26.01.2021 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale domnului Dabu Robert-Dumitru avand functia contractuala de executie de asistent personal, începând cu data de 13 ianuarie 2021; 26.01.2021 Individual  
28 DISPOZIŢIA NR.28/26.01.2021 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Gheorghe Paraschiva, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 13 ianuarie 2021; 26.01.2021 Individual  
27   DISPOZIŢIA NR.27/26.01.2021 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale domnului Dițoiu Stelian având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 13 ianuarie 2021 26.01.2021 Individual  
26 DISPOZIŢIA NR.26/26.01.2021 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale domnului Mitroescu Ionuț-Dănuț, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 13 ianuarie 2021; 26.01.2021 Individual  
25    DISPOZIŢIA NR.25/26.01.2021 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Popa Georgeta, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 13 ianuarie 2021 26.01.2021 Individual  
24    DISPOZIŢIA NR.24/26.01.2021 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Toma Daniela, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 13 ianuarie 2021; 26.01.2021 Individual  
23 DISPOZIŢIA NR.23/26.01.2021 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale domnului Moșteanu Marin, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 13 ianuarie 2021; 26.01.2021 Individual  
22 DISPOZIŢIA NR.22/26.01.2021 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Ozon Elena-Angela, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 13 ianuarie 2021; 26.01.2021 Individual  
21 DISPOZIŢIA NR.21/26.01.2021 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Zgondoiu Elena,având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 13 ianuarie 2021; 26.01.2021 Individual  
20 DISPOZIŢIA NR.20/26.01.2021 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Radu Alexandrina,având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 13 ianuarie 2021; 26.01.2021 Individual  
19 DISPOZIŢIA NR.19/26.01.2021 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Bilan Elisabeta-Vetuța, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 13 ianuarie 2021; 26.01.2021 Individual  
18    DISPOZIŢIA NR.18/26.01.2021 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale domnului Popa Dumitru,având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 13 ianuarie 2021 26.01.2021 Individual  
17 DISPOZIŢIA NR.17/26.01.2021 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Somodi Katalin,având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 13 ianuarie 2021; 26.01.2021 Individual  
16 NR.16/26.01.2021 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Rusie Ecaterina,având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 13 ianuarie 2021; 26.01.2021 Individual  
15 DISPOZIŢIA NR.15/26.01.2021 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Popescu Ioana, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 13 ianuarie 2021; 26.01.2021 Individual  
14 DISPOZIŢIA NR.14/26.01.2021 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Ștefan Luminița, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 13 ianuarie 2021; 26.01.2021 Individual  
13 DISPOZIŢIA privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale domnului Vochescu Marius, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 13 ianuarie 2021; 3/26.01.2021 Individual  
12 DISPOZIŢIA privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Guianu Aurelia, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 13 ianuarie 2021; R.12/26.01.2021 Individual  
11 DISPOZIŢIA 16/26.01.2021 privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Rusie Ecaterina,având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 13 ianuarie 202   Individual  
10 DISPOZIŢIA privind stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Florica Nicolița, având funcția contractuală de execuție de asistent personal, începând cu data de 13 ianuarie 2021 10/26.01.2021 Individual  
9 DISPOZIŢIA privind majorarea cuantumului indemnizaţiilor lunare acordate persoanelor cu handicap grav sau reprezentanţilor legali ai acestora, începând cu data de 13.01.2021 9/26.01.2021 Individual  
8 DISPOZIŢIA privind modificarea cuantumului ajutorului social familiei domnului Marin Costica. 08/25.01.2021 Individual  
7 DISPOZIŢIA privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei domnului Vochescu Corneliu; 25.01.2021 Individual  
6 DISPOZIŢIA privind încetarea dreptului la alocație    pentru susținerea familiei doamnei Predescu Marieta; 25.01.2021 Individual  
5 DISPOZIŢIA privind convocarea Consiliului Local al comunei Grădiștea în şedinţă ordinară din data de 28.01.2021 22.01.2021 Normativ Descarca
4 DISPOZIŢIA privind încetarea acordării indemnizației de handicap, doamnei Popa Ana, începând cu data de 01.02.2021  18.01.2021 Individual  
3 Angajarea domnului Romanescu Marin în funcția de asistent personal, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată începând cu data de 08.01.2021 07.01.2021 Individual  
2 DISPOZIŢIA privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Golumbeanu Maria 07.01.2021 Individual  
1 Convocarea consiliului local Grădiștea în ședință extraordinară în data de 08.01.2021 04.01.2021 Normativ Descarca