ACHIZITII
PUBLICE

Anul 2022

Achizitie directa: Servicii de colectare deseuri menajere SC URBAN SA

Anul 2021

Achizitie directa: Reprofilare terasamente drum, transport si asternere cu cilindrare balast si piatra sparta

Anul 2020

Achizitie directa: Servicii elaborarea documentatiei – Plan de situatie topografic vizat OCPI
Achizitie directa: Servicii de elaborarea a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul: “Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficientă în operare, precum și de integrare a activităților de transport, distribuție si consum final in comuna gradistea cu localitatile apartinatoare (Grădiștea, Linia, Diaconești, Obislavu, Țuțuru, Valea Grădiștei, Dobricea, Turburea, Străchinești), Judetul Valcea”

Anul 2019

Achizitie directa: Izolarea termica a Dispensarului Gradistea, judetul Valcea - in vederea economisirii energiei