× Plata fara autentificare Solicitare date acces Autentificare Vizualizare debite impozite si taxe locale Plata prin banca (OP)

☰ Plata online impozite si taxe locale

Model 4

Anunt. Microbuze electrice pentru elevii din județul Vâlcea

UAT Județul Vâlcea, împreună cu UAT Gradistea, anunța proiectul "Microbuze electrice pentru elevii din județul Vâlcea". Asta înseamnă echiparea 26 de unitati de invatamant din zona rurală cu microbuze prietenoase cu mediul înconjurător, astfel încât elevii să poată ajunge la școală într-un mod mai sigur și mai ecologic. Perioada de implementare pentru această inițiativă este între 15 septembrie 2023 și 31 decembrie 2024. Scopul proiectului este să facem călătoria la școală mai plăcută și mai ușoară pentru toți elevii, în special cei din zonele izolate, contribuind în același timp la protejarea mediului. Împreună, putem face o schimbare pozitivă pentru comunitatea noastră și pentru mediul înconjurător! Dotarea unităților școlare din mediul rural cu microbuze electrice reprezintă o inițiativă de o importanță crucială și deosebită utilitate. Aceste vehicule ecologice nu doar facilitează accesul elevilor la educație, dar și contribuie la protejarea mediului înconjurător. Prin utilizarea autobuzelor electrice, se reduce poluarea și emisiile de gaze cu efect de seră, promovând astfel un mediu mai curat și sănătos pentru comunitățile rurale. Descarca anuntul

Model 4

Anunt public. Eşti absolvent şi cauţi un loc de muncă? AJOFM Vâlcea organizează, pentru tine, o bursă a locurilor de muncă, pe 27 octombrie 2023

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vâlcea organizează o bursă a locurilor de muncă dedicată absolvenţitor de invăţământ, care are drept scop satisfacerea rapidă a cererii şi ofertei de forţă de muncă. Invităm agenţii economici, persoanele în căutarea unui loc de muncă dar şi reprezentanţii instituţiitor interesate de domeniut pieţei muncii să participe, intr-un cadru organizat, la Bursa generală pentru absolvenţi, pe 27 octombrie 2023 ce se va desfă'şura la Universitatea "Constantin Brâncoveanu" incepand cu ora 9.00. Angajatorii care dispun de [ocuri de muncă vacante şi sunt interesaţi să participe la BURSĂ pot depune situaţia privind locurile de muncă vacante ce pot fi oferite 1n cadrul bursei la sediul Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă Valcea, str. Dacia, nr. 8, etajul III sau le pot transmite pe adresa de e-mail a instituţiei adina. marinescu.vl@anofm.gov.ro. La eveniment sunt aşteptate să participe persoanele aflate in căutarea unui loc de muncă sau cei care doresc să se reorienteze profesional spre ocupaţii cu posibi[ităţi de menţinere a raportului de muncă pe termen mediu şi lung.  Descarca anunt  

Model 4

Anunt. Grupul TeraPlast, doreşte să arendeze sau concesioneze terenuri agricole pentru a le transforma în păduri

1. Oferta financiară: Grupul TeraPlast oferă intre 150 Euro şi 190 Euro pe hectar, pe an, in funcţie de tipul terenului, pentru o perioadă de 22 de ani. Acesta este un aspect important pentru proprietarii de terenuri care ar putea fi interesaţi de această ofertă. 2. Tipurile de terenuri dorite: Grupul TeraPlast este interesat în special de terenuri de categorie arabil, culturi permanente (vii, livezi) şi păşuni, cu precădere terenuri erodate care nu sunt incluse in circuitul agricol. Aceasta poate fi o oportunitate pentru proprietarii de terenuri care deţin astfel de terenuri şi doresc să le pună în valoare prin împădurire. 3. Condiţii obligatorii: Există două condiţii importante pe care proprietarii de terenuri trebuie să le îndeplinească pentru a colabora cu Grupul TeraPlast. a)Existenţa actelor de proprietate, precum un titlu de proprietate sau extras de carte funciară (CF) b) suprafaţă minirnă. de 0,5 hectare pe proprietar şi un minim de 10 hectare pe comunitate. 4. Persoană de contact: Pentru detalii suplimentare sau pentru a iniţia o colaborare, se poate lua legătura cu persona de contact, Dan Popa, la numărul de telefon 0744523753.  Descarca anuntul

Model 4

Anunt public. Inregistrarea în baza de date a Sistemului de Garanție-Returnare (SGR) a producătorilor și comercianților de băuturi, până pe 28 februarie

Scopul misiunii RetuRO este de a implementa proiectul de economie circulară, unul dintre cele mai ambițioase din România, sistemul de garanție-returnare. Prin intermediul acestui proiect, vom putea să avem un mediu mai curat și mai verde, respectând astfel obiectivele de colectare și reciclare impuse la nivel european prin pachetul pentru economie circulară al Uniunii Europene. Sistemul de garanție-returnare va stimula piața de reciclare din România, oferind cantități importante de materie primă de calitate.  Anunt public  Anunt avizier comercianti  Anunt avizier producatori 

Model 4

Anunt. Obligativitatea înscrierii fosei septice în registrul autorității publice locale

Potrivit HG 714/26.05.2022 toti cetatenii care dețin o fosă septică („spațiu conectat la sistemul individual adecvat de epurare") au obligația să înscrie sistemul de epurare în registrul autorității publice locale pentru evidența unor astfel de sisteme”. Obligația întocmirii registrelor îi revine primăriilor. Cei care își racordează locuința la o fosă septică nouă au obligația de a o declara în termen de 120 de zile de la conectare. Cei care aveau o fostă septică la data de 26 mai 2022, au obligația de a o declara în termen de 180 de zile. Amenzile prevăzute de Hotărârea de Guvern 714/2022 pentru cei care nu se înscriu în registru pornesc de la 5.000 de lei.

Descarca anuntul   Descarca formular inscriere

Model 4

Anunt public. Recensământul populației și locuințelor in anul 2022

Recensământul Populației și Locuințelor (RPL) din anul 2021 a fost amânat pentru 2022 din cauza pandemiei. Astfel, recensământul propriu-zis se va desfășura în trei etape:

- 1 februarie – 13 martie 2022: Preluare date din surse administrative
- 14 martie – 15 mai 2022: Autorecenzare online (inclusiv cu asistență din partea unui recenzor pentru cei care vor avea nevoie);
- 16 mai – 17 iulie 2022: Colectarea datelor de către recenzori, prin interviuri față în față, cu ajutorul tabletelor, pentru cei care, din diverse motive, nu au reușit să se autorecenzeze online.

Participarea la recensământ este o îndatorire cetățenească pe care o îndeplinim fiecare pentru comunitatea în care trăim, deoarece cu toții ne dorim un viitor mai bun pentru noi și generațiile următoare. Completarea chestionarului de recenzare este obligatorie deoarece obținerea unor rezultate precise și relevante este un obiectiv de importanță majoră pentru fiecare dintre noi, pentru edili și comunități locale, pentru noi ca stat. Obligativitatea rezidă și din prevederile OUG nr.19/2020 (art.42). Mai multe informatii

Model 4

Anunt. Depunere sugestii si recomnadari privind elaborarea bugetului local pe anul 2022

In conformitate cu art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, aducem la cunostinta publica intentia de supunere spre aprobare Consiliului Local comunei Grădiştea a Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Gradistea, precum şi a listelor de investiţii finanţate din acestea, pentru anul 2022. Cetatenii interesati pot consulta proiectul bugetului la sediul Primariei si pot face propuneri, sugestii sau recomandari pe marginea acestuia, pe care le depun la registratura primariei până la data de 01 februarie 2022, în conformitate cu prevederile art.39, alin.3 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la Compartimentul financiar-contabilitate din cadrul Primăriei comunei Gradistea, persoană de contact Pasoiu Eleonora - contabil. Dezbaterea publică a bugetului local va avea loc conform Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, in cadrul şedinţei Consiliului Local de aprobare a bugetului local pentru anul 2022 care va fi anunţată prin afişare la sediul şi pe siteul primariei..  Descarca anuntul

Model 4

Anunt public. Ajutorul de minimis pentru apicultori - 2021

Primaria Comunei Gradistea, judetul Valcea, va informeaza ca in perioada 19 — 26 noiembrie 2021 se depun cereri de acordare a ajutorului de minimis pentru compensarea efectelor hidrometeorologice nefavorabie manifestate in perioada martie — mai 2021, asupra sectorului apicol. Cererile se depun la APIA — Centrul Judetean Valcea, strada Oituz, nr. 7.  Descarca anuntul

Model 4

Anunt. Depunere solicitare pentru emiterea acordului de mediu

Comuna Gradistea anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiect „Asfaltare drumuri de interes local in Comuna Gradistea, jud. Valcea" , propus a fi realizat in com. Gradistea, satele: Gradistea, Valea Gradistei, Linia, Tuturu, Obislavu, Diaconesti, Turburea, Judetul Valcea. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea, Rm. Valcea, strada Remus Bellu, nr. 6 si la sediul Primariei Comunei Gradistea, Com. Gradistea, str. Principala , nr. 43, jud. Valcea, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00 - 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea, strada Remus Bellu nr. 6.  Descarca anuntul

Model 4

Anunt public. Masuri de mediu si clima 2021

Direcția Generală Dezvoltare Rurală, DGDR din cadrul MADR anunță disponibilitatea unor materiale informative referitoare la măsurile de mediu și climă aferente anului 2021. MADR este responsabil pentru implementarea măsurilor menționate prin care se acordă plăţi compensatorii fermierilor care furnizează societăţii servicii publice prin adoptarea unor practici agricole prietenoase cu mediul. Măsurile de dezvoltare rurală implementate în România adresate utilizatorilor de terenuri agricole, prin care se facilitează acordarea unor plăţi anuale pe hectar de suprafaţă agricolă pentru compensarea costurilor suplimentare şi a pierderilor de venit suportate de fermieri sunt următoarele:

- Masura 10 - Agro-mediu si clima
- Masura 11 - Agricultura ecologica
- Masura 13 - Plari pentru zone care se confrunta cu constrangeri naturale sau cu alte constrangeri specifice.
În anul 2021 începe perioada de tranziție către noua politică agricolă comunitară (PAC) 2021-2027, respectiv tranziția către implementarea unui Plan Național Strategic care, în prezent, se elaborează la nivelul MADR, pe baza pachetului legislativ al UE aflat în curs de negociere cu statele membre la nivelul Comisiei Europene. Beneficiarii plăților compensatorii sunt:
 • fermierii care utilizează terenuri agricole în cazul pachetelor aplicate pe suprafață (P1-P7 şi P9-P11) ale măsurii de agro-mediu și climă (M.10),
 • fermierii care cresc femele adulte de reproducție de rasă pură din rasele locale în pericol de abandon, în cazul pachetului aplicat pe UVM (P8) al măsurii de agro-mediu și climă (M.10)
 • fermierii activi care utilizează terenuri agricole, în cazul măsurii de agricultură ecologică (M.11) și a măsurii care vizează zonele care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice. Mai multe informatii

Model 4

Anunt. Intrerupere programata in furnizarea apei potabile

In perioada 22-23 iunie 2020 Serviciul Public de Alimentare cu Apa side Canalizare al Comunei Gradistea efectueaza lucrari de curatire a bazinului de apa si retelei de conducte.

Vă mulțumim pentru înțelegere! Descarca anuntul

Model 4

Anunt public. Măsuri speciale aplicabile in perioada sarbatorilor pascale vederea combaterii răspândirii infecției cu Covid-19

Avand in vedere aproprierea Sfintelor Sarbatori Pascale, in contextul evolutiei pandemiei cu noul coronavirus in tara noastra, fiecare dintre noi trebuie sa devenim responsabili si sa luam toate masurile necesare pentru impiedicarea raspandirii acestui virus. Astfel, pentru a preveni raspandirea infectiei, in spatiile comerciale, se impune ca accesul cetatenilor sa se realizeze organizat, in acest sens sa fie respectata distanta minima de 1,5 m, reglementata prin ordonantele militare si luarea masurilor necesare evitarii aglomeratiei. Totodata, va aducem la cunostinta faptul ca, prin ordonantele militare adoptate, nu sunt premise vizitele de curtoazie in ziua de Paste, ci doar deplasarea pentru aprovizionarea rudelor care nu isi pot asigura singure produsele de stricta necesitate. In acelasi timp, se recomanda, pe cat posibil, evitarea contactului direct sau apropiat cu persoanele in varsta. Vă mulțumim pentru înțelegere si sprijin! Descarca anuntul

Model 4

Anunt. Obligativitatea purtarii mastii de protectie

Având în vedere EVOLUȚIA NOULUI CORONAVIRUS (SARS-CoV-2); Tinând seama de prevederile Hotărârii Comitetului județean pentru Situații de Urgentă Vâlcea nr. 9/2020; În vederea reducerii riscului epidemiologic de transmitere a virusului SARS-CoV-2, toți cetățenii județului Vâlcea, inclusiv cei aflați în tranzit, sunt obligati sa poarte mijloace de protectie a nasului si a gurii ( mască, eșarfă, alte materiale textile, inclusiv măsti improvizate sau alte materiale de protecție de unică folosintă sau reutilizabile);

Vă mulțumim pentru înțelegere și sprijin! Descarca anuntul

Model 4

Anunt. Măsuri circulație trenuri în trafic intern și internațional în vederea combaterii răspândirii infecției cu Covid-19

Ca urmare a deciziilor Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta coroborate si cu deciziile administratiilor feroviare din tarile vecine, in vederea combaterii raspandirii infectiei cu Covid-19, CFR calatori va lua masuri care vor viza suspendarea temporara a circulatiei unor trenuri in trafic intern si international cu respectarea posibilitatii de mobilitate a persoanelor.

CFR Calatori va suspenda temporar in perioada 16-20 martie 2020 cu posibilitate de prelungire a unor trenuri care aveau drept scop transportul elevilor de la domiciliu la centrele scolare, pe durata suspendarii cursurilor de catre Ministerul Educatiei si Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta. Descarca anuntul

coronavirus

Anunt de interes public. Privind aducerea la cunostinta publica a măsurilor cu privire la conduita sociala în contextul epidemiologic declansat de coronavirusul COVID-19 și a măsurilor de prevenție privind interacțiunea cu publicul a aparatului de specialitate al Primarului comunei Gradistea

Avand in vedere contextul epidemiologic declanșat de coronavirusul COVID-19 precum și măsurile luate la nivel național prin Hotărârea nr. 6 din data 06.03.2020 a grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, departamentul pentru situații de urgență, Hotărârea nr. 9 din 05.03.2020 a Comitetului Județean pentru situații de urgență Valcea. Ținând seama de prevederile OUG nr. 21/2004 privind Sistemul național de management al situațiilor de urgență și de prevederile HG nr. 1491/2004 pentru aprobarea regulamentului -cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență. Având în vedere necesitatea prevenirii cazurilor de infecție cu COVID-19 și numărul mare de persoane care se adresează zilnic Primăriei Gradistea, mai ales în perioada APIA și contactul direct intre aceste persoane și funcționarii primăriei precum și între acestea individual, pentru a asigura sănătatea locuitorilor comunei.

 • Se aduce la cunoștință publică faptul că până la data de 31.03.2020, s-a luat măsura de interzicerea la nivel național și local a oricăror activități care presupun participarea unui număr mai mare de 1.000 persoane iar pentru activitățile cu un număr mai mic de 1.000 de persoane, măsura va fi adoptată la nivel local, pentru fiecare eveniment în parte, pe baza unei analize a riscurilor și a tipului de activitate, cu avizul prealabil al DSP.
 • Aceste măsuri se pot prelungi și după data de 31.03.2020, în funcție de evoluția infecțiilor cu SARS-CoV-2. Măsura vizează atât activitățile publice cât și cele private desfășurate în interiorul unor incinte sau în aer liber.
 • Se dispune în relația cu publicul în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gradistea la limitarea contractului inter-personal la o distanță de 1,5 m între persoane, accesul in cadrul instituției și în cadrul compartimentelor va fi permisă doar pentru o persoană în parte.Persoanele care au fost primite în incinta Primariei vor aștepta pe hol să fie chemate în birourile în care doresc să își rezolve situațiile individuale.
 • Persoanele care au nevoie de adeverințe A.P.I.A. se vor prezenta pentru emiterea adeverințelor cu o zi înainte de programarea pe care o au la A.P.I.A.
 • În vederea limitării contactului direct între persoane, având în vedere interesul superior al cetățenilor privind sănătatea, se încurajează folosirea mijloacelor electronice de transmitere a documentelor pe adresa de e-mail a Primariei: gradistea@vl.e-adm.ro, pe fax la numărul de telefon 0250/867.009, prin posta la adresa Str. Principală, localitatea Gradistea, , jud. Valcea, precum și la numărul de telefon: 0250/867.072.
 • Pentru persoanele care vin din zonele roșii afectate de COVID-19 și care au obligația de a se autoizola, Primăria comunei Gradistea le va oferi suportul necesar în alimente și produse necesare, suport moral în caz de nevoie, și va furniza informații la numărul de telefon 0250/867.072, asigurând persoanele care se vor autoizola de întregul sprijin al Primăriei pe perioada de autoizolare cu deplină înțelegere asupra temerii acestora de izolare și în același timp cu deplină responsabilitate față de sănătatea locuitorilor comunei.
Vă mulțumim pentru înțelegere și sprijin!  Descarca anunt

coronavirus

Anunt de interes public. Catre unitatile de alimentatie publica de pe raza comunei Gradistea

Avand in vedere EVOLUȚIA NOULUI CORONAVIRUS (SARS-CoV-2 ) ÎN TĂRILE UNIUNII EUROPENE , INCLUSIV ÎN ROMÂNIA, art. 6 din Hotărârea nr. 6 din 09.03.2020 a GUVERNULUI RĂMÂNIEI, COMITETUL NAȚIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ;  Unitățile de alimentație publică (ex. hiper-market, super marchet, market, magazine de cartier, cafenele, baruri, cluburi etc.,) au obligația de a lua măsuri pentru asigurarea :

 • Dezinfecția frecventă a suprafețelor, în special în zona caselor de marcat, precum și în locurile expuse ( ex. cărucioare, coșuri de cumpărături, clanțe de la uși, etc. )
 • Instituirea măsurilor privind evitarea aglomerării de persoane în spațiile comerciale; Descarca anunt

coronavirus

Anunt. MASURI DE PREVENIRE CORONAVIRUS

Coronavirusul este un virus al carui nume provine de la „ghimpii” ce ies din membrana sa, acestia fiind asemanatori cu razele sau coroana soarelui. Acest virus poate infecta atat animalele, cat si oamenii, provocand boli ale aparatului respirator. Fiind mai multe tipuri ale virusului, bolile suferite de pacienti pot fi diferite, de la raceala obisnuita pana la afectiuni severe, precum sindromul respirator acut sever. Totusi, noua tulpina a coronavirusului, numita 2019-nCoV, este diferita si nu se cunosc multe informatii despre ea. Chiar daca nu sunt suficiente cercetari cu privire la modul exact in care noul tip de coronavirus se transmite, specialistii considera ca agentii patogeni sunt transportati prin intermediul lichidelor secretate din sistemul respirator. In primul rand, tusea si stranutul realizate fara a acoperi nasul si gura sunt factori ce pot raspandi virusul in aer. De asemenea, atingerea sau strangerea mainilor cu o persoana ce are virusul poate face ca oamenii sa se contamineze. Astfel, se recomanda ca persoanele ce tusesc sau stranuta sa o faca in batiste de unica folosinta si sa se spele extrem de bine pe maini. Chiar si intrarea in contact cu o suprafata sau obiect ce contine virusul poate fi periculoasa, mai ales atunci cand mainile vor fi duse la nas, ochi sau gura. Noua tulpina a coronavirusului (2019-nCoV) poate afecta plamanii in mod sever, producand decesul pacientilor, iar specialistii considera ca unul dintre motivele bolii ar putea fi reprezentat de consumul sau expunerea la carne de sarpe. Specialistii din domeniul sanatatii au observat ca marea majoritate a persoanelor bolnave au fost anterior intr-o piata din Wuhan, in aceasta aflandu-se spre vanzare animale, precum serpi, lilieci, fructe de mare, pasari etc.

Model 4

Anunt. TAXA SPECIALA DE SALUBRIZARE

Incepand cu data de 01-06-2019 este instituita, conform art. 26, alin. 1, lit.c) din Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, TAXA SPECIALA DE SALUBRIZARE, pentru persoanele care nu detin contract de salubrizare. Taxa speciala de salubrizare este in cuantum lunar de 11,04 lei/ persoană, fara TVA, în cazul persoanelor fizice, iar în cazul persoanelor juridice la 110,40 lei/m.c/luna, fara TVA. Persoanele fizice/juridice care detin contract de salubrizare incheiat cu SC URBAN SA, nu vor palti taxa speciala de salubrizare. Toate persoanele sunt obligate conform legii mentionate mai sus, sa aiba contract de salubrizare cu firma SC URBAN SA (serviciu concesionat in anul 2008), fie sa achite lunar TAXA SPECIALA DE SALUBRIZARE.

Persoanele care in prezent detin contract de salubrizare incheiat cu firma SC URBAN SA, si nu au numarul de persoane din gospodarie declarat real, au obligatia sa isi actualizeze numarul de persoane din contract. In vederea calcularii taxei speciale de salubrizare, toti proprietarii/chiriasii au obligatia depunerii la Compartimentul Taxe si Impozite locale, a unei declaratii de impunere in vederea stabilirii taxei speciale de salubrizare, pana la data de 30 iunie 2019, in caz contrar se va proceda la impunerea din oficiu de catre compartimentul Taxe si Impozite locale, pe baza datelor din registrul agricol. Pentru relatii suplimentare va puteti adresa Compartimentului Taxe si Impozite locale, din cadrul Primariei sau la telefon nr. 0250/867072. Impreuna mentinem comuna Gradistea mai curata!

Descarca anuntul - Instituire taxa speciala salubrizare pentru persoanele care nu au incheiat contract cu SC URBAN SA
Model 4

Anunt. Implementarea proiectului: „Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”

Secretariatul general al Guvernului (SGG) și Ministerul Afacerilor Interne (MAI), în calitate de partener, implementează proiectul: „Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35, cu aplicare națională, care se derulează începând cu 27 iulie 2018. Proiectul dispune de un buget pentru activități în valoare totală de 1.523.666,88 lei, din care valoarea eligibilă este de 1.523.666,88 lei, valoarea neeligibilă, inclusiv TVA fiind de 0 lei. Contribuția de la Uniunea Europeană reprezintă 83,983863%, iar restul de 16,016 137% contribuția aplicantului și a partenerilor. Fondurile proiectului, alocate prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (Axa prioritară – 2: Administrație și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivului specific – 2.2 Creșterea transparenței, eticii și a integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice) aferent exercițiului financiar al UE 2014-2020, urmează să fie investite în direcția realizării următoarelor activități:

 • Realizarea unei evaluări naționale tip diagnoză privind practicarea transparenței în executivul central și local;
 • Organizarea de grupuri de lucru tematice pentru identificarea problemelor și sistematizarea soluțiilor (instituționale, de ordin legislativ, etc.);
 • Programe de pregătire pentru practicienii executivului local, însărcinați cu urmărirea implementării prevederilor legale din domeniul transparenței și al guvernării deschise;
 • Elaborarea unei proceduri naționale aplicabile privind afișarea din oficiu, standardizat și deschis a informațiilor de interes public prevăzute de cadrul normativ în vigoare;
 • Elaborarea unui manual de bune practici pentru promovarea principiilor transparenței;
 • Organizarea și susținerea a patru seminarii regionale de informare și diseminare a livrabilelor proiectului;
 • Elaborarea unui document de politică publică privind direcțiile de schimbare în domeniul transparenței și al guvernării deschise;
 • Standardizarea funcţionalităţii şi aspectul site-urilor instituţiilor administraţiei publice centrale şi locale în materia afişării informaţiilor de interes public şi asigurării transparenţei decizionale;
 • Elaborarea unui ghid tehnic de utilizare în format electronic, disponibil pe pagina de internet a SGG, care să producă uniformizarea site-urilor, la nivelul celor 211 instituții vizate prin proiect, cu posibilitatea replicării, ulterior implementării proiectului, la nivelul instituţiilor locale.
Model 4

Anunt. INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Avand in vedere noile reglementari cu privire la protectia datelor cu caracter personal, introduse prin Regulamentul UE 2016/679, ce reprezinta baza legislatiei privind prelucrarea datelor cu caracter personal si a protectiei acestor date pentru statele membre UE si care se vor aplica incepand cu 25 mai 2018, dorim sa reconfirmam angajamentul nostru pentru a procesa datele dumneavoastra personale in mod transparent si cu respectarea tuturor drepturilor de care beneficiati conform legii. ln acest scop, gasiti in continuare elementele principale pe care consideram ca este util sa le cunoasteti pe aceasta tema, in calitatea dumneavoastra de “persoana vizata”.

Ce inseamna prelucrarea datelor?  Conform Regulamentului UE 2016/679, prin “prelucrarea de date” se intelege orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea,  structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea. ln calitatea sa de operator de date cu caracter personal, Primaria comunei Gradistea va avea intotdeauna in vedere ca prelucrarile de date sa fie caracterizate de legalitatea, echitate si transparenta, datele solicitate fiind adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate.

Ce date cu caracter personal prelucram? Date de identiticare (nume si prenume, CNP, serie si numar act de identitate/pasaport, data nasterii, cetatenia, semnatura) Date de contact (adresa de domiciliu, adresa de resedinta, adresa de e-mail, telefon) Date privind locul de munca Lista acestor date poate varia in functie de caracteristicile serviciilor oferite dumneavoastra sau in legatura cu care va manifestati interesul, de prevederile legale aplicabile activitatilor intreprinse de Primaria comunei Gradistea. Datele cu caracter personal pot fi obtinute direct de la dumneavoastra, de la terti (imputerniciti) sau prin interogarea de baze de date, in conditiile legii (de exemplu baza de date a Directiei Pentru Evidenta Persoanelor, Directia Regim Permise de Conducere si lnmatriculare a Vehiculelor, A.N.A.F.)

In ce scopuri prelucram datele personale?  Datele sunt prelucrate in urmatoarele scopuri:

 • Indeplinirea obligatiilor legale (obligatii de stabilire, constatare, control, incasare si executare silita a veniturilor bugetului Primariei comunei Gradistea, obligatii de raportare catre institutii/organisme de stat, precum A.N.A.F., D.G.A.S.P.C.)
 • Transmiterea catre terti contractanti, in conditiile legii (firme de curierat/servicii postale, Posta Romana, arhiva externa, Trezorerie, etc.)
 • In scopuri statistice

In anumite situatii, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi prelucrate automat, fara insa a exclude interventia umana.

Catre cine pot fi transmise datele cu caracter personal?  Organul fiscal poate transmite informatiile pe care le detine:

 • autoritatilor publice, in scopul indeplinirii obligatiilor prevazute de lege;
 • autoritatilor fiscale ale altor tari, in conditii de reciprocitate, in baza unor instrumente juridice internationale semnate de Romania si care cuprind prevederi privind cooperarea administrativa in domeniul fiscal si/sau recuperarea creantelor fiscale;
 • autoritatilor judiciare competente, potrivit Iegii;
 • oricarui solicitant, cu acordul scris al contribuabilului/platitorului despre care au fost solicitate informatii;
 • in alte cazuri prevazute expres de lege.

Care sunt drepturile dumneavoastra privind protectia datelor personale?  Incepand din data de 25 mai 2018, Regulamentul UE 2016/679 a revizuit si a extins sfera drepturilor persoanelor  fizice cu privire la datele lor cu caracter personal. Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la datele si caracteristicile prelucrarii acestora in relatia  dumneavoastra cu Primaria comunei Gradistea. Dreptul la rectiticare: dreptul de a obtine din partea Primariei comunei Gradistea, fara intarzieri  nejustificate, rectiticarea/completarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc. Dreptul la stergere:  va puteti exprima dreptul la stergerea datelor din evidentele Primariei comunei Gradistea, in conformitate cu prevederile legale aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal. Dreptul la restrictionarea prelucrarii: poate fl exercitat atunci cand se aplica unul din urnatoarele cazuri:  persoana vizata contesta exactitatea datelor sau legalitatea prelucrarii, persoana vizata se opune stergedi datelor,  atunci cand Primaria comunei Gradistea, nu mai are nevoie de datele personale in scopul prelucrarii,  dar persoana vizata le solicita pentru constatarea, exercitarea, sau apararea unui drept in instanta sau atunci cand persoana vizata se opune prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca interesele legitime ale Primariei comunei Gradistea, prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate. Dreptul la portabilitatea datelor: consta in posibilitatea de a solicita Primariei comunei Gradistea transmiterea datelelor personale furnizate de dumneavoastra, intr-un format structurat utilizat in mod curent si care poate fl citit automat; transmiterea datelor se poate face direct catre un alt operator doar acolo unde aceasta operatiune este fezabila din punct de vedere al capacitatilor tehnice folosite de directia noastra. Dreptul la opozitie: dreptul de a va opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia  dumneavoastra particulara, ca datele care va vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in  care exista dispozitii legale contrare. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se adreseaza o cerere scrisa catre Primaria comunei Gradistea  in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita  opozitia si motivul intemeiat si legitim legat de situatia dumneavoastra particulara. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: reprezinta posibilitatea dumneavoastra de a solicita Primariei comunei Gradistea de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automata,  inclusiv crearea de profiluri, si care produce efecte juridice care sa priveasca persoana vizata sau care sa o  afecteze intr-o masura semnificativa. Cu privire la adoptarea unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automata, aveti posibilitatea de a va exprima punctul de vedere, de a solicita interventia unui operator uman,  precum si posibilitatea de a contesta o astfel de decizie, prin modalitatile descrise in prezenta informare. Dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu  Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.). Dreptul de a va adresa justitiei.

Cat timp sunt prelucrate  datele personale de catre Primaria comunei Gradistea? Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi prelucrate pe perioada in care sunteti contribuabil al Primariei comunei Gradistea, precum si ulterior acestei perioade, in conformitate cu dispozitiile legale in baza carora sunt reglementate termene de prelucrare a acestor date (de exemplu dispozitii legale ce reglementeaza arhivarea  documentelor). Pentru orice cerere, solicitare de informare sau sesizare cu privire la exercitarea drepturilor dumneavoastra puteti sa ne contactati folosind urmatoarele metode de comunicare:

 • prin e-mail, la adresa: primariagradistea@hotmail.com;
 • prin telefon/fax 0250.867.009/ 0250.867.072, 0757036755;
 • la ghiseele Primariei comunei Gradistea prin completarea unei cereri in scris.

RESPONSABIL PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ESTE DOAMNA COCOS-BARBU MILEMTINA, AVAND FUNCTIA DE SECRETAR AL COMUNEI GRADISTEA

Model 4

Anunt. Declararea datelor pentru inscrierea in Registrul Agricol

Persoanele fizice si juridice au obligatia sa declare datele pentru inscrierea in Registru Agricol la termenele stabilite prin: OG 28 /2008:
Art. 11. - (1) Termenele la care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:
a) între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosinţă, clădirile şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării -cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări- ieşiri;
b) între 1 şi ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;
c) persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, şi în afara termenelor prevăzute la lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la apariţia oricărei modificări.
(2) În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaraţiile la termenele prevăzute la alin. (1), se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent, cu menţiunea «report din oficiu» la rubrica «semnătura declarantului».
(3) Modelele declaraţiilor privind înregistrarea/modificarea datelor în registrul agricol, precum şi a notelor de constatare întocmite de persoanele prevăzute la art. 9 alin. (1), cu prilejul verificărilor privind situaţia reală, se stabilesc prin normele tehnice privind modul de completare a registrului agricol.
(4) Atât în cazul clădirilor, cât şi al terenurilor, dacă se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în condiţiile Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în registrele agricole se înscriu suprafeţele care corespund realităţii, dovedite prin lucrări tehnice de cadastru.
(5) În cazul în care, într-un act de proprietate, un teren are consemnată o altă categorie de folosinţă decât situaţia reală, în registrul agricol se înscrie categoria de folosinţă care corespunde realităţii, pe baza declaraţiei depuse de persoana care are această obligaţie, potrivit prezentei ordonanţe. În mod similar se procedează şi în cazul în care, într-un act de proprietate, un teren este consemnat că figurează în intravilan/extravilan, iar acesta, potrivit planurilor urbanistice generale ori planurilor urbanistice zonale, este situat în extravilan/intravilan.
(6) În cazul în care o clădire este în stare avansată de degradare ca urmare a unui dezastru natural,radierea din registrul agricol se face pe baza autorizaţiei de desfiinţare, emisă potrivit legii. (articol modificat prin art. I pct. 15 din Legea nr. 54/2017, în vigoare de la 15 aprilie 2017)

Secretar, jr. Cocos-Barbu Milemtina

Model 4

Stiri. Inscrierea gratuită a terenurilor în cartea funciară

Prin modificările aduse Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, prin Legea nr. 150/2015, s-a instituit Programul naţional de cadastru şi carte funciară (PNCCF) în scopul înregistrării gratuite a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, realizării planului cadastral al imobilelor şi deschiderii cărţilor funciare la nivelul tuturor unităţilor administrativ-teritoriale. Programul naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023 a fost aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 294/2015.

Programul naţional de cadastru şi carte funciară va fi implementat în perioada 2015—2023, iar România va beneficia în perioada 2015—2020 de importante alocări financiare de la Uniunea Europeană, fapt ce impune luarea tuturor măsurilor necesare pentru derularea fondurilor destinate finanţării politicii agricole comune şi pentru a asigura o capacitate ridicată de absorbţie a acestor fonduri.